EŞİK’ten Farplas işçilerinin direnişine destek
Eşitlik için Kadın Platformu (EŞİK) hakları için direnen Farplas işçisi kadınlarla dayanışmak için Gebze'de fabrika önünde işçilerle buluştu.

“Farplas’ta ve Türkiye’nin dört yanındaki fabrika, atölye ve depolarda örgütlenen, sendikalaşan ve birlikte dayanışma hattı ören, güvenceli yaşama ve çalışma haklarının mücadelesini veren, üreten emekçi kadınların yanındayız” diyen platform üyeleri fabrika önünde açıklama yaptı.

Farplas işçilerinden Betül Oral da sendikalaşma haklarının tanınması ve koşullarının düzeltilmesi için verdikleri mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini ifade ederek kadın dayanışmasının önemine dikkat çekti.

Eşitlik için Kadın Platformu'nun işçilerin sendikalaşma haklarının ve seçtikleri sendikanın tanınması, iş ve yaşam koşullarının düzeltilmesi, uluslararası sözleşmelere, anayasaya ve yasalara uyulmasına yönelik çağrısını içeren açıklama metni, Farplas Yönetim Kurulu başkanı Ahu Büyükkuşoğlu Serter'e iletilmek üzere fabrikaya bırakıldı.

‘FARPLAS’TA VE ÜLKENİN HER YANINDA HAKLARINI SAVUNAN KADIN İŞÇİLER VE TÜM EMEKÇİLERİN YANINDAYIZ’

Açıklama metninin tamamı şöyle:

“Eşitlik İçin Kadın Platformu olarak, Farplas’ta ve Türkiye’nin dört yanındaki fabrika, atölye ve depolarda örgütlenen, sendikalaşan ve birlikte dayanışma hattı ören, güvenceli yaşama ve çalışma haklarının mücadelesini veren, üreten emekçi kadınların yanındayız.

Farplas’ta kadın işçiler Türkiye’nin çalışma yasalarına ve imzacı olduğu uluslararası sözleşmelere tümüyle aykırı koşullarda çalıştırılıyorlar. Kadınlar ağır üretim baskısı, uzun çalışma saatleri, zorunlu mesailer, haksız yere tutanakla işten çıkarma, prim kesme tehdidi, insan sağlığını tehlikeye atacak biçimde tuvalet ve su kısıtlamaları, regl günlerinde ağır çalışma koşullarının değişmemesi, hamile işçilerin bile zorunlu mesailere zorlanması, düşük ücretler ve kadınlara erkeklerden daha az ücret verilmesi, kreş ve emzirme odasından yoksun olarak, hakaret ve zorbalıklara maruz kalarak çalıştırıldıklarını anlatıyorlar.

İşçilerin eşit koşullarda çalışma şartları için anayasal bir hak olan sendikalaşma haklarını kullanmaları işverenin haksız, hukuksuz tutumu ile engellenmeye çalışılıyor. İşçilerin seçtiği sendika tanınmayarak, işveren eliyle başka bir sendika dayatması yapılıyor. İşçilerin sesleri kısılmaya çalışılıyor. Sendikal örgütlenme Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, İş Kanunu ve Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile güvence altına alınmıştır ve sendikal ayrımcılık yasaklanmıştır. Zorla ve tehdit ile sendikal örgütlenme özgürlüğünü kısıtlamak Türk Ceza Kanunu’na göre suçtur.

Bizler 6284 sayılı yasa dahil mevcut yasaların etkin uygulanması; Türkiye’nin imzacısı olduğu Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi’nin (CEDAW) gereğinin yerine getirilmesi; ve iş yaşamında toplumsal cinsiyet temeline dayalı şiddet ve tacizi önlemeye yönelik düzenlemeler içeren Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 190 sayılı Sözleşmesi’nin (ILO 190) onaylanması ve uygulanmasını istiyoruz.

Kadınlar ve emekçiler sessizlik duvarını aştılar. Artık haklarını yüksek sesle dillendiriyorlar. Bugün ülkenin dört bir yanında çok farklı sektörlerde güvenceli çalışma için, hak ettikleri zamları almak için işçiler direnişte, kadın işçiler ise bu direnişlerin pek çoğunda en önde.

Bizi sadece evin içinde görmek isteyen, çalışma yaşamından, sokaktan, hayatın her alanından elimizi çekmemizi isteyen, eşitsizliklerden güç alarak emeğimizi değersizleştiren, haklarımıza göz dikenler var, biliyoruz. Ancak köklerinde eşitlik düşmanlığı, kadın korkusu yatan bu saldırıların failleri bilmelidir ki eşitsizlik üzerine kurulu bu düzeni değiştirmek için, eşit yurttaşlık hakkımızı hayata geçirmek için her alanda mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bu mücadelemizi sürdürürken, acil taleplerimizi bir kez daha hatırlatıyoruz:

* Eşit istihdam, kreş ve işyerinde şiddeti önleme mekanizmaları için etkin politikalar uygulayın. 6284 sayılı yasa ve CEDAW’ın gereklerini yerine getirin. Kamu ve özel sektör istihdam oranlarında ve yönetim kademelerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak önlemleri derhal devreye sokun.

* Evde, işte, sokakta, tüm toplumsal yaşamda şiddetsiz ve güvenli bir yaşam sürme hakkımız için acil eylem planı uygulayın.

* İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma ve Medeni Yasa’da değişiklik gibi kazanılmış haklarımızı tehdit eden söylem ve girişimlere son verin.

* Eşit yurttaşlık hakkımızı aşındırmaktan vazgeçin. Kadınların hayatın her alanında eşit temsilini sağlamak, eşitliği hayata geçirmek için somut adımlar atın.

Sendikal örgütlenme hakkı anayasal bir haktır ve insan hakları bir bütündür. Ekonomik kriz koşullarında: İşçilerin örgütlenme haklarına saldırılar, işçilere hak ettikleri ücretlerin verilmemesi ve kadınların ve çocukların nafaka hakkına göz dikilmesi de aynı bütünün parçalarıdır. Temel hak ve özgürlüklerini kullanmak, demokratik laik bir hukuk devletinde eşit, özgür ve şiddetten uzak bir yaşam sürmek isteyen herkes, kadınların hak mücadelesine eşlik etmelidir.

Bu mücadeleyi sürdürürken, kadın işçilere “artık yeter” dedirten koşullarda çalışmayı dayatıp, kendi aralarında ‘Yılın iyilik meleği işvereni’ ünvanı dağıtan, kadınların hak ve eşitlik mücadelesini kendilerine reklam malzemesi yapan şirket sahiplerine değil, dayanışmamıza ve birlikteliğimize güveniyoruz. Farplas yönetimine sesleniyoruz; işçilerin haklarını tanıyın, sendika seçimlerine saygı duyun, hukuka uygun davranın.

EŞİK Platformu olarak Farplas’ta direnen kadın işçilerin yanındayız, haklarımızın takipçisiyiz ve ülkenin dört bir yanında direnen işçilerin mücadele gerekçesi olan yaşama ve çalışma koşulları sağlanıncaya kadar da takipte olacağız.”

Fotoğraf ve video: EŞİK

İlgili haberler
EŞİK: Medeni yasa tehlikede!

Madeni Kanun'un Yürürlüğe girmesinin 96. yılında EŞİK Platformu, kanuna ve laiklik ilkesine kadın ha...

EŞİK gönüllülerine Meclise giriş yasağı getirildi:...

EŞİK gönüllüsü kadınların, 20 Ocak’ta TBMM’de yaptıkları açıklama sonrası Meclise girişi yasaklandı....

Kadın dostu postunda emekçi kadın düşmanlığının şa...

Farplas Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Büyükkuşoğlu Serter ‘kadının iş dünyasında güçlenmesine destek ve...