MEB’in istismar çalıştayına Eğitim Sen’den eleştiri
Eğitim Sen MEB’in çocuk istismarı çalıştayını değerlendirdi. Eğitim Sen, çocuk istismarı çalıştayına ilişkin ‘Eşitsizlik üreten sisteme dokunmadan çözüm üretilemez’ dedi.

Eğitim Sen Merkez Kadın Sekreterliği, MEB tarafından düzenlenen “Çocuğa Yönelik İhmal ve İstismarın Önlenmesi Çalıştayı”nı değerlendirdi. MEB’in çalıştay sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmasını isteyen Eğitim Sen, eksiklikleri olmasına rağmen önemli bir çalışma yürütüldüğünü ancak eşitsizlik üreten sisteme dokunmadan çözüm üretilemeyeceğini vurguladı.Değerlendirmede, çalıştayda bazı STK’ların MEB ile protokol derdine düşmesi, anadil talebinin tutanaklara geçirilmemesi, Bakanlık yetkililerinin sunumlarının resmi verilere dayanmaması ve ufak tefek aksaklıklar dışında işlerin yolunda gittiği yönündeki paylaşımları eleştirildi.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 22-23 Temmuz 2019 tarihlerinde “Çocuğa Yönelik İhmal ve İstismarın Önlenmesi Çalıştayı” düzenlemişti. Ankara Başkent Öğretmen Evi’nde yapılan çalıştaya, Eğitim Sen MYK üyeleri de katıldı. EğitimSen Merkez Kadın Sekreterliği çalıştayda yürütülen tartışmaları değerlendirildiği bir açıklama yayınladı.

‘BAKANLIK ÇALIŞTAYIN SONUÇLARINI PAYLAŞMALI’
Çalıştayın MEB’in resmi sayfasından paylaşılmamasına yönelik eleştiri getirilen açıklamada, çalıştaydan çıkan görüş ve önerilerin kamuoyuyla en kısa zamanda paylaşılması talep edildi. Açıklamada, “Kurumumuza gönderilen programda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açılış konuşmacısı olarak belirtilmesine rağmen; vahim boyutlara ulaşan çocuk istismarının ciddiye alınma göstergelerinden biri olarak, Bakan Ziya Selçuk çalıştaya katılmadığı gibi herhangi bir mesaj da iletmedi.” ifadelerine yer verildi.

BAKANLIK İŞLERİN YOLUNDA GİTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR
Çalıştaya katılan Bakanlık katılımcılarının çoğunluğunun erkek olduğu ve iş cinayetlerinde ölen çocuklar, çocuk evlilikleri, istismar gibi konularda sunumlarının resmi verilere dayanmadığı yönünde eleştiri getirildi. Açıklamada, “1 milyon 600 bin Suriyeli çocuğun yaşadığı, açık lise uygulamasının olumsuz sonuçlar doğurduğu dışında işlerin yolunda gittiği, ufak tefek aksaklıkların da giderileceği anlatıldı. Oysa istatistik sistemi kurup, veri toplamak devletin bir yükümlülüğüdür” denildi.

AKİT, ÇALIŞTAY KATILIMCILARINI HEDEF ALDI
Açıklamada, gerçekleşen çalıştaya ilişkin basında yer alan tek haberin Akit gazetesinin Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği’ni hedef alan “Başörtüsü Düşmanlarının da Katılacağı MEB Çalıştayı Yarın Başlıyor” haberi olduğu ifade edildi. Açıklamada, Bakanlıktan bir temsilcinin, dinin istismarı önlemede rolü olacağı görüşüne karşı, çocuklara soyut kavramlarla yaklaşmanın bilimsel olmayacağı ve eğitim sisteminde bilimin esas alınması gerekliliğinin çalıştay katılımcıları tarafından ifade edildiği aktarıldı. 

BAZI STK’LAR MEB İLE PROTOKOL DERDİNDE
Açıklamada STK’lara yönelik eleştiriler de paylaşıldı: “Bir STK temsilcisinin tek sözünün ‘MEB neden bizimle protokol imzalamıyor’ serzenişi olması çocukların araçsallaştırılması, ‘çocuk istismarının istismarı’ tehlikesi olarak değerlendirilebilir. Eğitim hizmeti STK’lara, çocuklar projelere teslim edilemez değerdedir. Protokoller yoluyla çocukların, eğitimci niteliği taşımayan insanlara, denetimsiz yurtlara teslim edilmesinin sonuçları Aladağ’da, Kulp’ta, Taşkent’te yanan; Karaman’da, Dikili’de tecavüze uğrayan çocuklardır”. Açıklamada sendika olarak kamusal eğitim hizmetinin STK’lara devredilemeyeceği, parasız verilmesi gereken bir hak olduğu, protokollerin iptali ve iptal yönünde verilmiş mahkeme kararlarının uygulanması gerektiğinin paylaşıldığı aktarıldı.

‘ANADİL’ TALEBİ TUTANAKLARA GEÇMEDİ
Eğitim Sen çalıştayda Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin samimiyetle, bütünlüklü uygulanması, çeşitli maddelerine konan çekincelerin kaldırılması talebini iletti. Açıklamada tüm çocukların, özelde de istismara maruz kalmış bir çocuğun kendisini en rahat ve en doğru şekilde ifade edebileceği ’anadilinde’ konuşabilmesi, eğitim görmesinin sağlanması gerektiği talebinin sessizlikle karşılandığını, çalıştay tutanaklarına geçirilmediğini de vurgulandı. Bakanlık temsilcisinin “yapabileceklerimiz üzerinden tartışalım” uyarısına, yapılması gerekenlerin bütünlüklü tartışılması gerekliliği, muhatabın tam da MEB olduğu uyarısının yapıldığı belirtildi.

EKSİKLİKLER VE ENGELLER TARTIŞILDI
Çocuğa yönelik ihmal ve istismarın tespiti, bildirimi, müdahale ve izleme süreçlerinde görülen aksaklıkların etraflıca tartışıldığı belirtilen açıklamada çalıştayda öne çıkan diğer tartışmalar şöyle yer aldı: “Eğitim hizmetine ayrılan kamu kaynaklarının yetersizliği, müfredatın niteliksizliği, okulların donanımsızlığı, taşımalı eğitimin sakıncaları ele alınarak, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin önemi, eğitim materyallerinde ayrımcı ifadeler bulunduğu, okul kültürünün demokratikleşmesinin çocuğun kendisini değerli hissetmesini ve kendisini ifade etmesini kolaylaştıracağı belirtildi, rehber öğretmenlere istismarla ilgili çalışmalarını engelleyecek çalışma koşulları ve görevlerin tanımlanması, okul yöneticilerinin bilgi eksikliği tartışıldı”.

ÇOCUKLARIN YAŞADIĞI TOPLUMSAL SİSTEMİN EŞİTSİZLİĞİNDEN BAĞIMSIZ DEĞİL
İki gün süren ve bir buçuk günü dört atölye şeklinde yapılan çalıştayın, eksiklikleri olmasına rağmen değerli bir çalışma olduğu vurgulanan değerlendirmede, “Çocukların yaşadığı sorunların, toplumsal sistemin eşitsiz ilişkilerinden bağımsız olmadığı, çocuklara ilişkin sorunların politik bağlamından koparılarak sadece işin uzmanlarına havale edilerek çözülemeyeceği unutulmamalıdır. Sorunun kaynağında toplumsal eşitsizlikler vardır ve eşitsizlik üreten sisteme dokunmadan çözüm üretmenin yolu yoktur. Yaşadığımız sorunları doğru tanımlamada ve çözüm üretebilmede eşitlikçi ve özgürlükçü eğitimin öneminin yadsınamayacağı unutulmamalıdır” ifadelerine yer verildi.

İlgili haberler
EĞİTİM SEN: Kız çocukları eğitim hakkından eşit şe...

Eğitim Sen’in paylaştığı veriler çocukların nasıl bir karanlığın içinde büyüdüğünü ortaya koydu. Çoc...

Eğitim Sen’li kadınlardan ‘Eğitimde Cinsiyetçiliğe...

Eğitimde cinsiyetçi politikalara karşı açıklama yapan Eğitim Sen’li kadınlar, ‘Ayrımcı olmayan, eşit...

Eğitim Sen: ‘Kadın üniversitesi değil, eşit ve özg...

Eğitim Sen’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Kadın Üniversitesi’ kurulması talimatına tepki...