KCDP Derneğine kapatma davası: Kadınlar susturulamaz, kadınların mücadelesi durdurulamaz!
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğine ‘kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek’ suçlaması ile fesih davası açıldı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğine “kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek” suçlaması ile fesih davası açıldı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından dava ile ilgili yapılan açıklamada kapatma davasının “kadın haklarını savunmak kisvesi altında aile mevhumunu yok sayarak aile yapısını parçaladığı” gibi somut hiçbir olguya dayanmayan yazılı başvurulara dayanılarak açıldığı belirtildi. 16 Nisan Cumartesi saat 16:00’da Kadıköy-Beşiktaş İskelesinde eylem yapacaklarını duyuran KCDP açıklaması şöyle:

‘12 YIL BOYUNCA ‘KADIN CİNAYETİ’ KAVRAMINI İŞLEDİK’

“Kadın Cinayetlerini Durduracağız” diyerek bundan 12 yıl önce yola çıktık. Gazetelerin üçüncü sayfalarında “aşk, sevgi cinayeti” yazan o haberlerin bizim yaşam mücadelemiz olduğunu adıyla, hedefiyle, özneleriyle ortaya koyduk. Öldürülen kadınların mahkemelerce alelade kapanmış dosyaları bizlere ulaştı. İşte o öldürülen kadınların yakınları ile birlikte Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğini kurduk. 12 yıl boyunca bu topraklarda “kadın cinayeti” kavramını işledik. Şüpheli kadın ölümlerinde gerçekleri açığa çıkardık. Tüm kadınlarla yasaların, yönetmeliklerin yapılmasının ve uygulanmasının peşine düştük. Her ay yayınladığımız verilerle nasıl bir yaşam savaşı verdiğimizi gösterdik. Bu topraklarda kadınların eşitlik mücadelesini yok sayanlar karşısında “Asla yalnız yürümeyeceksin” diye haykıran yıldızlar kadar çok kadınla il il örgütlendik, meydanları doldurduk. Kadınlar, LGBTİQ+lar, çocuklar için eşitlikçi feminizmin bayrağını her yerde dalgalandırdık ve ayak basmadığımız bir adliye dahi bırakmadık. Bugün itibariyle; işte tüm bu mücadeleyi yürütmek için çabalayan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğimize, hukuksuz ve hiçbir dayanağı olmayan iddialarla "kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek" suçlaması ile fesih davası açıldığını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

‘HUKUKSUZ VE HİÇBİR DAYANAĞI OLMAYAN İDDİALARLA SUÇ UYDURULUYOR’

İddiaları odur ki, derneğimize yönelik yapılan muhtelif şikayet dilekçeleri mahkemece kuvvetli suç şüphesi oluşturmuş. Söz konusu dilekçeler derneğimizin “kadın haklarını savunmak kisvesi altında aile mevhumunu yok sayarak aile yapısını parçaladığı” gibi somut hiçbir olguya dayanmayan yazılı başvurulardan oluşuyor. Ayrıca dosyada; dernek yöneticilerimize yönelik, davaya bile dönüşmemiş, suç oluşmamış soruşturmalar dahil bir dizi kolluk kayıtları listelenmiş. Bu hukuksuz ve hiçbir dayanağı olmayan iddialarla bizlere suç uydurmaya çalışmak mevcut hukuk düzeni açısından bile içler acısıdır. Biz siyasi iktidarı, savcıları, mahkemeleri kadınlar lehine göreve çağırırken; onlar bu konunun muhataplarını böylesi içi boş davalarla hedef almayı tercih ediyorlar. Tüm kamuoyu bilir ki; bu coğrafyada Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun önünde eylem yapmadığı adliye yoktur. Bizim açımızdan bu dava da kadınların yaşam mücadelesinden, eşitlik ve özgürlük mücadelesinden ayrı değildir.

‘FESİH DAVASI KARŞISINDA MÜCADELEMİZİ SAHİPLENMEYE ÇAĞIRIYORUZ’

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğimize açılan bu davayı, yalnızca kendi mücadelemize yönelik bir saldırı olarak görmüyoruz. Bu saldırının tüm demokratik kamuoyuna yönelik bir saldırı olduğunu biliyoruz. Kadınları ve LGBTİQ+ları şiddet karşısında yalnız bırakmak pahasına İstanbul Sözleşmesi’nden imza çeken siyasi iktidarın; mücadele edenleri yıldırma çabası, ülkedeki nice hukuksuzluktan bağımsız değildir. Sanmasınlar ki bu hukuksuzluklara alışırız. Normalleştirmeyeceğiz, meşrulaştırmayacağız.

Kadın cinayetlerini durdurmak bir yana, her gün artışına bilfiil izleyenlerin devri sona eriyor. Bu çırpınışları boşuna olduğu gibi, bu davaları da boşunadır. Kadın cinayetlerini durdurana kadar durmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Kadın cinayetlerini de, şiddeti de, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini de, bu hukuksuzlukları da durduracağız.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri olarak bugüne kadar asla yalnız yürümedik. Biliyoruz ki haklı mücadelemize yönelik bu saldırılar karşısında da asla yalnız yürümeyeceğiz. Başta üyelerimiz, dostlarımız olmak üzere; tüm kadınları, LGBTİQ+ları ve kadınların mücadelesine omuz veren tüm duyarlı kamuoyunu hakkımızda açılan bu fesih davası karşısında mücadelemizi sahiplenmeye çağırıyoruz. Asla durmayacağız, kadın cinayetlerini durduracağız.

Kadın örgütleri, kapatma davasına tepki gösterdi ve “Buna asla izin vermeyeceğiz! Dayanışma içinde olacağız” mesajını verdi:

‘ANAYASAL BÜTÜN HAKLARIMIZ İHLAL EDİLİYOR’
Adalet Kaya (Rosa Kadın Derneği Başkanı): Biz kadınlar, kadın örgütleri her gün iktidarın bütün araçları ile savaş halindeyiz. Bugün yaşanılan durum kolluk ve yargı eliyle kadın mücadelesini terbiye etmeye çalışma, “Türk aile yapısı” gibi içi boş kavramlarla, hukuksuz uygulamalarla, tamamen dayanaksız yöntemlerle kadın mücadelesini durdurmaya çalışmanın başka bir yöntemidir. Uzunca bir süredir Kürt kadın mücadelesine yönelik kolluk ve yargı eli ile gerçekleşen bir taciz söz konusuydu ancak artık mesele kadın örgütlerini kapatma davalarına vardı. Kimler tarafından verildiği belli olmayan dilekçelerle KCDP’nin kapatılması asla kabul edilemez, örgütlenme hakkına aykırıdır. Anayasal bütün haklarımız ihlal ediliyor. Rosa Kadın Derneği olarak dayanışma ile KCDP’nin yanındayız. Yalnız değiller, destek olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ve tüm bunları kadın örgütleri, kadın hareketi ile birlikte ortak bir dayanışma içerisinde yapacağız. Alınan her kararın, yapılan her eylemin içerisinde olacağız.
‘KADINLARIN İRADESİNE YARGI ELİYLE MÜDAHALEDİR’
Avukat Yelda Koçak (Eşitlik İçin Kadın Platformu-EŞİK): Bu dava AKP’nin Türkiye’nin en güçlü muhalefet hareketi olan kadın hareketine yönelik saldırısının bir parçasıdır. Bugün KCDP’ye açılan dava, kısa bir süre önce Diyarbakır’da Rosa Kadın Derneği yöneticilerine yönelik yapılan operasyonlar bir bütünün parçası. KCDP’nin 12 yıldır yürüttüğü özverili mücadele, bu topraklarda kadın cinayetlerini durdurmak için yürütülen mücadeledir ve KCDP böyle bir dava ile kapatılamaz. Devletin yapmadığını bunca yıldır KCDP yapmaya çalışıyor, veriler, istatistikler tutuyor; bu istatistikleri birçok kurum, siyasi parti de kullanıyor. Yapılmak istenen kadın cinayetlerini durdurma iradesine yönelik, kadınların iradesine yönelik yargı eliyle bir müdahaledir. Bugün KCDP’ye açılan davaya karşı örgütlü bir şekilde durmamız birlikte karşı koymamız gerekiyor. Her gün 5 kadının öldürüldüğü bir ülkede kadın cinayetleri ile mücadele eden bir derneği sözde bahanelerle ve kimler tarafından yapıldığı belli olmayan CİMER şikayetleri ile kapatmaya kalkışmaya kabul etmiyoruz.
DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAĞIZ
Sevda Karaca (Ekmek ve Gül): Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğine içeriği “kadın haklarını savunmak kisvesi altında aile mevhumunu yok sayarak aile yapısını parçaladığı” gibi çok tanıdık (!) iddialarla dolu şikayet dilekçeleri ile fesih davası açılması; kadınların yaşam ve hak mücadelesine yönelik apaçık bir tehdittir. Aynı iddiayı İstanbul Sözleşmesi, 6284 Sayılı Kanun, Medeni Kanun için de duyduk, duyuyoruz, aynı mesnetsiz söylemler kadınların yasal haklarının iktidarca tırpanlanmasının da “gerekçesi” yapıldı. Bu şikayetlerin ciddiye alınarak davaya dönüştürülmesinin esas olarak kadınların yükselen hak mücadelesine ve dayanışmasına yönelik aleni saldırıların parçası olduğunu biliyoruz.
Kadınların defalarca başvurdukları karakollarda şikayetleri alınmadığı için şiddet görmeye, öldürülmeye devam ettiği, katledilen kadınların çantalarından koruma kararlarının çıktığı, mahkemelerde apaçık delillere rağmen kadına ve çocuklara yönelik şiddet faillerinin serbest bırakıldığı, kadınların ve çocukların haklarına göz diken, yaptıkları açıklama ve söylemlerle kadın düşmanlığını perçinleyen tarikat ve cemaat yapılarının devletçe desteklendiği, haklarında yapılan şikayetlerin bir tekinin bile işleme konulmadığı ülkede kadınların yaşam hakkı örgütlendiği bir derneğin kapatılması tüm kadınlara açık bir mesajdır: Sizi korumadığımız gibi birbirinizi korumak ve hak mücadelesi vermek için yan yana geldiğiniz örgütlerinizi de hukuk tanımadan kapatacağız. Mesaja yanıt verelim; buna asla izin vermeyeceğiz!
Kadın hareketi bu fesih davasının kadınların haklarına ve hayatlarına yönelik topyekûn saldırının bir parçası olduğunu görüyor, biliyor. Tam da bu nedenle; kadın örgütlerine yönelik bu saldırılara karşı yan yana durmanın öneminin de farkında. Kadınların örgütlü mücadelesine dönük bu saldırılar karşısında hep birlikte ses çıkarıp, yan yana mücadele etmeye, haklarımızın bir tekinden bile vazgeçmeden hak ettiğimiz hayatı yeniden kazanmak için dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz.

Görsel: KCDP

İlgili haberler
KCDP’den şiddetten korunma kılavuzu

Kurumlar için koronavirüs günlerinde kadınlar için yapılması gereken acil durum planını sunan bir kl...

KCDP Genel Temsilcisi Gülsüm Kav ile #KadınlarınSe...

Kadına yönelik şiddet seçim sürecinde ne kadar gündem oldu? Hangi aday kadına yönelik şiddet sorunun...

Rosa Kadın Derneği: STK’lere kayyum teklifi ile bi...

Derneklere kayyum atama yetkisi veren düzenlemeye ilişkin Ekmek ve Gül’e konuşan Rosa Kadın Derneği...