Kadınlar tek ses: Çocuk istismarının affı olmaz!
Cinsel istismara evlilikle af düzenlemesine karşı kadınlar ülkenin dört bir yanında kadınlar ses çıkardı: ‘Çocuk istismarının affı olmaz!’

Daha önce kamuoyunun büyük tepkisiyle iki kere geri çekilen “Çocuk istismarına evlilik yoluyla af” düzenlemesinin yeniden meclis gündeminde olmasına karşı kadınlar 40’ı aşkın şehirde “Çocuk istismarının affı olmaz” diyerek tepkilerini dile getirdi.

İSTANBUL

İstanbul’da Nafaka Hakkı Kadın Platformu ve TCK 103 Kadın Platformu imzasıyla yapılan basın açıklamasında, “Son çıkan haberlere göre AKP tarafından 15 yaş farkının bir kriter olarak benimsenmiş olduğu ve çocuk istismarını meşrulaştıracak bu affın bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonra, Ocak 2020 gibi meclise getirileceği söylenmekte. AKP 2016 yılından beri sistematik olarak çocuk yaşta, zorla ve erken evlendirmelerin önünü açacak, çocuk istismarını meşrulaştıracak bu af da dahil, birtakım yasa değişiklikleri ve uygulamaları gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Şu anda getirilmek istenen af, 15 yaş altı kız çocuklarına karşı işlenen cinsel istismar suçundan hüküm giyen failleri de kapsayacaktır. Yani 12 yaşında bir kız çocuğunun 27 yaşındaki bir erkek ile evlendirilmesi durumunda cezasızlık yoluna gidilmek istenmektedir” denildi.

Basın toplantısında konuşan Avukat Hülya Gülbahar, “Bu affı durdurmazsak devamı gelecek, bu af bütünlüklü bir politikanın bir parçası. Hukuk, fiili duruma uydurulmak isteniyor” dedi. Son 10 yıldır çocuk istismarını ve çocuk evlilikleri aklamak için atılan adımları sıraladı: Çocuk istismarına affı durdurmazsak devamı gelecek!

İSTİSMARCILARI AFFETMEK YERİNE ÇOCUKLARI KORUYUN!
Açıklamanın devamında, “Bu cezasızlığın çocuk istismarı suçu faillerine cesaret vereceği ve bu suçu teşvik edeceğini öngörüyoruz” diyen kadınlar şöyle devam etti: “İstismar suçunu evlenme koşullu bir düzenleme ile aklamak çocukların tekrarla istismara maruz bırakılması ve şiddet dolu hayatlara mahkûm edilmesi anlamına gelmektedir. İktidara tekrar sesleniyoruz, amaç gerçekten kız çocuklarını korumak ve mağdur olmalarını engellemekse neler yapılabileceğini kadın ve çocuk örgütleri yıllardır haykırmakta! Faillerin değil, çocukların mağduriyetlerini öncelemek ve dahası önlemek elinizde! İstismarcıları affetmek yerine çocukları koruyacak önlemleri hayata geçirin!”

Kadınlar, tüm milletvekillerini tasarının yasalaşmaması için gerekeni yapmaya çağırarak “Başta tüm kadınlar olmak üzere basın ve medya kuruluşlarını ve kamuoyunu bu konunun takipçisi olmaya çağırıyoruz” dedi. Açıklamanın tamamına erişmek için TIKLAYIN

ANKARA

Ankara Kadın Platformu çağrısıyla YKM önünde buluşan kadınların açıklamasına CHP ve HDP’li Milletvekillerinde katıldı.

Nafaka Hakkı Kadın Platformu ve TCK 103 Kadın Platformunun ortak metnini okuyan Fatma Kılıçaslan, “AKP’nin “ Affı bir defaya mahsus yapacağız” açıklaması, “Bir kereden bir şey olmaz” zihniyetinin devam ettiğini göstermektedir. Bu düzenlemeyi yapma gerekçesi olarak, küçük yaşta istismar edilmiş ve evlendirilmiş kız çocuklarının, suç olan bu eylemi gerçekleştiren erkeklerin hapse girmesi sonucunda çocuklarıyla birlikte ortada kalmaları ve mağdur olmaları gösterilmektedir. Çocukları korumakla yükümlü devletin veri dahi paylaşmadan böyle bir gerekçeyle çocukların cinsel istismarını meşrulaştırmaya çalışmasını akıl ve vicdan dışı buluyoruz” diyerek çocuk istismarına af getiren tasarının meclisten geçirilmemesi için milletvekillerine çağrı yaptı.


İZMİR

Çocuk istismarına evlilikle af getirmek isteyen yasa tasarısına karşı kadınlar İzmir Kadın Platformu çağrısı ile Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya geldi. Basın açıklamasına KESK Genel Başkanı Aysun Gezen ve KESK MYK üyesi Elif Çuhadar da katıldı.
Kadınlar, “çocuk istismarını aklatmayacağız”, “çocuk susar sen susma”, “o yasa meclisten geçmeyecek”, “yaşasın kadın dayanışması” sloganları atarken açıklama öncesi KESK MYK üyesi Elif Çuhadar söz alarak, "Bu yasa ile biz çocuğumuzun o evde saldırısının ömür boyu süreceğini görüyoruz. Evet biz biliyoruz ki biz kadınlar birleşirsek bu yasayı püskürtürüz. Gücümüzü, örgütlüğümüzü birleşmeden alıyoruz" dedi. İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin yemek hakkını birleşerek kazandıklarını hatırlatan Çuhadar, "Çocuklarımızın geleceği gençlerimiz bu ülkede insanca yaşayacak koşullara ulaşana kadar, hepimiz birlikte yan yana mücadele edeceğiz" diyerek 11 Ocak'ta İzmir'de yapılacak mitinge çağrıda bulundu.
İKP adına basın açıklamasını ise Nuray Öztürk okudu. Öztürk, ,15 yaş altı kız çocuklarına karşı işlenen cinsel istismar suçundan hüküm giyen failleri de kapsayacak olan af ile çocuk istismarı suçu faillerine cesaret vereceği ve bu suçu teşvik edeceğini öngördüklerini söyledi. Öztürk, “İstismar suçunu evlenme koşullu bir düzenleme ile aklamak çocukların tekrar istismara maruz bırakılması ve şiddet dolu hayatlara mahkûm edilmesi anlamına gelmektedir. AKP’nin “Affı bir defaya mahsus yapacağız” açıklaması, “Bir kereden bir şey olmaz” zihniyetinin devam ettiğini göstermektedir” dedi.

İZMİR - DİKİLİ


Dikili Kadın Platformu Atatürk Meydanı'nda bir araya gelerek çocuk istismarı yarasına tepki gösterdi. Kadınlar sık sık "İstismarı aklama suça ortak olma" , "Çocuk susmaz sen de susma" ve "O
yasa meclisten geçmeyecek" sloganları attı.
Kadınlar hazırladıkları metni sırasıyla okurken, istismar suçunu evlenme koşullu bir düzenleme ile aklamanın çocukların tekrar istismara maruz bırakılması ve şiddet dolu hayata mahkûm edilmesi anlamına geldiğini ifade etti.

DİYARBAKIR


Diyarbakır’da ikinci Yargı Paketi ile düzenlenmek istenen ve çocuk istismarına af getirecek değişikliğe karşı Diyarbakır’daki kitle örgütleri ve meslek odaları basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan Diyarbakır Barosu Başkan Yardımcısı Av. Gazal Bayram Koluman, tasarının istismarı meşrulaştıracağını belirtirken, Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi Üyesi Pınar Karaman ise, “Çocuklarla evlenmek bir suçtur ve bu suçu işleyen ve bu suça katılan tüm yetişkinler ceza almalıdırlar” dedi.

KOLUMAN: BU TASARININ MECLİSTEN GEÇMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ
Açıklamada konuşan Diyarbakır Barosu Başkan Yardımcısı Av. Gazal Bayram Koluman, yargı paketinde yapılmak istenen düzenlemenin çocuk evliliklerinin önünü açacağını ve çocuk istismarını meşrulaştıracağını belirterek, “Bu tasarı çocuğun sözde evlilik adına yapılan istismarını meşrulaştırıcı, şikayet yoksa, istismarcı fail ile mağdur çocuk arasında 15 yaş ve altı yaş aralığı var ise istismarı cezasız bırakacak bir düzenleme. Bu düzenleme ile çocuk evliliklerinin yasal zemine oturtulacağı, kadın üzerinde eril zihniyetin tahakküm kurma adına uyguladığı şiddetin çocuk yaşa indirgemesi anlamına geleceğini, çocuğun üstün yararının gözetilmeyerek eğitiminden-psikolojik gelişimden alıkonarak çocuk evliliklerinin önünü açacağını söylemek mümkün. 2016 yılında çocuk yaşta evlilik yapan 3 bin failin bu tasarıdan yararlanıp affedileceği konuşulurken, bugün bu sayının 10 bine ulaştığını bilmekteyiz. Bu durum şunu gösteriyor ki; böyle bir yasa tasarısının tartışılması 3 yıl gibi bir sürede çocuk evliliklerini nede olsa cezası yok deyip, cesaretlendirmiş ve 7 bin çocuk evliliğin daha yaşanmasına neden olmuştur. Bugün buradan Çocuk ve Kadın Hakları savunucuları olarak bir kez daha sesimizi yükselterek, çocuk evliliklerini meşrulaştıran bu tasarının meclisten geçmesine izin vermeyeceğimizi ifade ediyoruz” dedi.

KARAMAN: BU YASA İSTİSMARCIYA AF YOLU AÇMAKTA
Ardından konuşan Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi Üyesi Pınar Karaman ise düzenlemenin çocuk haklarına tamamen aykırı olduğunu altını çizdi. Karaman, Kız çocuklarını koruma yolunun evlilik olmadığını belirterek, çocuk evliliğinin suç olduğunu söyledi. Karaman, “2005 yılında Türk Ceza Hukuku Reformu ile engellenen kız çocuklarının kendilerine tecavüz eden kişilerle evlendirilmesine ilişkin düzenleme günümüzde yeniden yasal ve psikososyal boyutları ile çok ciddi riskler taşıyan ve çocuk haklarına tümüyle aykırı bir durum olarak önümüze çıkarılmıştır. Bu yasal düzenleme ile 12-16 yaştaki kız çocukları kendilerine tecavüz etmiş olan kendilerinden 10-15 yaş büyük olan kişilerle evlendirildiklerinde, tecavüzcülere af yolu açılmakta, bir başka deyişle, “cezasızlık” getirilmektedir. Burada ilkel bir bakış açısı ile bu sürecin işlevi ve hedefi, geleneksel bir damgalamanın kıskacına alınmış, “namusu kirletilmiş” kız çocuğunu korumak ve evlendirerek, ona bir çözüm yolu sunmak ve tecavüz eden erkeğe de bir af yolu açmaktır” dedi.

ERKEN YAŞTA EVLİLİK AÇIK BİR ÇOCUK HAKKI İHLALİDİR
Kız çocuklarının evlendirilmeleriyle temel haklarının da ellerinden alındığını da ekleyen Karaman, “Kız çocuğunun evlendirilmesi, onu en temel haklarından biri olan eğitim hakkından yoksun bırakma demektir. Yine kız çocuğunun kendisine tecavüz eden kişi ile evlendirilmesi, onda değersizlik duygusu, benlik saygısında düşme, öfke, dışlanmışlık ve terk edilmişlik duygularının ortaya çıkmasına neden olur, kendini çıkmazda hisseder. Erken yaş evliliği temelde çocuğa yönelik bir zorbalık, açık bir çocuk hakkı ihlalidir. Ailelerin görevi kız çocuklarını korumanın tek yolunun onları geleneksel baskılarla erken yaşta kendilerine tecavüz eden kişiler ile evlendirmeleri olmayıp, çocuklarını korumanın asıl yolunun onları eğitmek, gelişimlerinin önünü açmaktan geçtiğini kavramaları, bu konuda bir bilinç geliştirmeleridir. Çocuklarla evlenmek bir suçtur ve bu suçu işleyen ve bu suça katılan tüm yetişkinler ceza almalıdırlar. Burada devletin görevi çocuk hakları doğrultusunda çocukların zararına işleyen geleneksel uygulamaları ortadan kaldırmak ve çocuklara ilişkin yasaları oluştururken, çocukların yüksek yararını gözetmek ve öncelemektir. STK’lar, aileler ve politika uygulayıcıları olarak, çocukların kendilerine tecavüz eden kişilerle evlendirilmelerini öngören bu yasal düzenlemeye karşı durmalı ve çocukların yanında yer almalıyız!” diye konuştu.

ADANA

Adana Kadın Platformunun yaptığı basın açıklamasını okuyan Sevil Aracı, “İstismar suçunu evlenme koşullu bir düzenleme ile aklamak çocukların tekrarla istismara maruz bırakılması ve şiddet dolu hayatlara mahkûm edilmesi anlamına gelmektedir” dedi. Aracı şöyle devam etti: “Evlenme ehliyeti olmayan çocuklara imam nikahını kıyan din görevlilerinin, kız çocuklarını çocuk yaşta evlendiren ailelerin ve ihbar yükümlülüğünü yerine getirmeyerek buna göz yuman kişi ve resmi otoritelerin cezalandırılması, Türk Ceza Kanunu’nda 15 yaş altı çocukların cinsel davranışa rızasının söz konusu olamayacağının açıkça belirtilmesi, erken yaşta ve zorla evlendirmenin suç olarak düzenlenmesi, evlilik yaşının her koşulda 18’e çıkartılması ve bunların hiçbir boşluk ve yorum farkına yer bırakmayacak şekilde yasalara dahil edilmesi gerekmektedir.”

ANTALYA


Antalya Kadın Platformu çağrısı ile bir araya gelen kadınlar Attalos meydanında bir araya geldiler. Şiddetli fırtına ve yağmura rağmen kadınlar, çocuk istismarına af düzenlemesinin yeniden gündem olmasına karşın “Susma haykır istismara hayır,” “İstismarın affı olmaz” sloganları atarak basın açıklması yaptılar. Platform adına basın açıklamasını okuyan Dilek Eldeniz de Nafaka Hakkı Kadın Platformu ve TCK 103 Kadın Platformunun ortak metini okuyarak istismarın affına karşı mücadele edeceklerini söyledi. 

ANTEP

Antep’te Demokratik Kadın Platformu’nun çağrısıyla Yeşilsu Parkı’nda bir araya gelen kitle, “Çocuk susar, sen susma”, “Çocuk istismarının affı olmaz” sloganları attı. Açıklamayı okuyan Sara Alagöz, 2016 yılında Torba kanun ile çocukların cinsel istismarına ilişkin cezayı düzenleyen TCK 103. Maddesinin 1. Ve 2. Fıkrasına 12 yaş ayrımı getirildiğine dikkat çekerek, “”12 yaş altındaki cinsel istismar suçlarına ağırlaştırılmış cezalar getirilmiş, 12 yaş sınırının neye göre belirlendiği kamuoyu ile paylaşılmamıştır” dedi. İstismar suçunu evlenme koşulu ile düzenleme ile aklamanın çocukların tekrar istismara maruz bırakılması ve şiddet dolu hayatlara mahkûm edilmesi anlamına geldiğini söyleyen Alagöz, “AKP’nin ‘affı bir defaya mahsus yapacağız’ açıklaması, ‘bir kereden bir şey olmaz’ zihniyetinin devam ettiğini göstermektedir” dedi. Tasarının geçmemesi için takipçi olacaklarına dikkat çeken Alagöz, “Tüm milletvekillerini tasarının yasalaşmaması için gerekeni yapmaya, başta kadınlar olmak üzere basın ve medya kuruluşlarını ve kamuoyunu bu konunun takipçisi olmaya çağırıyoruz” dedi.

ARTVİN

AYDIN


AYDIN -DidimBALIKESİR
BALIKESİR - EDREMİT


Edremit Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Edremit Demokrasi Platformu’nun birlikte yaptığı, “Çocuk istismarının affı olmaz” etkinliğine Ekmek Ve Gül okuru kadınlar güçlü bir şekilde katıldı. Soğuk ve yağmura rağmen etkinliğe kadınların ilgisi yoğundu. Alanda “Çocuk susar sen susma” “Çocuk istismarının affı olmaz” vb. sloganlar atıldı. Etkinliğe Balıkesir CHP Milletvekillerinden Ensar Aytekin ve Ahmet Akın da katılarak destek verdi.

BALIKESİR- BANDIRMA


Balıkesir Bandırma eski Belediye binasında bir araya gelen Emekçi Kadın Platformu çocuk istismarı af tasarısına karşı açıklama yaptı. Kadınlar “Susma haykır, istismara hayır” sloganları attı.

AYVALIK

BURSA

Nilüfer Kent Konseyi önünde toplanan kadınlar adına açıklamayı okuyan Necla Türemen; “AKP tarafından 15 yaş farkının bir kriter olarak benimsenmiş olduğu ve çocuk istismarını meşrulaştıracak bu affın bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonra, Ocak 2020 gibi meclise getirileceği söylenmekte. AKP 2016 yılından beri sistematik olarak çocuk yaşta, zorla ve erken evlendirmelerin önünü açacak, çocuk istismarını meşrulaştıracak bu af da dahil, birtakım yasa değişiklikleri ve uygulamaları gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Şu anda getirilmek istenen af, 15 yaş altı kız çocuklarına karşı işlenen cinsel istismar suçundan hüküm giyen failleri de kapsayacaktır. Yani 12 yaşında bir kız çocuğunun 27 yaşındaki bir erkek ile evlendirilmesi durumunda cezasızlık yoluna gidilmek istenmektedir. Bu cezasızlığın çocuk istismarı suçu faillerine cesaret vereceği ve bu suçu teşvik edeceğini öngörüyoruz. İstismar suçunu evlenme koşullu bir düzenleme ile aklamak çocukların tekrarla istismara maruz bırakılması ve şiddet dolu hayatlara mahkûm edilmesi anlamına gelmektedir. AKP’nin “Affı bir defaya mahsus yapacağız” açıklaması, “Bir kereden bir şey olmaz” zihniyetinin devam ettiğini göstermektedir. Tüm milletvekillerini tasarının yasalaşmaması için gerekeni yapmaya, başta tüm kadınlar olmak üzere basın ve medya kuruluşlarını ve kamuoyunu bu konunun takipçisi olmaya çağırıyoruz” dedi.

BODRUM


ÇANAKKALE


Çanakkale İskele Meydanında Çanakkale Kadın Platformu ve Kepez Kent Konseyi İle birlikte yaklaşık 50 Kadının katıldığı bir açıklama yaptı. Açıklama şiddetli fırtınaya rağmen yapıldı. Metni Çanakkale Tabip Odasından Dr. Jale Yaman okudu. Düzenlemenin takipçisi olacaklarını söyleyen kadınlar, “Çocuklar için adalet istiyoruz” dedi.

BOLU


DERSİM

Dersim Kadın Platformunun çağrısıyla Sanat Sokağı’nda bir araya gelen kadınlar basın açıklaması yaptı. Açıklamada kadın platformu adına konuşan Duygu Kurban “İstismar suçunu evlenme koşullu bir düzenleme ile aklamak çocukların tekrarla istismara maruz bırakılması ve şiddet dolu hayatlara mahkûm edilmesi anlamına gelmektedir.”dedi.
DERSİM - OVACIK


EDİRNE


ESKİŞEHİR


Eskişehir’de, Eskişehir Demokratik Kadın Platformunun çağrısıyla Kanatlı AVM Önünde buluşan kadınlar adına Avukat Fatma Girgin Nafaka Hakkı Kadın Platformu ve TCK 103 Kadın Platformunun ortak metnini okudu. İktidarın, küçük yaştaki kız çocuklarıyla evlenen erkeklerin istismar suçundan affedilmesine yönelik bir tasarı hazırlığı içinde olduğunu belirten Girgin, başta tüm kadınlar olmak üzere basın ve medya kuruluşlarını ve kamuoyunu bu konunun takipçisi olmaya çağırdı. Kadınlar, “AKP elini çocuklardan çek!”, “İstismara sessiz kalmayacağız!”, “İstismarı aklama, aklattırma!” sloganlarıyla açıklamayı tamamladı.

KOCAELİ


Kocaeli Kadın Platformu'nun çağrısıyla İzmit Belediye İş Hanı önünde bir araya gelen kadınlar, "Erkek adalet değil gerçek adalet" ve "İstismarı aklama suça ortak olma" sloganları attı. Yağmur altında gerçekleştirilen basın açıklamasını Eğitim Sen Kocaeli Şube Kadın Sekreteri ve Kocaeli Kadın Platformu sözcüsü Sibel Yılmaz okudu.

İstismar suçunu evlenme koşullu bir düzenleme ile aklamak, çocukların tekrarla istismara maruz bırakılması ve şiddet dolu hayatlara mahkûm edilmesinin anlamına geldiğini söyleyen Yılmaz, "AKP’nin 'Affı bir defaya mahsus yapacağız' açıklaması, 'Bir kereden bir şey olmaz' zihniyetinin devam ettiğini göstermektedir. Bu düzenlemeyi yapma gerekçesi olarak, küçük yaşta istismar edilmiş ve evlendirilmiş kız çocuklarının, suç olan bu eylemi gerçekleştiren erkeklerin hapse girmesi sonucunda çocuklarıyla birlikte ortada kalmaları ve mağdur olmaları gösterilmektedir. Çocukları korumakla yükümlü devletin veri dahi paylaşmadan böyle bir gerekçeyle çocukların cinsel istismarını meşrulaştırmaya çalışmasını akıl ve vicdan dışı buluyoruz. İktidara tekrar sesleniyoruz, amaç gerçekten kız çocuklarını korumak ve mağdur olmalarını engellemekse neler yapılabileceğini kadın ve çocuk örgütleri yıllardır haykırmakta! Faillerin değil, çocukların mağduriyetlerini öncelemek ve dahası önlemek elinizde! İstismarcıları affetmek yerine çocukları koruyacak önlemleri hayata geçirin" dedi.

'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'
Milletvekillerini tasarının yasalaşmaması için harekete çağıran Yılmaz, "Evlenme ehliyeti olmayan çocuklara imam nikahını kıyan din görevlilerinin, kız çocuklarını çocuk yaşta evlendiren ailelerin ve ihbar yükümlülüğünü yerine getirmeyerek buna göz yuman kişi ve resmi otoritelerin cezalandırılması, Türk Ceza Kanunu’nda 15 yaş altı çocukların cinsel davranışa rızasının söz konusu olamayacağının açıkça belirtilmesi, erken yaşta ve zorla evlendirmenin suç olarak düzenlenmesi, evlilik yaşının her koşulda 18’e çıkartılması ve bunların hiçbir boşluk ve yorum farkına yer bırakmayacak şekilde yasalara dahil edilmesi gerekmektedir. Tüm milletvekillerini tasarının yasalaşmaması için gerekeni yapmaya, başta tüm kadınlar olmak üzere basın ve medya kuruluşlarını ve kamuoyunu bu konunun takipçisi olmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

KAYSERİ


HATAY


MARDİN
Şahmeran Kadın Platformu da kadınlara yaptığı çağrıyla basın açıklaması yaptı. Kadınlar, “15 yaş altındaki kız çocuklarının maruz bırakıldığı cinsel istismarın affını kabul etmiyoruz. Çocuk şiddetinin, istismarının affı olmaz” dedi.

MALATYA


Malatya Kadın Platformu adına açıklamayı Işılay Demirel okudu. Demirel açıklamada, şu anda getirilmek istenen affın, 15 yaş altı kız çocuklarına karşı işlenen cinsel istismar suçundan hüküm giyen failleri kapsayacağını belirterek , ‘Bu yasa çocuk istismarı suçunu işleyebilecek olanlara cesaret verecek ve bu suça teşvik edecektir. İstismar suçunu evlenme koşullu bir düzenleme ile aklamak çocukların tekrar istismara maruz kalmasına, şiddet dolu hayatlara mahkûm edilmesi anlamına gelmektedir. AKP’nin ‘Affı bir defaya mahsus yapacağız’ açıklaması, ‘Bir kereden bir şey olmaz’ zihniyetinin devam ettiğinin göstergesidir’ Şeklinde konuştu. Tüm siyasi parti ve demokratik kuruluşlara seslenen Demirel, tasarının yasalaşmaması için başta kadınlar olmak üzere milletvekillerini, basın ve medya kuruluşlarını, kamuoyunu bu konunun takipçisi olmaya çağırdı.

MERSİN

TARSUS


MUĞLA

ORDU

ŞIRNAK


URFA

VAN

TRABZON
İlgili haberler
GÜNÜN KAMPANYASI: Çocuk istismarına af yasalarına...

Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme Derneği, change.org’da başlattığı imza kampanyasıyla, yeniden g...

6 Ocak’ta kadınlar ‘Çocuk istismarının affı olmaz’...

Daha önce pek çok kez gündeme getirilen, kadınların tepkileriyle geri çekilen ve yeniden gündemde ol...

Çocuk istismarına af tasarısını bir kez daha geri...

Çocukların büyüklerle evlendirilmeleri durumunda af kapsamına alınmasını öngören yasa değişikliği bi...