'Sığınak İstiyoruz'
Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezi Kurultayı bileşenleri sığınağın her kadının ve çocuğun hakkı olduğunu söyleyerek 'Sığınak istiyoruz' kampanyası başlattı.

Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezi Kurultayı bileşenleri başlattıkları "Sığınak istiyoruz" kampanyası ile şiddete maruz kalan kadın ve çocuklara ihtiyaçları olan destekleri sağlamanın ve kadına yönelik şiddeti önleyecek mekanizmaları kurmanın merkezi ve yerel yönetimlerin sorumluluğu olduğunu söylüyor ve sorumluları acilen görevlerini yerine getirmeye çağırıyorlar.

Yaptıkları açıklamada "Kadınların genellikle en yakınındaki erkeklerin uyguladıkları şiddetten uzak hayatlar kurabilmeleri için kadınları güçlendirecek destek mekanizmalarının varlığı hayati bir önem taşıyor. Kadınların şiddetten uzaklaşmak  için  destekler  aldıkları  dayanışma  merkezleri  ve  sığınaklar  kadına  yönelik  şiddetle mücadelenin önemli kazanımlarındandır. Sığınaklar; şiddete maruz kalan kadınların varsa çocuklarıyla birlikte  kalabilecekleri,  şiddetten  uzak  ve  bağımsız  yaşamlar  kurabilmeleri  için  ihtiyaç  duydukları psikolojik,  sosyal,  hukuki  vb.  destekleri  alabilecekleri  ve  şiddete  maruz  kalan  kadınlarla  dayanışma kurabilecekleri yerlerdir. Da(ya)nışma merkezleri de kadınların şiddetten uzaklaşmak veya şiddetle baş edebilmek için güçlenmesi ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli psikolojik, sosyal, hukuki vb desteklerin ve dayanışmanın sağlandığı yerlerdir" denerek sığınakların kadınlar için önemini açıklarken sığınaksız bir dünya kurma mücadelesi verirken sığınak hakkını talep ediyorlar.

Sığınak taleplerini "Sığınak istiyoruz çünkü kadınlar erkek şiddetinin çaresiz hissettiren sarmalından, şiddet tehdidinden ve şiddetin etkilerinden uzaklaşıp,  varsa  çocuklarıyla  birlikte ihtiyaç duyduklarında   şiddetsiz bir hayat kurmak için sığınaklara gidebilmelidir. Sığınak istiyoruz çünkü sığınaklar; erkek şiddetinden uzaklaşarak, bağımsız bir yaşam kurmak için ihtiyaç duyduğumuz sosyal, psikolojik, hukuki vb. destekleri alabileceğimiz ve kadınlarla dayanışma kurabileceğimiz güvenli yerlerdir" diyerek ifade ediyorlar.

  

Kampanya ile ifade edilen talepler şöyle:

■ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumluluğunu yerine getirmeli, sığınakların sayısını ve kapasitesi artırmalıdır!

Avrupa Konseyi’nin standartlarına göre, sığınaklarda her 10.000 kişi için kalacak bir yer olması ve her 50.000 kadın için bir dayanışma merkezi açılması gerekmektedir.

■ Belediyeler sorumluluklarını yerine getirmeli, sığınakları açmalıdır!

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesinin a bendine göre, büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’nin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için sığınak açmakla yükümlüdürler.

■ Bakanlık ve belediyeler da(ya)nışma merkezleri açmalıdır!

■ Açılan ve açılacak sığınaklarda ve da(ya)nışma merkezlerinde feminist yöntemler uygulanmalıdır!

■ İstanbul Sözleşmesi’nin sığınaklar ve dayanışma merkezlerine dair getirdiği standartlardan vazgeçmiyoruz!

Görsel: Sığınaksız Bir Dünya Twitter hesabı

İlgili haberler
İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz çünkü...

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Kararı ile feshedildiği açıklanan İstanbul Sözleşmesi nedir? Kadın...

Hoş geldin Menekşe!

Menekşe… 12 yaşında evlendirilmiş, altı çocuğuyla yıllarca şiddet sarmalının içinden bir çıkış aramı...

Aile arabuluculuğu yine gündemde | Arabuluculuk ka...

İstanbul Sözleşmesi’ne aykırı olan arabuluculuk sistemi yine gündemde. Sisteme dair konuşan Adalet B...