Kadın işçilerin haklarını savunan bir kadın, Gisela Kessler
Bulunduğu her yerde mücadeleyi örgütleyen, çalıştığı sendikada kadın haklarını koruyan, ırkçılığa, silahlanmaya, savaşa karşı hep ön safta yer alan bir kadın.

31 Aralık 1935'te Frankfurt am Main'de doğan Gisela Kessler, daha ticaret meslek lisesinde öğrenciyken sendika çalışmalarına katıldı. Önce telekomünikasyon dairesinde profesyonel gençlik temsilcisi, daha sonra yine Frankfurt'ta Alman Posta İşletmesinde personel konseyi başkanı oldu. Gisela Kessler 1967'den 1971'e kadar Wiesbaden'deki Alman Sendikalar Birliğinde (DGB) hukuki koruma sekreteri olarak çalıştı. 1972'de Stuttgart'a taşınarak IG Druck und Papier'in kadın sekreteri görevini üstlendi. Onun adı 1970'lerin sonunda eşit işe eşit ücret için mücadele eden ve ülke çapında yankı yaratan Heinze kadınlarıyla dayanışma hareketinin ayrılmaz bir parçasıydı. 20 yıl boyunca sendikada kadın sekreterliği yapan Kessler, Heinze Kadınları ile uzun süren mücadele içinde yer almış, mücadeleleri 1981 yılında da kazanımla sonuçlanmıştı. Kassel'de, Federal İş Mahkemesinin kararını açıklayacağı gün 7 bin kişi gösteri yaptı. Böylece Gisela Kessler sendikal kadın çalışmalarını geliştirmeye devam etti. Örneğin kağıt işleme şirketi VP Schickedanz denetim kurulu başkan vekili ve Baskı Kağıt İşleme Meslek Birliği temsilcilerinin konsey başkanı olarak çok sayıda başarıya katkı sundu. 1988'de Wiesbaden'de yapılan "Esnekleşme ve Korunmasız İstihdam Trübünali" gibi görkemli kampanyalar düzenledi. "Biz kadınlar uzun süredir yemek pişiriyoruz, şimdi sıçrama zamanımız" sloganı ile gece çalışmasından gerçek işçiler ve profesyonel uzmanlarla beş saat süren 4 bin kişinin izlediği ve gerektiğinde aktif katıldığı trübünalde kendisi de iddia makamında yer alarak işverenleri ve dönemin Kohl hükümetini işçi düşmanı politikaları nedeniyle mahkum etti. Gisela Kessler, kadınların kurtuluşu konusunda sosyalist teoriye bağlıydı; kadınların çalışması ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları eşitlik yolunda atılan en önemli adımlardan biriydi. Ancak o aynı zamanda, insan sömürüsü olmadan, şiddet olmadan ve savaş olmadan yaşanacak yeni bir dünya için erkeklerle birlikte mücadeleden yanaydı... Barış hareketinde aktif olması tesadüf değildi; Pershing II ve nükleer başlıklı füzelerin Orta Avrupa'ya yerleştirilmesine karşı Krefeld açıklamasını ilk imzalayanlar arasındaydı.

2004 yılında emekli olduğunda da şimdiki Sol Parti'nin Batı Almanya ayağı olan İş ve Toplumsal Adalet Seçim Alternatifinin (WASG) kurulması ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynadı. WASG, daha sonra PDS ile birleşerek Sol Partiyi oluşturdu, Kessler de 2009 yılına kadar partinin yaşlılar konseyinin (senatosunun) başkan yardımcılığını üstlendi. Gisela Kessler, hayatı boyunca tutkulu ve etkili bir şekilde çalışanları iş ve toplumdaki haklarını korumak ve yeni haklar elde etmek için mücadeleye teşvik eden şimdi sayıları çok az kalan sendikacılardan biriydi. Irkçılığa karşı da aktif mücadele etti. Kessler, emekli olmadan önce 1992'den 1995'e kadar IG Druck und Papier Sendikasının (matbaa işçisi ve basım alanında büro çalışanlarının/mizanpaj yapanlar, ilanları düzenleyenlerin örgütlendiği sendika) başkan yardımcılığı yaptı. Yaşamına mücadeleyi ve tüm bu başarıları ekleyen Kessler, 14 Mayıs 2014'te Nürnberg'te yaşamını yitirdi.  


İlgili haberler
GÜNÜN KADINI: Anna Hornik-Ströhmer

Avusturya devrimci işçi kadın hareketinin temsilcisi Anna Hornik-Ströhmer 13 Mayıs 1891’de doğdu.

Emeğimizin karşılığını alabilecek miyiz?

Ebe unvanı ile mezun olan ama bu görev dışında her tür görevi yapan sağlık emekçisi bir kadın yazdı...

Hemşireler; pandemide görünenin ötesi

Bugün hemşire emeğinin bu kadar görünür olması, meslektaşlarımızın, yaşadıkları gayriinsani koşullar...