Kayseri’den Gençlik Yaz Kampı Kadın Çalışmaları Atölyesi’ne…
19. Gençlik Yaz Kampı'nda Kadın Çalışmaları Atölyesi'ne katılan Aleyna Şahin, atölyeye dair düşüncelerini Ekmek ve Gül'e yazdı.

İzmir Selçuk’ta bu sene on dokuzuncusu gerçekleşen Gençlik Yaz Kampına ilk defa katılıyorum ama biliyorum ki bu asla son olmayacak. Daha öncesinde katılım sağlayan arkadaşlarım ile atölyeler hakkında ilk sohbetimde bile Kadın Çalışmaları Atölyesi’ne katılacağımı kafamda kesinleştirmiştim. Ama düşüncelerimdeki ve hayallerimdeki atölyeden daha fazlası olduğunu deneyimledim. Düşündüğümden daha güzel bir atölye çalışmasının içinde buldum kendimi.

İlkel komünel toplumda aslında her işi birlikte yapıyormuşuz. Hepimiz toplumsal üretimin bir parçasıymışız.

İlkel toplumdan köleci topluma, feodalizmden kapitalizme üretim ilişkileri içinde biz kadınların nerede yer aldığını görünce kapitalizmde kadının ezilmişlik sorununu daha iyi anladık.
Sovyetler Birliğinde yani düşlediğimiz sosyalizmin yaşandığı topraklarda kadınların ev emeğini sırtlamadığı, yine emeğin toplumsallaştırmaya çalıştığını öğrendik. En önemlisi öğrendik ki kadınların, LGBTİ'lerin ve azınlık grupların gerçek özgürlüğü sosyalizmde mümkün.

Kayseri’ye döndüğümde kadın çalışmaları hakkında öğrendiğim bilgileri arkadaşlarımla paylaşacağımdan, bu bilgilerle mücadeleyi büyütmeye çalışacağımdan eminim.

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

İlgili haberler
Meselenin ‘Köken’ine inen bir eylem kılavuzu

Engels’e göre eşitsizlik, özel mülkiyetin kamusal alana egemen olan erkeğin elinde yoğunlaşması, üre...

İlkel dönemden kapitalist düzene; EŞİTLİK

19. ve 20. yüzyıl kadınların kağıt üzerindeki eşitlik haklarını elde etme mücadeleleriyle imlendi. A...

Yeniden üretim ve Ari Venüs

Kadınların faşizmde doğurganlığa hapsedilerek, ‘milletin yeniden üretilmesinde’ nesne haline getiril...