Almanya’daki hak örgütlerinden İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme tepkileri
Almanya’da CEDAW Alliance, DaMigra, Göçmen Kadınlar Birliği ve DİDF yaptıkları açıklama ve eylemlerle İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını protesto ettiler.

“İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz” diyen kadınlarla dayanışma ve Türkiye’nin çekilme kararını protesto açıklama ve eylemleri devam ediyor.

31 SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜNÜN YER ALDIĞI CEDAW ALLIANCE:
“Geri çekilme kararı ölümcül bir sinyal”

Almanya'da kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak için BM Kadın Hakları Sözleşmesinin uygulanmasını eleştirel bir şekilde izlemeyi amaçlayan, kadın ve insan hakları politikasına odaklanan 31 sivil toplum örgütünün yer aldığı CEDAW Alliance bir açıklama yaptı. “Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi, Türkiye'de ve Avrupa'da kadın ve insan haklarının korunmasında ciddi gerileme” olarak değerlendirildi ve Türkiye’nin sözleşmeden çekilmesi kınandı. “Sözleşmeden çekilmeyle kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadeleye ve LGBTQI topluluğunun haklarına yönelik küresel çabalara ölümcül bir sinyal gönderildiği”ni belirten CEDAW Alliance, Almanya Federal Hükümetine de çağrı yaptı. Avrupa Konseyi dönem başkanı olan Almanya’nın, Türkiye'yi kararı geri almaya çağırmak ve tüm Avrupa Konseyi üye devletlerinde sözleşmenin onaylanması ve tutarlı uygulanması için çalışmak, sözleşmenin Almanya'daki tüm kadınlar için tutarlı ve koşulsuz uygulanması ve 59. maddeye ilişkin çekincelerin kaldırılması, korona krizi sırasında kadınlara, özellikle savunmasız insan ve azınlık gruplarına yönelik artan şiddeti kabul edilemez olarak ele almak ve Türk hükümetine açık bir mesaj göndermek, mevcut protestolar sırasında kadın ve insan hakları örgütlerinin korunması taleplerinde bulundu.

Açıklamada ayrıca şu görüşlere yer verildi:

“İstanbul Sözleşmesinin iptali sürpriz olmadı. Karar, bir bütün olarak kadın haklarını ve kadınların şiddetsiz yaşam haklarını tehdit eden politik ve toplumsal gelişmelerin sonucu. Bu gelişmeleri sadece Türkiye’de de değil Polonya ve Macaristan gibi değişik Avrupa ülkelerinde olduğu gibi dünya genelinde de gözlemliyoruz. Acil ve etkin harekete geçilmesi gerekiyor. Alman hükümetinin Türkiye ile olan ilişkilerine yönelik ulusal ve enternasyonal düzeyde sonuçlar çıkarması, yaptırımlar uygulaması ve kadın haklarına karşı atılan adımlara net bir şekilde reddetmesi gerekiyor.

Kadınlara karşı uygulanan şiddet politiktir ve küreseldir. Hepimizi ilgilendirir. Bu yüzden Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesini imzalamış olan tüm devletleri yükümlülüklerini koşulsuz, şartsız, istisnasız, mazeretsiz ve tavizsiz uygulamaya çağırıyoruz. Çünkü insan hakları bölünemez, devredilemez ve ertelenemez. İnsan hakları her zaman ve her yerde gerçekleştirilmesi gereken ilkelerdir.”

Almanya Göppingen'de Göçmen Kadınlar Birliği'nin çağrısıyla eylem yapan kadınlar "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" dedi.

GÖÇMEN KADINLARIN ÇATI ÖRGÜTÜ DAMİGRA:
“Temel haklar politik çıkarlara feda edilemez”

Göçmen kadınların çatı örgütü DaMigra da bir açıklama yayınlayarak Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine tepki gösterdi. DaMigra Genel Müdürü Dr. Delal Atmaca yaptığı açıklamada “Tüm demokratik toplumsal kesimleri kadın ve insan haklarına yönelik bu saldırıya karşı tavır almaya ve seslerini yükseltmeye çağırıyoruz. Öncelikle şu bilinmeli: Burada temel insan hakları baltalanıyor ve hükümsüz kılınıyor. Uluslararası düzeyde mücadelelerle kazanılan insan hakları ve temel haklar politik çıkarlara feda edilemez. Bu şekilde hareket eden her devlet bize de saldırmaktadır.„ dedi.

“Şimdi ne yapmalı?” sorusuna da yanıt aranan DaMigra açıklamasında şu taleplere yer verildi:

“Almanya’da da İstanbul Sözleşmesi’nin çekincesiz uygulanması için adımların atılması ve bağlayıcı eylem planlarının sunulmasının vakti geldi. Ancak ülke ve Avrupa Birliği düzeyinde örnek rolü üstlenmek, Alman hükümetinin İstanbul Sözleşmesi’nin 59. Maddesi üzerindeki çekinceyi de kaldırmasını ve böylelikle sığınmacı ve göçmen kökenli kadınları da yasal statülerinden bağımsız olarak şiddetten korumasını gerektiriyor. Türkiye’nin yasal düzenlemeleri ihlal ederek sözleşmeyi iptal etmesi, Polonya ve Macaristan’ın sözleşmeden çıkma tehditleri herkesin insan haklarına ve barış içinde ortak yaşamına saldırıların devamı niteliğindedir. Tepkiler dehşet ve kınama düzeyinde kalmamalıdır. Sözleşmeyi imzalayan tüm devletlerin diplomatik düzeyde yaptıkları eleştirileri takiben sözleşmenin tutarlı, koşulsuz, şartsız ve çekincesiz uygulanması gerekiyor- Almanya da da.“

İstanbul Sözleşmesi Almanya’da şubat 2018’den beri yürürlükte. Ancak şiddetten etkilenen kadın ve kız çocuklarına yönelik destek yapıları hâlâ düzensiz ve yetersiz finanse ediliyor. Cinsiyet bilinciyle şiddetin önlenmesi Almanya’da neredeyse hiç mevcut değil ve gençlere yardım hizmetleri, şiddete maruz kaldıktan sonra cinsiyete özgü yardım konusunda yetersiz. Engelli kadınlar için şiddete karşı kapsamlı bir koruma hâlâ yok. Ayrıca mülteci kadınlar için de şiddete karşı yeterli koruma mevcut değil. TIKLAYINIZ Almanya’nın İstanbul Sözleşmesi notu zayıf 

Göçmen Kadınlar Birliği'nin çağrıcı olduğu eylemlerde Türkiyeli kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nin her yerde çekincesiz uygulanmasını talep etti.

ALMANYA’DA EYLEMLER DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararına tepkiler Almanya’nın değişik şehirlerinde eylem ve protesto gösterileri ile devam ediyor. Göçmen Kadınlar Birliği, DaMigra, DİDF ve DİDF Gençlik çağrılarıyla örgütlenen eylemlere antifaşist gruplar, Alevi dernekleri ve yerel kadın örgütleri de destek veriyor. Feshin Macaristan ve Polonya gibi ülkelere örnek oluşturmasından duydukları endişeye dikkat çeken kadınlar İstanbul Sözleşmesi’nin tüm ülkelerde ve Almanya’da tutarlı ve koşulsuz uygulanmasını talep ettiler. Hamburg, Köln, Frankfurt, Göppingen, Darmstadt, Bochum şehirlerinde yapılan eylemlerde taşınan pankart ve dövizlerde “İstanbul Sözleşmesi yaşatır! İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz!” sözleri yer aldı.

Fotoğraflar: Ekmek ve Gül

İlgili haberler
Almanya'da 'İstanbul Sözleşmesini uygula' eylemler...

Kendi ülkelerinde Sözleşme'nin tam olarak uygulanması talebiyle ve Türkiye'nin Sözleşme'den çekilme...

Yunanistan'dan Türkiyeli kadınlara İstanbul Sözleş...

Yunanistan Bağımsız Kadın Hareketi, Telesilla Feminist Ağı, Kadın Araştırmaları Merkezi Ekmek ve Gül...

Paris’te İstanbul Sözleşmesi eylemi: Türkiyeli kad...

Paris'te, Türkiyeli kadın örgütlerinin çağrısı ile 60’ı aşkın kurumun imzasıyla İstanbul Sözleşmesi...