GÜNÜN BELLEĞİ: Türkiyeli ilk kadın gazeteci
Türkiye tarihindeki ilk kadın gazeteci olan Selma Rıza Feraceli'nin hikayesinden bir kesit...

Selma Rıza Feraceli, sonradan Müslüman olup Naile adını alan Avusturyalı bir anne ve 1877 yılında ilk Osmanlı Parlamentosu´nda görev alan diplomat Ali Rıza Beyin kızı, çiftin yedi çocuğunun en küçüğüdür. İlk Türkiyeli kadın gazeteci olan Selma Rıza Feraceli 1898 yılında, 26 yaşında iken Jön Türkler'in lideri olan ağabeyi Ahmet Rıza'nın yanına gitme kararını aldı ve Paris'e gitti. Ahmet Rıza Bey'in yönetiminde Paris'te yayımlanan Meşveret Gazetesi'nin Fransızca eki Mechveret Supplément Français ve Türkçe olarak yayımlanan Şura-yı Ümmet Gazetesinde kadınların sosyal ve kültürel yaşama katılımı konularında makaleler yazdı.
1908 yılında II. Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul'a döndü ve İstanbul'da da Hanımlara Mahsus Gazete ve Kadınlar Dünyası gibi kadın dergilerinde yazmaya devam etti.

Selma Rıza Feraceli, Uhuvvet (Kardeşlik) adlı romanını 1892 yılında, 20 yaşında iken yazdı ancak yayımlamadı. Uhuvvet romanı, ilk kez 1999 yılında dili sadeleştirilerek Kültür Bakanlığı yayınları arasında yayımlandı. 

Ayrıca, Selma Rıza Feraceli, 1916 yılında Müslüman Osmanlı kızlarının eğitimi ve kültürel yönde gelişmesi amacıyla, Kandilli'deki, Kandilli Adile Sultan İnas Mekteb-i Sultanîsi adıyla Türkiye'nin ilk yatılı kız lisesi olarak açılmasını sağladı.Bu okulun adı, Cumhuriyet döneminde Kandilli Kız Lisesi olarak değiştirildi. 

Kaynak: İstanbul Kadın müzesi

İlgili haberler
Kendi hikayesini değiştirdi, gazeteciliği de...

Rita, şiddet dolu bir evlilikten kurtulup, hayatını cinsiyetçilik ve ırkçılıkla mücadeleye adamış bi...

GÜNÜN BELLEĞİ: Kadınların memuriyet hayatına ilk a...

Kadınların iş yaşamına katılabilmesi hatta evden çıkabilmesi çok kolay olmadı tabii. Özellikle de şi...

GÜNÜN RAKAMI: Kadın gazetecilerin yarısı şiddete m...

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu tarafından yayımlanan anket sonucuna göre kadın gazetecilerin y...