GÜNÜN DİKKATİ: Kadınlar işgücünde neredeyse yok!
Genel-İş Araştırma Dairesinin açıkladığı rapor Türkiye’de kadınların işgücüne katılımının oldukça düşük olduğuna dikkat çekti.

DİSK/Genel-İş Araştırma Dairesi 8 Mart öncesi kadın işçilerin çalışma hayatındaki durumunu ortaya koyan bir rapor açıkladı. Bu yıl beşincisi açıklanan raporda kadınların işgücünde yer alma oranlarının yeterli olmadığına dikkat çekildi.

Rapora göre;

Türkiye’de erkek nüfusunun yüzde 72.7’si, kadın nüfusunun ise yalnızca yüzde 34.2’si işgücüne katılıyor.

AB ve OECD üye ülke ortalamalarına bakıldığında ise kadın ve erkeklerin işgücüne katılım oranlarının yüzde 52’den fazla olduğu görülüyor. Türkiye ile benzer demografik ve sosyo-ekonomik yapılara sahip ülkelerden İtalya’da kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 41.1, Yunanistan’da yüzde 44.3, Güney Afrika’da yüzde 48.4, İspanya’da ise yüzde 53.

10 KADINDAN YALNIZCA 3’Ü ÇALIŞIYOR
Türkiye’de işgücündeki her 10 kadından yalnızca 3’ü istihdama katılabildi. Kadınların istihdama katılım oranı yüzde 29.4 iken erkeklerin istihdama katılım oranı yüzde 65.7.

AB üye ülke ortalamasında kadınlarda istihdama katılım oranı yüzde 48.7, erkeklerde yüzde 60.6; OECD üye ülke ortalamasında kadınların istihdam oranı yüzde 50, erkeklerin istihdam oranı yüzde 65’tir.

12 MİLYON KADIN EV İŞLERİ NEDENİYLE ÇALIŞMA HAYATINA GİREMEDİ!
“Ailedeki çocuklara veya bakıma muhtaç yetişkinlere bakmak için” işinden ayrılan kadın sayısı yıldan yıla arttı.

- 2014 yılında 465 bin kadın ev içi bakım hizmetlerini sağlamak için işinden ayrılmışken

- 2019 yılında bu sayı 29 bin kişi artarak ve 494 bine ulaştı.

Aynı sebeple işinden ayrıldığını belirten erkek sayısı ise kadın sayısının yalnızca yüzde 3’ü.

İŞSİZ KADIN SAYISI YÜZDE 52 ARTTI, 2 MİLYONA YAKLAŞTI!
Ülkelere göre kadın işsizliği oranları karşılaştırıldığında ekonomik kriz içerisinde olan ülkelerde kadın işsizliğinin arttığı görülüyor.

- AB üye ülke ortalamasında kadın işsizliği oranı yüzde 7,1;

- OECD üye ülkelerinde yüzde 5,4.

- Türkiye’de ise yüzde 14 olan kadın işsizliği oranı OECD üye ülke ortalamasının 3, AB üye ülke ortalamasının 2 katı.

- Ekonomik kriz içindeki ülkelerden Yunanistan’da kadın işsizliği oranı yüzde 24,2, İtalya’da yüzde 11,8; Güney Afrika’da ise yüzde 29.

2014 yılı Kasım ayında 1 milyon 151 bin (yüzde 26,6) olan işsiz kadın sayısı 2019 yılı Kasım ayına gelindiğinde 604 bin kişi yani yüzde 52 oranında artarak 1 milyon 755 bine çıktı.

Kriz döneminde kadın işsizliği daha da arttı. 2017 yılında yüzde 13,4 (1 milyon 383 bin kişi) olan kadın işsizliği oranı, 2019 yılında yüzde 16,6’ya (1 milyon 755 bin kişi) yükseldi.

İŞSİZLİK EN ÇOK GENÇ KADINLARI ETKİLİYOR
15-24 yaş arası genç kadınların istihdama katılım oranı yüzde 21.4 iken genç erkeklerin istihdama katılma oranları yüzde 43.9. Yani her 10 genç kadından yalnızca ikisi çalışabilirken her 10 genç erkekten 4’ü çalışıyor.

İşsizlikte ise her 10 genç kadından 3’ü işsizdir ve işsizlik oranları her geçen yıl artmaktadır. Buna göre genç kadın işsizlik oranı yüzde 30.9 iken genç erkeklerin işsizlik oranı yüzde 21.

1 MİLYONDAN FAZLA KADIN UZUN SÜRELERLE VE KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRILIYOR
Haftalık 45 saatten fazla çalıştırılan kadın sayısı her yıl artarken bu kadınların kayıt dışı çalıştırılma oranı da artıyor. 2019 yılında 2 milyon 932 bin kadın haftalık 45 saatten fazla çalıştırılırken bu kadınların yüzde 34.4’ü (1 milyon 9 bin) kayıt dışı çalıştırılmıştır.

TÜRKİYE’DE ERKEKLER, KADINLARDAN YÜZDE 8 FAZLA KAZANIYOR
- 2018 yılında erkeklerle kadınlar arasındaki cinsiyete dayalı ücret farkı yüzde 8 olarak gerçekleşti. Yani kadınlar erkeklerden yüzde 8 daha az kazandı.

- Ücret ayrımının meslek lisesi mezunu kadın ve erkekler arasında en yüksek düzeyine ulaştığı görülüyor.

- Meslek lisesi mezunu kadınlar, erkeklere göre yüzde 30 az kazandı.

- En az fark ise lise mezunu kadın ve erkekler arasında, lise mezunu kadınlar, lise mezunu erkeklere göre yüzde 14 daha az kazandı.

TALEPLER/ÖNERİLER
“Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu kriz ortamının ve süregelen muhafazakâr politikaların erkek egemen anlayışla da beslenmesi ile kadın emeği ikincilleştirildi” değerlendirmesine yer verilen raporda, artan işsizlik, kadının güvencesiz ve kayıt dışı istihdamı karşısında şu talepler sıralandı:
- Kadınlara güvenceli ve sürekli istihdam sağlayacak politikalar planlanmalı ve hayata geçirilmeli.
- Kayıt dışı istihdam ve uzun çalışma sürelerine karşı denetim mekanizmaları geliştirilmeli, caydırıcı önlemler alınmalı.
- Cinsiyet ayrımına dayalı işbölümüyle şekillenmiş istihdam alanlarında kadın işi erkek işi ayrımına karşı eşitlikçi istihdam politikaları uygulanmalı.
- Kadınla erkek arasındaki cinsiyete dayalı ücret açığı giderilmeli, aynı işi yapan ya da eşdeğer işi yapan kadınla erkek arasındaki ücret farkını yaratan uygulamalar ortadan kaldırılmalı, işverenler denetlenmeli.
- Kadının sorumluluğu olarak görülen ve çalışma hayatına katılmasındaki en önemli engeli oluşturan ev içi hizmetler ve çocuk-yaşlı bakımı için kamu kurumları ve yerel yönetimler tarafından kreş, gündüz bakım evi, hasta ve yaşlı bakım evleri gibi merkezler açılmalı.
- Kadın istihdamını geliştiren en önemli olgu eğitimdir. Eğitim politikaları toplumsal yapının dayattığı ataerkilliğin ötesine geçerek eşitlik temelinde yeniden düzenlenmeli ve eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalı.
- Başta işyerleri olmak üzere hayatın her alanında kadına yönelik taciz ve şiddete karşı önlemler alınmalı.
- Toplu sözleşmelerde cinsiyet eşitliği esas alan düzenlemeler yapılmalı.
- 8 Mart tüm kadınlara resmi ve ücretli tatil günü ilan edilmeli.


İlgili haberler
İşçi kadınlar kadına yönelik şiddeti ve yasaları k...

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü vesilesiyle bir araya gelen Genel-İ...

İzmir’de işçi kadın buluşması

İzmir’de Ses şubesinde 29 Şubat Cumartesi tarihinde saat 15.00’da kadın işçiler bir araya gelecek.

Esenyalı’da işçi kadınlar buluştu: Hep birlikte ha...

Esenyalı Kadın Dayanışma Derneğinin düzenlediği işçi kadın buluşmasına katılan işçi kadınlar yaptıkl...