İstanbullu kadınların yüzde 90’ı ‘En büyük sorun şiddet’ diyor
‘İstanbul’da Kadın Gerçekliği Araştırması’ sonuçlarını açıklayan Canan Kaftancıoğlu, ‘Cumhur İttifakına oy veren kadınların yüzde 68,2’si sözleşmeyi olumlu görüyor’ dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın İstanbul’da kadın gerçekliği konusunda gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Kadınların şiddet ve taciz gibi yığınla sorunu olduğuna dikkat çekerek, İstanbul Sözleşmesinin feshine tepki gösterdi. Kadınların ortak mücadele etmesi zorunluluğuna dikkat çeken Kaftancıoğlu, “Cumhur İttifakına oy veren kadınlar da İstanbul Sözleşmesine olumlu yaklaşıyor. Bu ülkede kadınların görüşleri farklı ancak sorunları aynı. Tek adamlara karşı örgütlü çok kadın diyerek haklarımızı almakla kalmayıp tek adamı çok kadınlar olarak, çok daha kısa sürede göndereceğimiz” dedi.

‘KADINLAR ŞİDDETLE HER AN YÜZ YÜZE YAŞIYOR’

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden gece yarısı ani bir şekilde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile çekilmesi üzerine “İstanbul’da kadın gerçekliği” üzerine geniş çaplı bir kamuoyu araştırması gerçekleştirerek CHP İstanbul Sözleşmesi Dayanışma Ağı’nı kurdu. Yapılan kamuoyu araştırmasının sunumu ve kurulan dayanışma ağının tanıtımı, İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu tarafından düzenlenen basın açıklaması ile gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul’da yaşayan 1067 kadın ile görüşülerek hazırlanan iki ayrı araştırmaya dair verileri paylaştı. Kaftancıoğlu, “Araştırmanın sonuçları son derece çarpıcı. Kadınların yüzde 89,5’i ‘Sizce Türkiye’de kadınlar hangi sorunlarla karşılaşmaktadır?’ sorusuna şiddet yanıtını verdi. Yüzde 84’ü taciz, yüzde 72 ile aile baskısı diyor. Örneğin erken yaşta evlilik, aynı işte erkeklere göre düşük ücretlerle çalıştırılma gibi adaletsiz durumların varlığı da son derece yüksek” dedi.

Araştırmanın kadınların yaşadıklarını anlatmadan ne kadar zorlandığını da ortaya koyduğunu belirten Kaftancıoğlu, “Kadınlara siz neler yaşıyorsunuz?' diye sorulduğunda yüzde 89,5 olan şiddet rakamı yüzde 22,3, yüzde 84 olan taciz rakamı ise yüzde 30,5 oluyor. Şiddete ailesinde ve çevresinde tanık olup olmadığını sorduğumuzda kadınların yüzde 73,3’nün şiddete tanıklık ettiğini görüyoruz. Dikkatinizi çekmek isterim kendi yaşadığı değil tanıklık ettiği. Otobüste yanımızdaki, iş yerinde karşımızdaki, markette kasa sırasında önümüzdeki kadınlar, apartmanda komşumuz, annemiz, teyzemiz, arkadaşımız, halamız; biz kadınlar şiddetle her an yüz yüze yaşıyoruz. Kadınların sosyo-ekonomik statüleri farklı, demografileri farklı, siyasi tercihleri farklı fakat talepleri aynı. 'Cezaları yeterli buluyor musunuz?' sorusuna kadınların yüzde 94,6’sı yetersiz bulduğunu ifade ediyor’’ şeklinde konuştu.

‘KADINLAR KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMİYOR’

Araştırma verileri, kadınların kendini güvende hissetmediğine dair dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Kaftancıoğlu, kadınların korkuya mahkum edildiklerini vurgulayarak ‘’Araştırmada İstanbullu kadınların dile getirdiği kimi sonuçlar biz kadınların hayatının nasıl bir kabusa çevrildiğini açıkça gösteriyor. Gece sokakta yürürken kendini güvende hisseden kadınların oranı sadece yüzde 7,3! Bu şehirdeki biz kadınlar, gece sokakta yürümekten, korkuyoruz! Bu korkunun altında; ölüm, tecavüz, taciz tehdidi var” diye konuştu.

Araştırma verilerinin, kadınların karşılaştıkları ekonomik sorunlara dair çarpıcı sonuçlar ortaya koyduğuna dikkat çeken Kaftancıoğlu, kadınların eğitimden sağlığa zorunlu ihtiyaçlarını bile karşılamada ciddi zorluklar yaşadığına dikkat çekti. Kaftancıoğlu, “Bu ülkenin kadınlarının yüzde 79,7’si faturalar için her ay para denkleştirmeye çalışıyor. Bu verilerden sağlık, eğitim gibi ücretsiz ulaşılması gereken sorunlara kadınların ne zor ulaştığını görüyoruz’’ diye konuştu.

‘KADINLARIN YÜZDE 76,3’Ü KIRMIZI ET TÜKETEMİYOR!’

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan kamuoyu araştırmasının en dikkat çekici sonuçlarından bir diğeri ise kadınların yüzde 76,3’ünün kırmızı et tüketiminde zorlanması oldu. Kaftancıoğlu, “Ejder meyvesi değil, kırmızı et! İstanbullu kadınların yalnızca yüzde 28,6’sı beyaz et tüketiminde zorlanmadığını ifade etmekte. İstanbullu kadınların yalnızca yüzde 28,2’si temizlik ürünlerinin alımında zorlanmadığını ifade etmekte. Bu sonuçlar tam bir felaket” ifadelerini kullandı.

PANDEMİ İLE SORUNLAR KATLANDI!

Pandemi nedeniyle kadınlar üzerindeki yükün arttığına dikkat çeken Kaftancıoğlu, “Pandemide psikolojisinin olumsuz etkilendiğini belirten kadınların oranı yüzde 77. İstanbullu kadınların yüzde 67,3’ü pandemide evdeki sorumluluklarının arttığını söylüyor. Görüldüğü üzere biz kadınlar her alanda güvencesizleşirken sorumluluklarımız da bir o kadar artıyor” dedi.

‘KADINLARIN SİYASİ GÖRÜŞLERİ FARKLI, SORUNLARI AYNI’

Kadınların siyasi görüşleri farklı olsa da sorunlarının aynı olduğunu belirten Kaftancıoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı siz olsaydınız öncelikli olarak hangi sorunlara yönelik çalışma yapardınız?’ sorusuna kadınların verdiği yanıtlarda şiddet ve tacizle mücadele ilk sıralarda yer alıyor. Eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına dönük eğitime erişimde zorluk, ekonomik bağımsızlığın olmaması gibi yanıtlar da peşi sıra geliyor. Gördüğünüz üzere kadınların siyasi görüşleri, kılığı, kıyafeti, düşüncesi, sosyolojik durumu farklı olsa da sorunları aynı.

Daha vahimi, kadınların sadece yüzde 26,2’sinin kendilerini bu ülkede özgür hissettiği sonucuna ulaşmamız. Bu ülkenin kadını, hangi partinin seçmeni olursa olsun özgürlük hayalinde birleşiyor” ifadelerini kullandı.

‘CUMHUR İTTİFAKINA OY VEREN KADINLAR DA İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ OLUMLU GÖRÜYOR’
Kaftancıoğlu; gerçekleştirdiği sunumda, yapılan kamuoyu araştırmasının ani bir şekilde çıkartılan Cumhurbaşkanlığı kararı ile feshedilen İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik önemli sonuçlar ortaya çıkardığının altını çizerek “3 Martta yaptırdığımız araştırmada ‘İstanbul Sözleşmesi’ni biliyorum’ diyenlerin oranı yüzde 50,5; 'sözleşmeyi duydum ama bilmiyorum’ diyenlerin oranı ise yüzde 23,2. Bilmediğini ifade edenlerin oranı ise yüzde 26,3’tü. 23 Mart tarihli araştırmada aynı soruya verilen yanıtlarda ise anlamlı bir fark bulunuyor. Daha 20 gün önce bilenlerin oranı yüzde 50,5 iken 23 Martta bilinirlik oranı yüzde 75,3’e yükselmiş durumda. Her şerden bir hayır çıkar dedikleri bu olsa gerek. Sonuçlara baktığımızda İstanbul Sözleşmesini ‘kadına şiddeti engelleyen ve kadın haklarını savunan bir sözleşme’ olarak görenlerin oranı yüzde 82,5 iken ‘toplumun genel ahlakına uygun olmayan bir sözleşme’ olarak görenlerin oranı yalnızca yüzde 17,5’tir. Cumhur İttifakına oy veren kadınların yüzde 68,2’si sözleşmeyi olumlu gören ifadeyi desteklemektedir” diye konuştu.
‘TEK ADAMA KARŞI ÇOK KADIN’

Kaftancıoğlu son olarak İstanbul Sözleşmesi Dayanışma Ağı’nın kuruluş amacını anlattı. Kaftancıoğlu, ‘’Tüm bu acı gerçekliğimize rağmen asla pes etmeyecek; kılığı, kıyafeti, kimliği, inancı, siyasi görüşü farklı da olsa araştırmada gördüğümüz gibi sorunlarda ve çözümde ortaklaşan tüm kadınları İstanbul Sözleşmesi Dayanışma Ağı’nda buluşturacağız. İstanbul Sözleşmesi kadınlar için bir İstanbul Birleşmesi. olacak aslında. İstanbul Sözleşmesi Dayanışma Ağı, aslında yeni bir oluşum değil; var olanı, mücadeleyi daha görünür kılmak, çalışmaları eş güdümlü yapmak, birbirinden haberdar olmak, ortak mücadeleyi yan yana koyarak mücadeleleri yan yana koyarak daha hızlı sonuç alınması amacıyla oluşturduğumuz bir yapılaşma. Tek adamlara karşı örgütlü çok kadın diyerek haklarımızı almakla kalmayıp tek adamı çok kadınlar olarak, çok daha kısa sürede göndereceğimiz” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

İlgili haberler
Maltepe Belediyesi kadın işçileri: İstanbul Sözleş...

Maltepe Belediyesinde çalışan kadın işçi ve emekçiler, belediye binası önünde basın açıklaması yapar...

İşçi kadınlardan İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılm...

Gersan’da kadın işçiler İstanbul Sözleşmesi’ni tartıştı: ‘Bu kadar kadın ölürken artık sinemeyiz.’

Erdoğan, konuşma metninde yer alan İstanbul Sözleş...

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, İst...