Ücretli öğretmenlerin analık ödeneği hakkı gasp ediliyor
Yaz tatili döneminde sigorta çıkışı yapılan ücretli öğretmenler, analık izni bu döneme denk geldiği takdirde analık ödeneği alamıyor.

Okurumuzun Sorusu:

Merhaba. Ben ücretli öğretmenlik yapıyorum. Biliyorsunuz okullar kapatıldığında bizim de sigortalılığımız sonlanıyor. Ben şu an hamileyim ve 32. haftam okullar kapatıldıktan sonraya denk geliyor. Analık parası alabilmem için sigortalı halde 32. haftayı doldurup raporu vermem gerekiyor. Fakat kamu çalışanlarına 24. Haftada izne ayrılma hakkı geldi pandemiden dolayı. Velhasıl ben analık parasını alabilecek miyim alamayacak mıyım?

Öncelikle okurumuzu şimdiden tebrik edelim.

29 Mayıs 2020 tarihli 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanı genelgesine dayanılarak kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personelin -istihdam şekline bakılmaksızın- hamileliğin 24. haftasından 32. haftasına kadar idari (yani ücretli) izinli sayılması uygun görüldü. İlgili karar belediyeler de dahil olmak üzere ilgili kamu kurumlarına gönderildi.

Söz konusu kararda “istihdam şekline bakılmaksızın” dendiği için bu karar kamu okullarında görev yapan 85 binden fazla ücretli öğretmeni de kapsamaktadır. Dolayısıyla bu öğretmenlerimizin de 24-32. haftalar arası idari izinli sayılması, ücret ve sigorta primlerinin çalışmışlar gibi ödenmesi gerekir.

Ücretli öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanlığı mevzuat ve genelgelerinde yer alan, ücret ve sigorta primi ödenmesini girilen ders saatine bağlayan kurallar, idari izinli sayılan hamile ücretli öğretmenlere ücret ve sigorta primi ödenmemesine gerekçe yapılamaz.

Gelelim analık ödeneği meselesine.

Analık ödeneği alabilmek için kadın işçinin analık iznine ayrıldığı tarihte sigortalı olması şartı aranıyor. Ancak ücretli öğretmenlerin sigorta primleri okulların açık olduğu dönemde ödeniyor. Her yıl ücretli öğretmenlere yaz tatili döneminde sigorta çıkışı yapılıyor, yeni dönemde yeniden sigorta girişi yapılıyor. Bu nedenle 32. haftasını doldurduğu tarih, bu döneme denk gelen öğretmenlerimiz, analık iznine ayrıldıkları tarihte sigortalı olmadıkları gerekçesiyle analık ödeneği alamıyor. Bunun yanı sıra SGK’nın yaptığı yasaya aykırı yönetmelik değişikliği nedeniyle, analık ödeneği bağlandığı sırada sigortalı olan ancak daha sonra sigorta çıkışı yapılan ücretli öğretmenlerin analık ödeneği 10 gün sonra kesiliyor.

Sonuç olarak okurumuz sigorta çıkışı yapıldıktan sonra 32. haftası dolmadan sigortalı bir işe girebilirse ve sigortalı iken analık iznine ayrılırsa analık ödeneğinden tam yararlanabilecek. Aksi takdirde analık ödeneği alamayacak.

Ücretli öğretmenlerimizin bu sorunu çözülmek, bu mağduriyeti giderilmek zorunda!

İlgili haberler
Analık ödeneğinde sigortalılık şartı kaldırılmalı!

Analık ödeneği alabilmek için kadın işçinin doğum öncesi rapor aldığı tarihte sigortalı olması şartı...

Analık halinde kadın işçinin parasal hakları

Doğum yapan sigortalı kadın işçi, SGK’dan analık ödeneği ve emzirme ödeneği, devletten ise doğum yar...

Hamilelik nedeniyle işten çıkarma yasaya aykırıdır

Patronlar kadın işçileri ‘hamilelik’ gerekçesiyle işten çıkaramayınca ‘performans’ gerekçesini kulla...