Rapor yarım çalışmadan düşülmez, ücretsiz izin düşülür
Analık izni sonrası alınan sağlık raporu yarım çalışma hakkının kullanılabileceği süreden düşülmez, ancak ücretsiz izin düşülür.

Okurumuzun Sorusu:

Merhaba. Analık iznindeyim. Doktor 15 gün önce bel fıtığı teşhisi koydu ve 15 gün daha istirahat vereceğini söyledi. 15 gün istirahat alıp, ardından 1 ay ücretsiz izin alıp sonrasında yarım çalışma yapabiliyor muyum?

Öncelikle okurumuzu hem tebrik edelim hem de okurumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletelim.

İş Yasası’nın 74. maddesinde 2016 yılında yapılan değişikliğe göre kadın işçi 16 haftalık normal analık iznini kullandıktan sonra, birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün boyunca “yarım çalışma” hakkını kullanabilir.

Olağan koşullarda yarım çalışmanın analık izninin ardından başlaması gerekmektedir. Çünkü işçinin yarım çalışma yapabileceği ve yarım çalışma ödeneği alabileceği süre, analık izninin bittiği tarihi takip eden gün başlar. Kadın işçinin analık izninin bitiminden itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a başvuru yapması gerekir.

Bu kuralın bir istisnası var.

Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar’ın 4. maddesinde bu durumla ilgili şu iki düzenleme yer alıyor:

“Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılır.”

Hastalık raporu, mücbir (zorunlu) sebeptir. Analık izni sonrasında hastalık raporu alan işçinin, raporlu olduğu süre –yukarıdaki kural gereği yarım çalışma hakkından yararlanılacak süreden düşülemez. Öte yandan İŞKUR’a başvuru yapılması gereken 30 günlük süre de raporun bitimi itibarıyla başlar.

Ancak ücretsiz izin mücbir sebep değildir. Ücretsiz izinde geçirilen süre yarım çalışma hakkının kullanılacağı süreden düşülür.

Dolayısıyla okurumuz analık izninin sonunda 15 günlük istirahat raporunu da kullandıktan sonra yarım çalışma hakkını tam olarak kullanabilir.

Ancak okurumuz 15 günlük istirahat raporunun ardından 1 ay ücretsiz izin alırsa, bu 1 ay yarım çalışma hakkını kullanacağı süreden düşülür.

Başvuru belgesi ve diğer dikkat edilmesi gerekenler bu yanıtımızda mevcut: Analık izni sonrası rapor alan işçi de yarım çalışma yapabilir 


İlgili haberler
Sağlık raporu varsa hamile işçiye izin verilmesi z...

Sağlık raporu ile gerekli görüldüğü takdirde hamile işçi daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu mümkün...

Analık izni sonrası ücretsiz izin yarım çalışma ha...

Yarım çalışma hakkı, -zorunlu bir sebep yoksa- analık izninin bitiminde kullanılmalıdır. Ücretsiz iz...

Yarım çalışma hakkı ücretsiz izinden sonra kullanı...

16 haftalık analık izninin sonunda kadın işçi isterse yarım çalışma, isterse ücretsiz izin hakkını k...