Devletin görevi çocuk evliliklerin önüne geçmektir!
‘İstismarı aklama yasası’ adıyla gündeme gelen yasa tasarısıyla ilgili açıklama yapan Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği ‘Devlet çocuk evliliklerin önüne geçmeli, koruyucu-önleyici önlemler almalı’ dedi

Son günlerde medyada çıkan haberler aracılığıyla yeniden gündeme gelen ve çocuk yaşta evliliklerden kaynaklı cezalarda af öngören yasaya ilişkin Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği açıklama yaptı. Açıklamada devletin çocuk yaşta evlilikleri önleme sorumluluğuna dikkat çekilerek söz konusu içerikli bir yasanın da çocuk istismarının önünü açacağına vurgu yapıldı.

“Araştırın, müdahale edin, önlem alın, çocukların haklarını koruyun, işinizi yapın!” denilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

Çocuklara yönelik cinsel istismar haberlerinin günden güne arttığını görüyoruz. Buna toplumca direniyoruz. Cinsel istismardan hayatta kalanlar ve bu şiddetin tanıkları, her gün sessizliği daha fazla kırıyor ve şiddeti gerek adli kurumlara gerek tüm topluma bildiriyorlar. Failler artık ifşa ediliyor. Tanık olan bizler artık “ya öyleyse ya böyleyse” demiyoruz. Çocuklara ve ergenlere yönelik her yerden gelen bu aleni şiddete karşı susmuyoruz. Ortada çocuklara ve ergenlere yönelik şiddetin şüphesi bile varsa ilgili kurumlara “araştırın”, “müdahale edin”, “önlem alın”, “çocukları ve haklarını koruyun!”, “işinizi yapın”, çocukları korumak için “harekete geçin” diye haykırıyoruz.

Çocuk evlilikleri birçok kurumun bir arada iş birliği ile azaltılabilecek sosyolojik ve ekonomik boyutları olan bir meseledir. Bir tarafın fail diğer tarafın mağdur olduğu bir suç ile evlilik kurumu özdeşleştirilemez. Haberde, çocuk evliliklerinden kaynaklanan cezaların affedilmesi için yasa teklifi getirileceği; cebir, şiddet, tecavüz yoluyla veya zorla yaptırılan evliliklerin kapsam dışında tutulacağı söyleniyor.

Soruyoruz: Bir çocuk hangi kuruma gidip tecavüze maruz bırakıldım ya da beni zorla evlendiriyorlar diyebilir?
Türkiye’nin de tarafı olduğu İstanbul Sözleşmesi’nde açıkça belirtildiği üzere; çocuk evliliği kültürel kodlarlarla toplumda onanmışsa dahi, devletin yükümlülüğü, çocuk evliliklerinin önünü açacak örf ve adetlerin yasalarda suç olarak düzenlenmesidir. Devlet çocuk evliliklerinin önüne geçmeli, daha somut adımlar atarak kamuoyunu rahatlatacak en acil koruyucu-önleyici önlemleri almalı, kurumsal mekanizmaları işletmeli, destek sisteminin oluşturulması ve kusursuz olarak işlemesini sağlamalı, bütçe ve kaynaklarını gerçek anlamda çocuklara yönelik istismarın önlenmesi için seferber etmelidir ve taraf olduğu uluslararası anlaşmalara göre kendi yükümlülüğünü yerine getirmelidir.

Soruyoruz:
Çocukların erken evlendirmelerin sebepleri ve oranları araştırıldı mı?
Önlemeye yönelik politikalar ve stratejiler geliştirildi ve uygulandı mı?
Çocuk evliliklerine neden olan ekonomik ve sosyal yoksunlukların giderilmesine yönelik ne yapıldı?
Cinsel istismar davalarının uzun sürme nedenleri nedir?
Devlet farklı grupların yaşadığı ayrımcılığı önlemekte somut ne gibi adımlar attı?
Devlet; çocukları fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik olarak istismar eden “evlilik” kurumuyla değil; eğitimle, bursla, sağlıkla, haklarıyla buluşturana kadar susmayacağız. Bir kez daha tekrarlıyoruz;
SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ!


İlgili haberler
8 maddede çocuk istismarıyla ilgili doğru bildiğin...

Çocuk istismarı haberleri her geçen gün artıyor, ailelerin tedirginliği de öyle. Peki çocuk istismar...

5 MADDEDE SAYIYORUZ: Çocuk istismarında gerçek önl...

Çocuklara cinsel istismar gündem olduğunda hissettiğimiz duyguların başında öfke ve çaresizlik geliy...

GÜNÜN RAKAMI: Çocuk istismarında karanlık tablo!

2014 yılında 74 bin 64 olan çocuk mağdur sayısı 2016 yılında 83 bin 552’ye yükseldi. 2006 yılında yü...