GÜNÜN RAKAMI: Türkiye toplumunun yarısı görücü usulü ile evlenmiş
KONDA araştırma şirketinin yayımladığı “Evlilik ve Evlenme Yaşı Tartışmaları ve Cinsel İstismar” raporu çok çarpıcı veriler sunuyor.

2016 Aralık ayında yapılan araştırmaya göre;

* Türkiye toplumunun yarısı görücü usulü ile evlenmiş.
* Her 10 kişiden biri “kendi iradesi dışında aile büyüklerinin kararıyla” evlendirildiğini söylemiş. Karşılıklı karar vererek evlendiğini söyleyenler ise yüzde 41’de kaldı.
* 49 yaşın üstündeki her 10 kişiden 6’sı görücü usulüyle evlenmiş.
* 18-32 yaş arasındaki evli kişilerin yüzde 31’i görücü usulüyle evlenmiş. Bu yaş grubundakilerin yüzde 4’ü “aile büyüklerinin kararıyla” evlendirildiğini belirtmiş.
* Kişilerin büyüdükleri yer açısından bakıldığında, metropollerden köylere doğru gidildikçe “görücü usulü” ve “aile büyüklerinin kararıyla” evlenmiş olanlar artıyor.
* Lise altı eğitime sahip olan her 10 kişiden 6’sı görücü usulüyle evlenmiş. Üniversite mezunu olanlar arasında görücü usulüyle evlenenlerin oranı ise onda 2.
* Lise altı eğitime sahip olan her 100 kişiden 11’i aile büyüklerinin kararıyla evlenmiş, bu oran üniversite mezunlarında yüzde 2’ye düşüyor.
* “Sizce evlilik yaşı kızlar/erkekler için en az kaç olmalıdır?” sorusu sorulduğunda ise Türkiye genelinde en düşük evlilik yaşı kadınlar için ortalamada 21, erkekler içinse 24 yaş olarak öne çıkıyor.
* Verilen cevaplarda eğitim arttıkça ortalama yaşın hem kadınlar hem de erkekler için arttığı görülüyor. Hayat tarzını modern olarak tanımlayanlar geleneksel muhafazakâr olarak tanımlayanlardan, geleneksel muhafazakâr olarak tanımlayanlar da dindar muhafazakâr olarak tanımlayanlardan hem kadınlar hem de erkekler için daha yüksek yaş söylüyor. Dindarlık seviyesi arttıkça, hem kadınlar hem de erkekler için söylenen yaş düşüyor.
* Kadınların yüzde 84’ü kadınlar için en erken evlilik yaşının 18 yaşın üzerinde olması gerektiğini söylüyor. Erkekler ise “18 yaş üstü” cevabını yüzde 63 olarak veriyor.
* Türkiye toplumunun yüzde 65’inin erkeğin kadından 1 ila 9 yaş büyük olmasını, yüzde 31’in de aynı yaşta olmalarını beklediğini söylüyor.
* Toplumun yüzde 90’ı “cinsel istismar mağduru bir kişinin istismar eden kişi ile evlendirilmesini” kesinlikle yanlış buluyor. “Kısmen doğru” “doğru” ya da “kesinlikle doğru” diyenlerin toplamı ise yüzde 3’te kalıyor.
* Seçmen gruplarına göre analiz yapıldığında bu yargıyı en fazla oranda doğru bulanlar AKP seçmenleriyken, “kısmen doğru” “doğru” ya da “kesinlikle doğru” bulanlar AKP seçmenleri içinde yüzde 6’da kalıyor.


Araştırma 3-4 Aralık 2017 tarihlerinde 32 ilin 106 ilçesine bağlı 152 mahalle ve köyünde 2653 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülerek yapılmış.

İlgili haberler
Görücü usulü evlilikten ‘oyunlu’ kaçış

Görücü usulü evlilikten kaçmak için bir oyun tasarlamak hiç aklınıza gelir miydi? Onun geldi. Pakist...

GÜNÜN TEPKİSİ: Taş ocağına karşı yine kadınlar en...

Köylerindeki taş ocağına karşı ellerinde dövizler, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kapısın...

GÜNÜN EMEĞİ: Karadenizin emekçi kadınları

Karadenizli kadınlar yaz kış demeden tarlada, bahçede, bağda çalışıyor, emek harcıyor. Bu emeğe muht...