Seçim 2023
GÜNÜN HATIRLATMASI: 6284 sayılı Kanun ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ için ne diyor?
MEB, Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nde değişiklik yaparak ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni etkinlik alanlarından çıkardı. Peki 6284 sayılı Kanun bu konuda ne diyor, hatırlayalım mı?

Hükümet, MEB’in Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikle ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni etkinlik alanlarından çıkararak kendi yasalarını ayaklar altına alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kadının insan hakları ve kadın erkek eşitliği konusundaki yükümlülüğü 6284’te de belirtilmiş durumda. Madde şöyle:

6284 SAYILI KANUN
EĞİTİM BÖLÜMÜ
MADDE 41

(1) Kanunun etkin bir biçimde uygulanması amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, personel ve üyelerinin Bakanlığın hazırlayıp koordine edeceği, kadının insan hakları ile kadın erkek eşitliği konusunda eğitim programlarına katılmasını sağlar.
(2) İlköğretim ve ortaöğretim müfredatına, kadının insan hakları ve kadın erkek eşitliği konusunda eğitime yönelik dersler konulur. Müfredata eklenen derslerin içeriği Milli Eğitim Bakanlığının ilgili birimi ile Genel Müdürlük tarafından birlikte hazırlanır.
(3) Ortaöğretim öğrencileri ile yükseköğrenim öğrencileri, Bakanlığın görev alanına giren konularda sosyal sorumluluk projeleri oluşturmada ya da mevcut projelerin içerisinde yer alma konularında teşvik edilir. Bu öğrencilere mezun oldukları tarihte Bakanlık ile Milli Eğitim Bakanlığı ya da Yükseköğretim Kurumu tarafından hazırlanan bir sertifika verilir.


İlgili haberler
6284 sayılı Şiddetle Mücadele Yasası neden hedefte...

6284 sayılı Yasa bir süredir hedefte. Yasa’yı değerlendiren Mor Çatı avukatlarından Deniz Bayram sal...

Kadına yönelik şiddetle mücadelede yaşamsal mekani...

Mor Çatı, 6284 sayılı Kanun’u ele aldığı bir çalıştay gerçekleştirdi. Çalıştayda 6284 sayılı Kanun’u...

MEB ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni yönetmelikten...

MEB, Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nde değişiklik yaparak ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni etkinlik...