Seçim 2023
Urfa Kadın Platformundan artan kadın cinayetlerine tepki
Urfa Kadın Platformu: 'AKP iktidarı boyunca kadınlar, katliama dönüşen cinayetlerin yanı sıra gündelikleşen ve çeşitlenen şiddet biçimleriyle karşı karşıya kaldı'

Urfa Kadın Platformu Urfa’da ve bölge illerinde artarak devam eden kadın cinayetlerine karşı Topçu Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı okuyan Berfin Çiçek, 24 Ağustos tarihinde Şırnak’ın İdil ilçesinde yaşanan ve Hasan Karaaslan’ın eşi ile 3 kızını katlettiği olaya dikkat çekerken “Devletin kadın cinayetlerine karşı mücadele edenleri yargı şiddetiyle sindirmeye çalışması ile darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal ile birlikte bölge illerindeki belediyelere atanan kayyumların ilk icraatları kadın kurumlarının kapatılması olmuştu” diyerek son altı yılda hükümetin bölge illerinde kadınlara ve kadın kurumlarına yönelik uyguladığı baskıların altını çizdi.

Kadınlar için artık her yerin suç mahalline dönüştüğünü söyleyen Çiçek “Kadın erkek eşitliğinin en yetkili ağızlardan yok sayıldığı, muhafazakâr – makbul kadınlığın dayatıldığı, erkek şiddetinin beşiği ailelerin yüceltildiği koşullarda erkek saldırganlığı cesaret alıyor ve güçleniyor. AKP iktidarı boyunca kadınlar, katliama dönüşen cinayetlerin yanı sıra gündelikleşen ve çeşitlenen şiddet biçimleriyle karşı karşıya kaldı” dedi. Açıklamada bir gece yarısı feshedilen İstanbul Sözleşmesi’ne ve şiddeti önlemede etkili yasal bir kazanım olan 6284 sayılı Kanun'un da eril zihniyet tarafından hedef haline getirildiğine değinildi. “Devlet, kadına yönelik şiddetle bütüncül bir mücadele için kurumsal, mali ve eşgüdümlü yapılar kurmalı; etkili, kapsamlı ve birbiriyle koordineli politikalar oluşturmalı" diyerek kadınlara çağrı yaptı.

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

İlgili haberler
Urfa İl Kadın Platformu: Adalet nöbeti tutan Emine...

Topçu Meydanı’nda açıklama yapan Urfa İl Kadın Platformu, kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesin...

17 yaşındaki Firdevs Babat'ı katleden fail korucu...

Şırnak Uludere'de kendisinden 2 gündür haber alınamayan 17 yaşındaki Firdevs Babat, Hezil Çayı kenar...

İpek Er’in annesi: Devlete ve belindeki silaha güv...

İpek Er’in annesi Hakime Kılınç, Musa Orhan’ın serbest bırakılmasına isyan etti: Sağ olduğum sürece...