Sosyalist Güç Birliği: Anayasa değişikliği teklifi toptan reddedilmeli
Sosyalist Güç Birliği olarak laiklik ve eşitlik ilkelerini zedelemeye yönelik her türlü girişimi reddediyoruz. Laik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir ülke için tüm halkımızı mücadeleye çağırıyoruz!

Sosyalist Güç Birliği, bugün Mecliste görülecek Anayasa değişiklik teklifine ilişkin basın açıklamasında bulundu. Ana muhalefet partisinin TBMM’ye sunduğu laiklik karşıtı üç maddelik başörtüsü teklifinin, iktidar tarafından fırsata çevrilerek bir Anayasa değişikliğine dönüştürüldüğünü belirten Prof. Dr. Oğuz Oyan, “Sosyalist Güç Birliği olarak laiklik ve eşitlik ilkelerini zedelemeye yönelik her türlü girişimi reddediyoruz. Meydanı gericilikle yarışa girenlere bırakmayacağımızı ilan ediyor; laik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir ülke için tüm halkımızı mücadeleye çağırıyoruz” dedi.

Açıklamada konuşan Prof. Dr. Oğuz Oyan, Ana muhalefet partisinin TBMM’ye sunduğu laiklik karşıtı üç maddelik başörtüsü teklifinin, iktidar tarafından fırsata çevrilerek bir Anayasa değişikliğine dönüştürüldüğünü belirtti. Oyan, “Değişiklik önerisiyle bir yandan Anayasa’yı seçim hesaplarına alet etmeye ve karşısındaki muhalefeti dağıtmaya çalışmakta öte yandan laikliğin tasfiyesini ve aile kavramını daha dar bir kalıba sokmayı hedeflemektedir. Esas olarak Anayasa’nın 'değiştirilmesi teklif edilemez' maddelerinden olan 2. maddedeki laiklik ilkesinin içini boşaltmaktadır. Bu bakımdan da Anayasanın özüne ve biçimine temelden aykırı bir değişiklik teklifidir.Anayasa’nın laiklik ilkesine temelden aykırıdır. Laik bir devlette pozitif hukuk kurallarının dayanağı dini inançlar olamaz. Laikliğin anayasal düzlemde teminatı olan 2. maddenin etrafından dolaşılmasına izin verilemez” dedi.

Oyan, Muhalefetin ‘başörtüsü’ teklifiyle açtığı yolun AKP tarafından bir de aileyi dinsel referanslarla tanımlamak için kullanılmak istendiğini belirterek, Önerilen düzenleme hem mevcut Anayasa’ya hem de uluslararası sözleşmelere aykırı. AKP’nin bu teklifi, Anayasa metnine dini referansların yerleştirilmesi ve Cumhuriyet’in temel niteliklerinden olan laiklik ilkesinin işlevsizleştirilmesi girişiminden başka bir şey değildir” dedi.”Ülkeyi anayasasız yöneten, hukuku kendi siyasi aparatı haline getirmiş bir iktidarla anayasa yapılamaz” diyen Oyan, Eşitlik ve laikliğin tasfiyesi anlamanı gelen Anayasa değişikliği önerisinin toptan reddedilmesi gerektiğini ifade etti. Oyan, “AKP’nin değirmenine su taşımaya son verilmeli, AKP kendi kirli oyunuyla baş başa bırakılmalıdır. Sosyalist Güç Birliği olarak laiklik ve eşitlik ilkelerini zedelemeye yönelik her türlü girişimi reddediyoruz. Meydanı gericilikle yarışa girenlere bırakmayacağımızı ilan ediyor; laik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir ülke için tüm halkımızı mücadeleye çağırıyoruz” dedi.

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

İlgili haberler
HDP: 'Anayasayı çiğneyenlerle anayasa yapılmaz'

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 'Anayasayı çiğn...

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu: Anayasa deği...

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Anayasa değişikliği teklifine ‘hayır’ denmesi çağrısı yaptı. Bi...

Tüm haklarımızı yutacak karadelik: Anayasa değişik...

Çok kısa zaman içinde şlak diye yüzümüze patlatılacak, hayatımızın orta yerine hak gaspı yağdıracak...