Seçim 2023
Antalya Kadın Platformu 25 Kasım programını duyurdu, ‘alanlardayız’ dedi
Antalya Kadın Platformu 25 Kasım'a giderken etkinliklerini paylaştı, sokağa çağrı yaptı.

Antalya Kadın Platformu 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinliklerine ilişkin programını basınla paylaşarak çalışmalarına başladı.

Antalya Kadın Platformu adına açıklama yapan Çiğdem Altıntaş Peker, 25 Kasım'ın tarihsel öneminden bahsederek, “Kadınlar olarak 25 Kasım’da; şiddete, cinsiyetçiliğe, savaşa, yoksulluğa, gericiliğe karşı; eşitlik, adalet, laiklik, barış ve özgürlük için isyanı büyüterek alanlardayız!” dedi.

Peker örgütlülüğe, emeğe, yoksulluğa demokratik haklara vurgu yaparak, “Gezi'ye öfkesi bitmeyen iktidar hukuksuz yargılamalarla Mücella Yapıcı, Mine Özerden, Çiğdem Mater'in de içinde bulunduğu dosya da uzun hapis cezaları veriyor. Son olarak Kuzey Irak'ta kimyasal silah kullanıldığına dair iddiaların bağımsız heyetlerce incelenmesini talep ettiği açıklamalarından dolayı TTB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı hakkında önce linç kampanyası başlatıldı, ardından hukuksuzca gözaltına alınıp, tutuklandı. 'Örgütlülüğümüze, demokratik haklarımıza, emeğimize sahip çıkıyoruz!” dedi.

‘DAYANIŞMAYI ÖRÜYORUZ’ 

Artan işsizlik, yoksulluk, güvencesiz, kayıt dışı çalışma ile birlikte krizin yarattığı ekonomik şiddeti kadınların en ağır biçimde yaşadığının altını çizen Peker, “Ekonomik krizin derinleştiği, işsizliğin arttığı koşullarında kadınlar olarak daha da yoksullaştık, yoksunlaştık. Türkiye OECD ülkeleri içerisinde istihdamda cinsiyet açığının en yüksek olduğu ülkelerden biri. Kadınlar olarak cinsiyet eşitsizliğine ve yoksulluğa karşı mücadele ederken bir yandan da göçmen kadınların bu kötü çalışma ve yaşam koşullarına ek olarak karşılaştıkları ırkçı, ayrımcı politikalara, sınır dışı edilme kaygısıyla daha fazla mobing ve tacize maruz kalmalarına karşı dayanışmayı örüyoruz. Emeğimizin yok sayılmasına, işsizliğe, yoksulluğa, güvencesiz, kayıt dışı sömürü koşullarında çalışmaya karşı, güvenceli çalışma, güvenli gelecek talebimizi haykırmak için 25 Kasım’da alanlardayız.” dedi.