KSDM: İstanbul Sözleşmesi tartışmasının muhatabı kadınlardır!
Sığınaklar ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı Bileşenleri yaptıkları açıklamayla Sözleşme ile ilgili muhatabın yıllardır şiddete karşı mücadele veren kadınlar olduğunu dile getirdi.

Sığınaklar ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı Bileşenleri İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada İstanbul Sözleşmesi tartışmasının muhatabının kadınlar olduğunu belirtilerek “İstanbul Sözleşmesi’nin gerektiği gibi nasıl uygulanabileceğinin tartışılması yerine imza çekmek, çekince koymak gibi beyanların gündeme gelmiş olmasını kabul edilemez buluyoruz. İstanbul Sözleşmesi’nin tartışılmaya açılmasının ardında, kadına yönelik erkek şiddeti ile mücadeleyi engelleme niyetinin olduğunu görüyor ve haklarımızdan hiçbir koşulda geri adım atmayacağımızı bildiriyoruz” denildi. Açıklama şöyle:  

1998 yılından bu yana kadına yönelik erkek şiddeti ile alanda çalışarak mücadele eden kadın örgütleri olarak her yıl Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı’nı örgütlüyor ve bu alandaki deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadele etmek ancak toplumsal cinsiyet eşitliğini tesis etmeyi amaç edinerek ve bütüncül bir yaklaşımla mümkün. Her yıl kurultay bildirgelerinde bunu vurgulayarak karşılaştığımız sorunları paylaştığımız gibi bütüncül mücadele için yapılması gerekenleri tek tek açıklıyoruz. Deneyim ve bilgimizin her türlü yasa, yönetmelik ve uygulamada esas alınmasını talep ediyoruz.
Türkiye ve dünyada kadına yönelik şiddetle mücadele için çıkarılan yasa ve sözleşmeler kadın hareketinin yoğun çalışmaları ve mücadelesi sayesinde çıkarıldı. Türkiye 2011’de İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamış, 2012’de 6284 sayılı Kanun’u bu sözleşmeye dayanarak çıkarmıştır. İstanbul Sözleşmesi feministlerin deneyimleri ile yazılmış, 6284 sayılı Kanun’un yazılma sürecine alanda deneyimli kadın örgütleri dahil olmuştur. Deneyim ve sözümüzü aktardığımız bu hukuki metinlerde ısrar ettiğimiz gibi uygulanmalarının da takipçisiyiz.
Bugün İstanbul Sözleşmesi’nin gerektiği gibi nasıl uygulanabileceğinin tartışılması yerine imza çekmek, çekince koymak gibi beyanların gündeme gelmiş olmasını kabul edilemez buluyoruz. İstanbul Sözleşmesi’nin tartışılmaya açılmasının ardında, kadına yönelik erkek şiddeti ile mücadeleyi engelleme niyetinin olduğunu görüyor ve haklarımızdan hiçbir koşulda geri adım atmayacağımızı bildiriyoruz.
İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik erkek şiddetinin tanımı, nedenleri ve nasıl mücadele edilmesi gerektiği konusunda yıllardır ısrarla vurguladığımız sözümüzün yer aldığı bir hukuki metindir. Şiddete ve şiddet uygulayana dair tanımların darlığı, yıllarca kadınların maruz kaldığı farklı şiddet biçimlerinin görünmez kalmasına neden olduğu gibi şiddetten uzaklaşma mücadelelerinde bir zorluk olarak karşılarına çıktığına tanıklık ettik. İstanbul Sözleşmesi erkek şiddetinin temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğunu görür, şiddet tanımına fiziksel şiddet dışında cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddeti dahil eder, şiddet uygulayan aileden biri olmadığında da koruma ve tedbir kararı alınabilmesini sağlar, ısrarlı takibi bir şiddet biçimi olarak tanımlar. Böylelikle bütün kadınların faydalanabileceği kapsamlı bir mekanizma öngörür.
Kadınların şiddete maruz kaldığında arayabilecekleri bir acil yardım hattı olması, barolardan ücretsiz avukat desteği alabilmeleri ve tüm haklarından herhangi bir dil, din ırk, vatandaşlık statüsü, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli ayrımcılığa uğramadan yararlanabilmeleri gibi kapsamlı ve bütüncül uygulama tedbirleri içerir. Bugün türlü söylemleri kullanarak sözleşmeden çekilmeyi düşünenler, sadece cinsiyeti ya da cinsel yönelimi nedeniyle şiddete maruz kalan kadınların maruz kaldıkları şiddeti derinleştirmekten, şiddetten uzaklaşmalarını zorlaştırmaktan başka bir sonuca ulaşmayacaktır. Uygulamalardaki eksiklerin ve sorunların kadınların şiddetten uzaklaşmalarını zorlaştırmanın yanı sıra kimi zaman kadınların can güvenliklerini tehdit ettiğini de her gün deneyimliyoruz. Uygulamaların pek çoğu İstanbul Sözleşmesi’ne rağmen hayata geçirilmiyor ve uygulayıcıların keyfine bırakılarak kötü uygulamalara zemin hazırlanıyor. Bugün acilen yapılması gereken, sözleşme hakkındaki bu tartışmayı İstanbul Sözleşmesi nasıl toplumun her kesimine benimsetilip eksiksiz bir şekilde uygulanabilir tartışmasına dönüştürmektir.
Kadına yönelik erkek şiddeti ile alanda çalışarak mücadele eden kadın örgütleri olarak kadın cinayetlerinin ve şiddetin sistematik olduğunu ve bunun mücadelesinin de sistematik bir şekilde verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yasaların ve sözleşmelerin sadece kağıt üzerinde değil, hayatın kendisinde ve tüm uygulamalarda var olması gerektiğine inanıyoruz. İstanbul Sözleşmesi, başta kadınların “şiddetsiz bir dünya mümkün” politikası olmak üzere haklarımızın güvencesidir.
Sığınaksız bir dünya için İstanbul Sözleşmesi vazgeçilmezdir!
İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz!


İlgili haberler
Emek Partisi: ‘Kadınların acil önlem taleplerini s...

Emek Partisi yaptığı yazılı açıklamayla kadınların İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin sıraladığı acil ön...

EŞİK: İstanbul Sözleşmesi’nin tek bir maddesinden...

312 kadın ve LGBTİ+ örgütünün bir araya geldiği Eşitlik İçin Kadın Platformu, İstanbul Sözleşmesi’ne...

Kadınlar seslendi: Aklama yargıla, İstanbul Sözleş...

"Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz, İstanbul Sözleşmesi Uygulansın" İstanbul Kampanya Grubunun çağrısıyla...