GÜNÜN RAKAMI: Kadınla erkek 202 yıl sonra ekonomik eşitliğe kavuşacak(mış)!
Ama elbette bizim o kadar beklemeye niyetimiz yok! İşte; 8 Mart'ta hep birlikte ses yükseltmek için bir neden daha...

Dünya Ekonomik Forumu’nun son verilerine göre, kadınlarla erkeklerin ekonomik açıdan eşitsizliğinin giderilmesi için 202 yıl gerekiyor.

“Kadınlar, İş Hayatı ve Hukuk 2019: On Yıllık Reform Dönemi’ raporuna göre, halen 2.7 milyar kadının erkeklerle aynı şekilde iş tercihi yapmaları yasal olarak kısıtlanmış durumda.

35 ülke, işyerinde cinsel tacize karşı yasal koruma önlemleri uygulamaya koyarak 10 yıl öncesine göre neredeyse 2 milyar kadına koruma sağlamış.

187 ülkede sekiz göstergeye göre, 10 yıllık bir zaman dilimi için puanlama yapan endekse göre 130 ülkede kadınların ekonomik hayata katılımlarını iyileştiren 274 reform yapılmış.

187 ülke içinde sadece 13 ülke eşdeğer işler için eşit ücretlendirmeyi zorunla hale getirmiş.

Dünya Bankası’nın raporuna göre 56 ülke geçtiğimiz 10 yıllık dönemde kadınların fırsat eşitliğini arttırmaya yönelik hiçbir reformu uygulamaya koymamış.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2018 ‘Cinsiyet Uçurumu Raporu’na göre, Türkiye 149 ülke arasında 130. sırada bulunuyor.

Bu yıl hesaplarını yapanlar herhalde bizim eşitlik mücadelemizi ve kararlılığımızı görememişler. 8 Mart'ta her yerde "hayatımızdan ve haklarımızdan vazgeçmiyoruz, eşitlik istiyoruz" sözünü çok kadınla söylemek için bir neden daha var :)

İlgili haberler
İzlanda'da eşit ücret zorunluluğu geliyor

42 yıldır her 24 Ekim'de eşit ücret için sokaklara dökülen kadınlar sonunda kazandı. İzlandalı kız k...

GÜNÜN RAKAMI: Kadın erkek eşitsizliği dünyanın her...

Almanya kadın erkek eşitliği bakımından Avrupa ülkeleri arasında orta sıralarda yer alıyor.

Kazanç eşitsizliğinin suçlusu kadınlar mı?

ILO Almanya’da kadınların eşit değerde işi yapmalarına rağmen erkeklerden yılda ortalama yüzde 22 da...