İhbar süresi verilmeden evlilik feshi yapılabilir
Kadın işçi evlenmesini takip eden 1 yıl içinde istediği zaman -ihbar süresi kadar önce işverene bildirmesi gerekmeksizin- evlilik nedeniyle fesih hakkını kullanabilir.

Okurumuzun Sorusu:

Merhaba. Bir hastanede 4 senedir çalışıyorum. Bu temmuz ayında evlendikten sonra evlilik nedeniyle işten ayrılacağım kıdem tazminatımı da alarak. Benim sorum şu, ihbar süresi var mı, yoksa evlilik nedeniyle istifa dilekçesini verdiğim anda istifa edebiliyor muyum?

Evlilik nedeniyle işten ayrılacak kadın işçilerin ihbar süresi kadar önce işverene bildirimde bulunma zorunluluğu olup olmadığına ilişkin açık bir yasal düzenleme yok. Ancak konuyla ilgili Yargıtay kararları var. Yargıtay içtihadına göre evlilik nedeniyle işten ayrılacak kadın işçinin ihbar süresi kadar önce bildirimde bulunma zorunluluğu yok.

Örnek Yargıtay kararı bu yanıtımızda mevcut.

Yani okurumuz evlilik tarihini takip eden 1 yıl içinde istediği zaman -ihbar süresi kadar önce haber vermesi gerekmeksizin- evlilik nedeniyle fesih hakkını kullanıp, tazminatını da alarak işten ayrılabilir. Bir başka deyişle okurumuz dilekçesini verdiği gün iş sözleşmesini sona erdirmiş olur ve kıdem tazminatına hak kazanır.

Örnek fesih dilekçesi ise bu yanıtımızda mevcut.

Yanıtımızı küçük bir not düşerek bitirelim. Evlilik nedeniyle fesih “istifa” değil kıdem tazminatına da hak kazandıran bir işten ayrılma biçimidir. İstifa eden işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. Dolayısıyla bu tür durumlar için “istifa” sözcüğünü kullanmamakta yarar var.

İlgili haberler
Evlilik nedeniyle fesih derhal kullanılabilen bir...

Kadın işçi evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde kıdem tazminatını alıp işten ayrılabilir. Bu hak...

Kısa çalışma evlilik nedeniyle feshe engel değil

İşçinin kısa çalışma kapsamında olması evlilik nedeniyle iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatın...

Evlilik nedeniyle fesihte işsizlik ödeneğine hak k...

Evlilik nedeniyle iş sözleşmesini sona erdiren kadın işçiye bu fesihten kaynaklı işsizlik ödeneği ba...