Kullanılmayan işsizlik ödeneği yeniden alınabilir
Çalışmaya başladığı için hak kazandığı işsizlik ödeneğinin bir kısmını alamayan işçi, yeniden işsiz kalırsa -30 gün içinde başvurması koşuluyla- eksik süreye ilişkin ödeneği alabilir.

Okurumuzun Sorusu:
Ben 31.01.2014’te işyerinin kapanması nedeni ile işsizlik maaşı almaya başladım. 28.02.2014’te tekrar iş buldum. Yani 1 ay işsizlik ödeneği aldım. Bu işyerinde 4 ay çalıştıktan sonra çıktım başka bir işe girdim. O işte de 1 yıl 3 ay çalıştım. Yani 600 günü tamamlamadan ayrıldım. 2015’te evlendim ve başka şehre yerleştim. Sonrasında çalışmadım. Tekrar işsizlik ödeneği mi devam ettirebilir miyim?

İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 50. maddesine göre:

“Sigortalı, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe girer ve işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanmak için bu Kanunun öngördüğü şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalırsa, daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar bu haktan yararlanmaya devam eder. Bu Kanunun öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz kalınması halinde ise sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenir.”

Dolayısıyla işsizlik ödeneğine hak kazanan işçi, hak kazandığı işsizlik ödeneğinin tamamını almadan yeniden işe girerse işsizlik ödeneği kesilir. Ancak işçi yeni girdiği bu işten işsizlik ödeneğine yeniden hak kazanacak kadar çalışmadan ayrılırsa ya da çıkarılırsa (bu durumda iş sözleşmesinin nasıl sona erdiği önem taşımıyor) önceki dönemden kullanmadığı işsizlik ödeneğini alabilir.

Okurumuz 2015’te sigortalı çalışmayı bıraktığında İş-Kur’a başvurmuş olsaydı, eksik kalan işsizlik ödeneğini alabilirdi. Çünkü ne yazık ki işsizlik ödeneği otomatik olarak bağlanmıyor, işçinin 30 gün içinde başvuru yapmış olması gerekiyor. Okurumuz 30 günlük süreyi kaçırdığı için bugün başvuru yapamaz.

Ancak okurumuz yeniden sigortalı çalışmaya başlar ve son 3 yıl içinde 600 gün prim, son 120 gün prim ve isteği dışında iş sözleşmesinin sona ermesi koşullarını sağlamadan işsiz kalırsa, bir başka deyişle yeniden işsizlik ödeneğine hak kazanma koşullarını sağlamadan işsiz kalırsa, 30 gün içinde İş-Kur’a başvurması koşuluyla 2014’te hak kazandığı işsizlik ödeneğinin eksik kalan süresini yeniden alabilir.

İlgili haberler
Kesilen işsizlik ödeneği, işsiz kalınca yeniden ba...

İşe girdiği için işsizlik ödeneği kesilen işçi, işsizlik ödeneği şartlarını yerine getirmeden yenide...

İşsizlik sigortası ücretin en çok yarısını verir

İşsizlik ödeneği, işçinin prime esas kazancının yüzde 40’ıdır. Brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçe...

GÜNÜN RAKAMI: İşsizlik en çok kadınları etkiledi

Eylül ayı işsizlik rakamlarını açıklayan DİSK AR, kadın işsizliğindeki yükselişe ve özellikle de gen...