KADEM müftülerin nikah kıymasını “uygun buldu!”
Kadın örgütlerinin tepki gösterdiği “müftülere nikah yetkisi veren” yasa teklifi hakkında açıklama yapan KADEM tasarıyı "uygun buldu", kadın örgütlerini de "kötü niyetli" olarak değerlendirdi.

Hükümete yakınlığıyla bilinen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın yönetim kurulu üyeliği yaptığı Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) kadın örgütlerinin tepkisine neden olan “müftülere nikah kıyma yetkisi veren” değişikliği de içeren yasa teklifini değerlendirdi.
Müftülere nikah kıyma yetkisini “yerinde bir düzenleme” olarak değerlendiren KADEM yönetimi, şu açıklamayı yaptı: “Evlendirme memurları arasına il ve ilçe müftülüklerinin de dâhil edilmesini, Medeni Kanunumuz uyarınca yapılan evlenme akdinin yaygınlaşması, kadınların evlilikten doğan haklarına sahip olmaları bakımından yerinde bir düzenleme olarak görüyoruz.”
Müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesine karşı çıkan kadınların eleştirileri hakkında“iyi niyetli bulmuyoruz” diyen KADEM yönetimi, “Kimi kesimlerce resmi nikâh akdini ortadan kaldıran, dini nikâhı yeterli gören bir anlayışın yansıması olarak ileri sürülmesini şaşkınlıkla karşıladığımızı ifade etmek isteriz. Önerilen değişikliğin bilakis Medeni Kanun uyarınca gerçekleşecek evlilik akdinin yaygınlaşmasına ve kolaylaşmasına neden olacağı gerçeğinin dikkatlerden kaçırılmasını iyi niyetli bulmuyoruz” açıklamasında bulundu.

‘MÜFTÜLERİN NİKAH KIYMASI LAİKLİĞİ İHLAL ETMEZ’
Kadın örgütlerinin “kadınların evlilik durumunda Medeni Kanundan doğan haklarının zaman içinde tartışmaya açılmasına ve bu düzenlemenin devamında dini nikahın resmi nikahın yerine almasına yol açacak tartışma ve uygulamalara gidileceği” yönündeki eleştirileri hakkında ise KADEM’in açıklaması şöyle oldu:
“Şunu önemle vurgulamak isteriz ki, yasa tasarısında önerilen değişiklik, evlenme şartlarını, evlendirme memurlarının hak ve vecibelerini kısmen ya da tamamen hiçbir şekilde ortadan kaldırmamakta; bilakis, aynı yükümlülüklerle evlendirme memurlarında seçenekleri çoğaltmaktadır. Bu çerçevede, bu yetkiyi istismar eden diğer yetkililerin olduğu gibi il ve ilçe müftülüklerinin de yasalara aykırı davranmaları halinde cezai yaptırımlarla karşılaşacakları açıktır. Gelişmiş Batı ülkelerinin hemen tamamında, evlilik akdinin yaygınlaşması amacıyla kilise, havra vb. dini merasimlerle yapılan evliliklerin resmi olarak tanındığı bir vakıa ve hakikattir. Ülkemizde ise dini nikahı dini bir vecibe olarak telakki edip evlilik akdi için yeterli gören kadınların bazılarının maalesef gerçek hayatta bu samimiyetlerinin istismar edildiği örneklerle de karşılaşmaktayız. Resmi nikah akdinin yaygınlaşmasını özellikle bu tür istismarların da önüne geçmesi bakımından önemsiyoruz. İl ve ilçe müftülüklerine evlendirme yetkisinin tanınmasını özellikle dini nikâhı yeterli gören yurttaşlarımızın medeni nikâh akdini gerçekleştirmelerine olumlu etkisi olacağı beklentisi ile de yerinde bir uygulama olarak görüyoruz. Hal böyle iken, Yasa Tasarısının Anayasamızda teminat altına alınan laiklik ilkesini ihlal ettiği iddiası da geçersiz ve yanlıştır.”

‘İSTİSMARI ÖNLEMEK İÇİN ÖNEMLİ’
Aynı değişiklik teklifinde yer alan, “sağlık memuru takibi dışında yapılan doğumlarda sözlü bildirim yapılmasının yeterli olacağı” yönündeki maddeyi de değerlendiren KADEM, “15. madde 4. fıkrada öngörülen değişiklikle, sağlık kuruluşları dışında gerçekleşen doğumlarda sözlü beyanla doğumun bildirilmesi halinde, aile hekimleri tarafından yapılacak araştırmalarla teyidi, olası istismar ve nesep bağını kopartacak sözlü bildirimlerin önüne geçmek bakımından da önemlidir” denildi.

İlgili haberler
Müftülere resmi nikâh yetkisi... Bu daha başlangıç...

Müftülüklere resmi nikâh yetkisi medeni haklar açısından yapılacak bütüncül değişikliklerin önemli b...

5 Maddede Müftülere Nikâh yetkisine neden ‘hayır’...

Meclis’e sunulan Nüfus Hizmetleri Kanun Tasarısı kadınların medeni haklarının tırpanlanmasının önünü...

Müftülere nikah yetkisi laikliğin gereğiymiş!

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesi konusunda açıklama yaptı “L...