Kadın kamu emekçileri sendikaları önemsiyor
Sendikaya üye olmayan kadın emekçilerin tamamına yakınının kadınların sendikalara üye olmaları gerektiği yönünde olumlu görüş bildirmesi dikkat çekici ve umut veren bir sonuç olarak ortaya çıktı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederayonu (KESK) 9-10-11 Kasım tarihlerinde Kadın Emeği ve İstihdam Çalıştayı düzenleyecek. Biz de Eğitim Sen Ankara 3 No’lu Şube olarak “Kamudaki dönüşümün işyerinde kadın emekçilere yansıması, toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklı yaşanan eşitsizlik ve ayrımcılık, otoriter yeni rejim politikaları kamu emekçisi kadınları nasıl etkiliyor, örgütlenme ve mücadele stratejileri” üzerine bir anket çalışması hazırladık.

Amacımız işyeri temelli bir çalışma yürütmenin yanı sıra sorunların tespiti ve çözüm önerileri açısından politik kadınlar dışındaki geniş kamu emekçisi kadın kitlesinin düşüncelerinin çalıştaya aktarılmasını sağlamaktı.

GÜVENCELİ ÇALIŞMA: KORKMADAN, ÇEKİNMEDEN ÇALIŞMA!
Kamu emekçisi kadınlara performansa dayalı ücret, güvenceli çalışma, esnek çalışma kavramları ile ilgili görüşlerini sorduk. Ankete katılan kadınların büyük bölümü performansa dayalı ücretlendirmeye olumlu bakmazken önemli bir bölümü de performansa göre ücretlendirmeyi “adil ve objektif kriterler olursa” destekleyeceğini belirtti. Performansa göre ücretlendirmeyi olumlu bulmayan kamu emekçisi kadınların verdikleri yanıtlarda sıraladıkları gerekçeler arasından şunlar dikkat çekiciydi:

- Çalışana daha az para vermenin yolu

- Adil ve motive edici olduğuna inanmıyorum

- Objektif bir değerlendirme yapılamaz, adam kayırma uygulamasına sebep olur

- İş guvencesinin olmaması eşitsizlik yaratır

- Maaşa zam yapmamak için sebep üreten yapılanma...

Olumlu bakan kadın emekçilerin bir kısmının sendika üyesi olması ayrıca dikkat çekici bir durum olarak ortaya çıktı.

Güvenceli çalışma ile ilgili düşüncelerini belirten kadınların tamamına yakını bunu “devlet güvencesi” olarak gördüklerini belirterek; “korkmadan, çekinmeden çalışma” anlamına geldiğini ifade etti.

Kadınların kendi cümlelerinden bir kaç örnek verirsek;

- Kafam rahat, konsantre olarak çalışma

- İş sağlığı ve güvenliğinin maksimum düzeyde olması

- Her memurun daha verimli olabilmesi için kendini ve işini güvende hissetmesi

- Yöneticilerin iki dudağı arasında bir istihdam kabul edilemez

- İşini kaybetme kaygısı olmadan sağlık, sigorta ve güven içinde çalışma...

ESNEK ÇALIŞMA KONUSUNDA KADINLARIN KAFASI KARIŞIK
Esnek çalışma uygulamalarını ise sendika üyesi kadınların çoğunluğunun benimsemediklerini, ancak az sayıda sendikalı kadının olumlu bulduğunu gördük. Hiçbir sendikaya üye olmayan kadınların önemli bir bölümü ise esnek çalışmayı olumlu buluyor.

Esnek çalışmaya ilişkin kadınların dile getirdiği düşüncelerin bazılarını şöyle;

- Özellikle kadınlara hamilelik ve doğum sonrasında esnek çalışma imkanı sunulması gerektiğini düşünüyoruz

- Esnek çalışma keyfilik içermemelidir, kişiden kişiye esneklik olmaz

- Öğretmenlik mesleğinde esneklik olmaz

- Kulağa hoş gelse de, güvencesiz çalışmayı beraberinde getirir diye düşünüyorum..

SENDİKALAŞMAYA YAKLAŞIM UMUT VERİCİ
Kadınlara sendikalar ve sendikalı olmak konusunda da düşüncelerini sorduk. Herhangi bir sendikaya üye olan kadınların tamamı sendikalı olmanın ve örgütlenmenin kadın açısından önemli olduğu vurgusunu yaparken sendikalarda karar alma mekanizmalarında daha çok kadın olması gerektiğini belirtti. Hiçbir sendikaya üye olmayan kadınların tamamına yakınının da kadınların sendikalara üye olmaları gerektiği yönünde olumlu görüş bildirmesi dikkat çekici bir sonuç olarak ortaya çıktı.
Üye olmayan bir kadın emekçinin yazdıkları bizlere umut veriyor:
- Kadınların sendikalarda görev alması son derece umut verici. Aktif olarak sendikalarda görev almaları gerektiğini düşünüyorum.
- Özellikle sendikalarda kadın sayısı fazla olursa hemcinslerinin sorunlarının çözümünde daha başarılı olunacağını düşünüyorum.

Kamu emekçileri içinde, özelde kadın emekçilerin, genelde tüm emekçilerin örgütlenmesi için emekçilerin mücadele örgütü Eğitim Sen ve KESK’e büyük görev düşüyor. Bu bilinçle Kadın Emeği Çalıştayı’na gidiyoruz. Kadınlar örgütlenmeye, mücadeleye...

İlgili haberler
‘İki satırlık adamları musallat etmeyelim ömrümüze...

“İki satırlık adamları ömrümüze musallat etmemek” için satırlarca yazdığımız direnç hikayelerimize v...

Ne yoksulluk, ne sömürü, ne şiddet...

Bugün kadınların kendi hayatları üzerinde her türlü şiddetten azade olarak karar verebilme mücadeles...

Mafyaya, devlete, medyaya rağmen evlenmeyeceğim!

Viola’nın İtalya’da köhne namus anlayışına attığı ilk tokat bugün kadın haklarını en ileri boyuta ta...