Pandemide ülkesine dönemeyen Türkmenistanlı öğrenci: Kendi başımızın çaresine bakmak zorunda kaldık
Tuana, Türkmenistan pandemi sürecinde sınırlarını kapatınca ülkesine dönemedi. Ailesi yoksul olduğu için korona sürecinde barınmak için çalışmak zorunda kalan Tuana yaşadıklarını anlattı.

Tuana Türkmenistan’dan yüksek öğrenim için ülkemize gelmiş bir genç kadın. Önce Tıp Fakültesinde eğitime başlamış ancak hem çalışıp hem okumak zorunda olduğu için Tıp Fakültesini bırakmak zorunda kalmış. Şimdi ise ebelik eğitimine devam ediyorken pandemi nedeniyle okulsuz ve nerdeyse evsiz kalmış. 

Uzaktan eğitim başlaması ile korona tedbirleri kapsamında yurtlar da boşaltılmış; ancak Türkmenistan sınırlarını kapatınca ailesinin yanına gidememiş Tuana.

Türkmenistan’da resmi verilere göre korona vakası yok. Ancak yurtdışında eğitim görmekte olan Türkmenistanlı öğrenciler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda.

Bir şirket aracılığıyla garson ve mutfak çalışanı olarak yerleştirildiği bir tatil mekânında hem çalışma hem de barınma ihtiyacını çözmüş görünüyor. Ancak bu durum zorunlu bir ikamet onun için. Yıllarca profesyonel jimnastik yapmış bir sporcu, okul masrafını çıkarmak için çalışmak zorunda iken korona kısıtlamalarıyla evine dönememiş.

Ailesinin yoksulluğu nedeniyle kendi ülkesinde okuyamadığına mı isyan etsin Tuana? Karnını doyurup başını sokacak bir yer olduğu için bu tatil mekânında çalışıp para biriktirebildiğine şükür mü etsin? Kapitalizm ve yoksulluğun dayatmaları ülke, millet, sınır tanımıyor. Sınıf çelişkileri eğitim de sağlık da tüm açıklığıyla kendini gösteriyor. Pandeminin tüm dünyayı sarması gibi…

Dönüp de yabancı uyruklu öğrencilerin sosyo-kültürel ve ekonomik sorunlarına ilişkin yapılan çalışmalara baktığımızda; kendi kültürleriyle benzerlik göstermesi nedeniyle Türkiye’de önyargı ya da dışlanma ile karşılaşmadıklarını; yabancı uyruklu öğrencilerin ekonomik kaynaklarının sadece aileleri olduğu ve aileleri tarafından gönderilen paranın yetersiz kaldığını görüyoruz. Yabancı uyruklu öğrencilerin tamamına yakınını ise ev özlemi çekiyor ve ailelerini, arkadaşlarını ve memleketlerini özlediklerini söylüyorlar. Tuana gibi…

GÖÇMEN ÖĞRENCİLER İÇİN TACİZ BÜYÜK SORUN!

Göçmen öğrencilerle yapılan çalışmalarda bu öğrencilerin yalnızlık, uyumsuzluk, çekingenlik, kültürel şok ve psikolojik sorunlar yaşadıkları ortaya koyulmuş; bu sorunlar insan ilişkileri , ekonomik sorunlar, barınma, ev özlemi, yemek, giyim, gelenek-görenek başlıklarında incelenmiş.

Allaberdiyev (2007: 88) Türk Cumhuriyetlerinden Türkiye’ye yükseköğrenim görmeye gelen öğrencilerin uyum düzeylerini araştırmış; cinsiyetleri bakımından öğrencilerin uyum düzeyleri karşılaştırıldığında kadınların uyum düzeylerinin erkek öğrencilerin uyum düzeylerine göre yüksek olduğunu ortaya koymuş. Bunlar önemli veriler olmakla birlikte özellikle kadın öğrencilerin taciz ve istismara uğrama sıklığının da ciddi bir sorun olduğu bilinen bir gerçektir.

Bu nedenlerle göçmen öğrencilerin öncelikle ekonomik ve barınma sorunları çözülmeli ve güvenli ortamları sağlanmalıdır. Bu sorunların çözümünde vatandaşı oldukları ülkenin hükümetine olduğu kadar Türkiye’ye de sorumluluklar düşmektedir. Pandemi sürecine bağlı kısıtlılıklar bu durumun aciliyetini artırmaktadır.

Kaynaklar;

-Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sosyal Uyumlarını Etkileyen Etmenler; Seçkin ÖZÇETİN ; Yüksek Lisans Tezi

-Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin SosyoKültürel ve Ekonomik Sorunları; Kasım KIROĞLU, Alper KESTEN, Cevat ELMA


İlgili haberler
Pandemi döneminde yeni anne olmak

Aslı, bebeğini ilk koronavirüs vakasının açıklandığı gün kucağına aldı. Kaygılarına devletin ödemedi...

Pandemi özel çocuklar ve aileleri için de çok zorl...

Çorlu’dan özel çocuğu olan Fehmiye pandemi sürecinde özel çocuklu ailelerin yaşadığı sorunları anlat...

Pandemide kadınların yoksullukla imtihanı: ‘Bir yı...

Milyonlarca işçi ve emekçi işten atılma ve ücretsiz izin dayatmasıyla yüz yüze kalırken yoksulluk da...