Kadın sağlık çalışanlarının şiddete uğramasına tepki: Bakanlık gözünü kulağını kapatıyor!
İki kadın hekimin şiddete uğramasının ardından TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu açıklama yaptı: ‘Sağlıkta şiddet devam ederken, bakanlık gözünü kulağını kapatmaya devam ediyor.’

Türkiye Tabipler Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu pandemi sürecinde daha da artan özellikle kadın sağlık çalışanları hedef alan şiddete karşı açıklama metni yayımladı. Bir hafta içinde iki kadın meslektaşlarının görevleri başında saldırıya uğradığını söyleyen TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, pandemi sürecinde şiddet sarmalını ortaya çıkaran, besleyen başarısız ekonomik sosyal düzenlemelerin bu saldırıları daha da arttırdığını ifade etti.

‘KADIN SAĞLIKÇILARA ARTAN ŞİDDET TESADÜF DEĞİL’

Geçtiğimiz hafta Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan öğretim üyesi Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk, hastası Emrah Ş. tarafından istediği ilacı yazmadığı gerekçesiyle saldırıya uğramıştı. Öztürk'ün bacağında ve ayak bileğinde kırıklar meydana gelmişti.

Son olaraksa Dr. Meltem Puşuroğlu, Rize Devlet Hastanesi’nde poliklinikte muayene etmek üzere içeriye davet ettiği hastanın orakla saldırısına maruz kalarak yaralandı. Bu saldırıların ardından açıklama metni yayımlayan TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, erkek hastalar tarafından art arda gelen bu saldırıların tesadüf olmadığını söyledi: “Şiddet, ülkemizin içinde bulunduğu toplumsal süreçte her alanda hızla artarken, sağlık çalışanları ve hekimler de çok boyutlu olarak şiddet ile karşı karşıya kalmaktadır. Parke taşları ile saldırıları, servis yakılmalarını, yoğun bakım basılmalarını kaygıyla izledik, hastanede barikatlarla kurtuluşlara şahit olduk. Son olarak da hastane içinde oraklı saldırıyla bizleri dehşete düşürdü. Sağlıkta şiddet devam ederken, bakanlık gözünü kulağını kapatmaya devam ediyor.”

HEM PANDEMİ İLE HEM ŞİDDETLE MÜCADELE

Son bir yılda sağlık çalışanları ve hekimler olarak koronavirüs salgını ile mücadele ettiklerini hatırlatan sağlıkçılar, “Pandemi sürecinde şiddet sarmalını ortaya çıkaran, besleyen başarısız ekonomik sosyal düzenlemeler ne yazık ki artarak devam etmektedir. Biz kadın sağlık çalışanları, hekimler olarak hem yaşadığımız hak kayıpları hem de kamusal ve özel alanda toplumsal cinsiyet rolleriyle mücadele ederken bir de sağlıkta şiddet ile karşı karşıya kalıyoruz. Araştırmalar gösteriyor ki kadın sağlık çalışanları erkek sağlık çalışanlarından daha çok şiddete uğruyor, sıklıkla sözel olmak üzere psikolojik, fiziksel şiddete maruz kalıyor” dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI İSTİYOR

Kadın sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin, kadına şiddetten ayrılamayacağını ifade eden TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu şöyle devam etti: “Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yansımalarını, kadın sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalma sıklığı ve şekli ile açıkça görüyoruz. Biliyoruz ki hekim olmak, kadın olmak şiddet haberleriyle medyada yer almak kader değil! Bir yandan kadına yönelik şiddete dur demek için İstanbul Sözleşmesi’ni savunurken; diğer yandan hekime, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sonlanması için etkili ve caydırıcı yasaların çıkması için mücadele veriyoruz. Artan şiddet olaylarından sağlıkta şiddet yasalarının etkin ve yeterli olmadığını görüyoruz. Hiçbir kamu kurumuna hatta alışveriş merkezlerine kontrolsüz girilemezken hastanelere orakla, silahla girilebilmesi kabul edilemez. Bütün yöneticilere sağlık çalışanları için güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması konusunda sorumlu olduklarını hatırlatıyor ve gereken kanuni düzenlemeleri acilen gerçekleştirmeye davet ediyoruz. Hem sağlık çalışanlarına yönelik hem de bütün kadınlara yönelik şiddete karşı mücadele için tüm kurumları uluslararası ve ulusal normların ve standartların yaşama geçirilmesi ve denetlenmesi için görevlerinin başına davet ediyor ve sorumluluklarını anımsatıyoruz.”

Açılamada son olarak “Biz TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu olarak şiddete uğrayan meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu, sürecin takipçisi olacağımızı ve kadınların şiddete uğramayacağı, öldürülmeyeceği, haklarının ihlal edilmeyeceği bir dünya için mücadele etmeye devam edeceğimizi duyuruyoruz” dendi.

Fotoğraf: Evrensel

İlgili haberler
Pandemide aksayan sağlık hizmetleri ve kadın sağlı...

Halk sağlığının korunmasında ve ilerletilmesinde önemli yer tutan ASM ve TSM’lerde var olan sorunlar...

Sistemin sorunlarını emekçilere, çözümü ‘vicdan’a...

Sağlıkta şiddetin en önemli nedenlerinden biri yanlış sağlık politikaları. Kadınlar sağlık hizmetind...