‘Kadınlarda işsizlik neden artıyor’ diye soran CHP vekili Gürer araştırma komisyonu istedi
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, genç yetişkin kadınlarda artan işsizlik oranının artmasının nedenlerinin belirlenip, sorunların çözülmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, genç yetişkin kadınlarda artan işsizlik oranının artmasının nedenlerinin belirlenip, ortaya çıkan sorunların çözümüne ilişkin girişimlerde bulunulması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi

Özellikle 25-29 yaş aralığındaki kadınlarda işsizlik oranının çok yüksek olduğuna dikkat çeken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hazırladığı Meclis Araştırma önergesinde, kadın işsizlik oranlarındaki artışa da dikkat çekti.

Türkiye’de genç yetişkin kadınlarda işgücüne katılım ve istihdam oranları erkeklere göre daha düşük, işsizlik oranı ise çok daha yüksek. Bu duruma değinen Gürer, yarı-zamanlı çalışanlar içinde, özellikle 30-34 yaş grubunda, kadınların oranının erkeklere göre çok daha yüksek olduğunu, aradaki farkın ise giderek artmakta olduğunu anlattı.

2019 yılında Türkiye’de istihdam edilenlerin yüzde 18,1’inin tarım, yüzde 25,3’ünün sanayi ve yüzde 56,6’sının hizmetler sektöründe olduğunu aktaran Gürer, “İlgili oranlar aynı yıl sırasıyla kadınlar için yüzde 25,1; yüzde 15,9 ve yüzde 59 olarak; erkekler için ise yüzde 14,9; yüzde 29,7 ve yüzde 55,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu istatistikler ile ilgili yılda kadınların erkeklere göre tarımda ve hizmetler sektöründe daha fazla, sanayide ise daha az yer aldığı anlaşılmaktadır” dedi.

25-29 yaş grubundaki genç yetişkin kadınların yüksek işsizlik oranlarının dikkat çekici düzeyde olduğuna işaret eden Gürer, “Türkiye’de genç yetişkinlerin eğitim düzeyinin cinsiyetlere göre incelenmesi önemli bulgulara işaret etmektedir. İlgili yaş grubunda yükseköğretim düzeyinde eğitime sahip iş gücünde aktif toplam nüfusun yüzde 44,6’sını kadınlar, yüzde 55,3’ünü ise erkekler oluşturmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

CHP Niğde Milletvekili Gürer, Meclis Araştırma Önergesinde şu ifadelere de dikkat çekti:

“Kadınların iş gücüne entegrasyonunun artırılması, işsizliği giderici aktif iş gücü politikalarının hayata geçirilmesi, cinsiyetler arasındaki ücret farklılığının ortadan kaldırılması, eşit işe eşit ücret prensibinin benimsenmesi, genç yetişkin kadınların yarı-zamanlı çalışmalarının nedenleri, sonuçları, güvencesizlikle karşı karşıya kalıp kalmadıkları ve elde ettikleri ücretin bu durumdan nasıl etkilendiğinin yanı sıra genç yetişkin kadınların yarı-zamanlı çalışmayı tercih etme nedenlerine yönelik olarak ileri bir çalışma önemlidir…”

Fotoğraf: Pixabay 

İlgili haberler
İşsizliğin üniversiteli kadınlara etkileri | Ünive...

YTÜ öğrencisi Destina Mandracı, işsizlik gerçekliğinin üniversiteli genç kadınların yaşamını nasıl ş...

Çanakkale’de diplomalı işsizliğin anatomisi: ‘Haya...

Genç kadın işsizliğinin rekor seviyelere ulaştığı bugünlerde Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü me...

Şiddet, İşsizlik, Eğitimsizlik: Toplum kadınların...

Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması’nın 2022 sonuçları açıklandı. Şiddet halen...