Türkiye Kadın Buluşması’nda Kadınlar Birlikte Güçlü sesi
Kadınlar Birlikte Güçlü çağrısıyla 40 ilden 800 kadının gerçekleştirdiği Türkiye Kadın Buluşmasında kadınlar kadın hareketinin mücadele gündemlerini ve birlikte nasıl yol alacaklarını tartıştı.

Kadınlar Birlikte Güçlü çağrısıyla “Kazanımlarımıza, Haklarımıza, Hayatlarımıza Sahip Çıkmak İçin” diyerek ülkenin dört bir yanından gelen yüzlerce kadın İstanbul'da buluştu. 164 kadın ve LGBTİ örgütünün çağrısıyla toplanan kadınlar, son dönemde kazanımlarına yönelik müdahaleleri ve bunlara karşı ortak paydalarını konuştu. Farklı şehir ve örgütlerden kadınlar, kadın mücadelesini büyütecek ortak taleplerin ne olabileceğini ve önümüzdeki günlerde kadın hareketinin yol haritasını tartıştı. 40 ilden kadın platformunun katıldığı buluşmada, 20 ilden il kadın platformları adına sunum yapıldı. Kadınlar yaptıkları konuşmalarda, buluşmanın önemine ve yerel platformların mücadele gündemlerine dikkat çekti. Buluşmanın açılış konuşması basına açık yapılırken, basına kapalı olan bölümde kadınlar 10 ayrı atölyede "Kadınları bir araya getirenler, beraber yapabildiklerimiz neler? Aramızdaki iletişim ve bağı nasıl güçlendiririz? Birlikteliğimizi nasıl sürdüreceğiz ve neler yapacağız?" soruları etrafında her grupta aynı gündemlerin tartışıldığı bir çalışma gerçekleştirdiler. Yarın da (6 Ocak) devam edecek olan buluşmada atölyelerden çıkan sonuçlar değerlendirilecek ve tartışılacak.


'MÜCADELEDEN GERİ DURMAYA NİYETİMİZ YOK'
Buluşmanın açılış konuşmasında, buluşmanın amacının kadın hareketinin her şeye rağmen bir arada durduğunu göstermek olduğu vurgulandı. “Sesimizi, sözümüzün kıymetini azaltmaya; çeşitli yollarla bizi düşmanlaştırmaya çalıştıkları bu dönemde bile Türkiye’de kadınların kadın hareketine, kurumlarına hala güvendiğini ve bizlerin yok sayıldığı bir kadın hareketinin ise hakiki olmadığını hatırlatacak büyüklükte ve çeşitlilikte bir buluşma gerçekleştiriyoruz. İşte bunu birlikte başardık” denildi.

Yapılan konuşmalarda, OHAL koşullarında yaşanan hak ihlalleri, kadın emeği, doğa ve çevre mücadelesi, kadın cinayetleri, krizin kadınların yaşamına olan etkileri ile bunlara karşı yerellerde verilen mücadele denetimleri aktarıldı. Kadınlar yaptıkları konuşmalarda, direnişteki Flormar işçilerinin yanında olduklarını söylerken açlık grevindeki Leyla Güven'i de selamladı.

'YERELLERİN ÖZGÜNLÜKLERİNİ GÖREN VE GÜÇLENMESİNE ÖNEM VEREN BİR BULUŞMA OLMASI DİLEĞİMİZ '
Kadınlar Birlikte Güçlü çağrısıyla yapılan buluşmayı değerlendiren kadınlar, ortak mücadeleye vurgu yaptı.

Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Adile Doğan: "Türkiye’nin dört bir yanından kadınların bir araya gelme arzusu, isteği bizim de temennilerimizden, arzularımızdan birisi. Kadın hareketi açısından da önemli olduğunu düşündüğümüz için biz de buradayız. Toplantıya illerden gelen kadın arkadaşlar daha çok yerellerdeki sorunlarını ve taleplerini aktarıyor. Her yerelin kendine özgü sorun ve talepleri var. Evet şiddet ortak sorunumuz, ekonomik kriz emekçi kadınların ortak sorunu ama yerellerin kendilerine özgü sorunları var. Her bölgenin örgütlenme şeklinin de farklı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradan çıkacak olan birlikteliğin yerelleri güçlendireceği, mücadele deneyimlerinin aktarıldığı, yerel örgütlenmelerin daha da güçlenmesini sağlanması beklentisi içindeyiz." 

'BEKLENTİMİZ DAHA ÇOK KADINI MÜCADELEYE SEFERBER ETMEK'

Ankara Kadın Platformundan Yurdagül Çabat: "Elbette ki yüzlerce kadının bir arada olması ve birlikte kadın mücadelesinin önünü açacak, sorunlarımıza dair tartışmalar yürütmesi önemli. Bunun bilinciyle platform olarak ortak bir metin hazırladık ve bu buluşmaya sunduk. Bu buluşmadan beklentimiz, yerelde yaptığımız kadın çalışmalarımızı ve mücadelemizi daha da genişletmek, daha çok kadını bir araya getirmek ve mücadeleye seferber etmek."  

'KADINLAR HİÇBİR ZAMAN MÜCADELEYİ BIRAKMADI'

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm: "Çok güzel bir buluşma, gerçekten çok kalabalık, çok güçlü, kadınların enerjisi müthiş, kadınlarla bir arada bulunmanın kendisi müthiş. Buradan çok güçlü bir sonuç çıkacağını düşünüyorum. Bir arada olmanın gücünün farkındayız. Kadın katılımına yönelik saldırıların farkındayız ama bunlara asla izin vermeyeceğiz. Birlikte yol alacağız, birlikte yürüyeceğiz. Buradan güçlü bir dayanışma ağı örgütlenmesini çıkaracağımıza da eminim. Kazanımlarımızın elimizden alınmasına izin vermeden mücadeleye devam edeceğiz. Kadınlar hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadılar. OHAL sürecinde de sonrasında da kadınlar sokaklarda, meydanlarda olmaya devam ettiler. Bugün de devam edeceğiz ve sonunda biz başarılı olacağız." 

'BU BULUŞMA BİR BAŞLANGIÇ'

KESK Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy: "Bu buluşmanın tartışmaları İstanbul’da başladığı tarihten itibaren bizim İstanbul’daki arkadaşlarımız bunun içerisinde yer alıyorlardı. Bu buluşma örgütlenirken de pek çok yerelde şubelerimizden kadın üyelerimiz görüşlerini dile getirdiler. Bu buluşmaya tartışmalar yürüterek geldik. Bu dönemde yapılan bu buluşmayı çok önemsiyoruz. Özellikle ataerkil kapitalizmin kadın emeğine dönük vahşi saldırılarının iyice arttığı bir süreçte, ekonomik krizi ve bu krizin etkilerinin de çok uzun süreceğini düşündüğümüzde, aslında kadınların emeklerine sahip çıkmasının gerekliliği de bu buluşmada yapılan tartışmalarda, aktarımlarda ortaya çıktı. Kadınlar nerede olursa olsun, kadınlar tarlada, fabrikada, kamuda, zindanda her yerde hem kimliklerine hem de emeklerine sahip çıkma mücadelesi veriyorlar. Bu mücadeleyi kadınlar eğer yükseltirse hem kapitalizmin hem de kapitalizmin bugünkü siyasi temsili olan AKP rejiminin yıkılma olasılığı da o kadar artar. Bu buluşmanın bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz ve bundan sonra da yerellerden daha güçlü buluşmalarla daha büyük bir birliktelik ve mücadelenin doğacağına inanıyoruz."

‘MÜCADELEYİ ORTAKLAŞTIRMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİK’

Dicle-Amed Kadın Platformundan Ceylan Aslan: "Kürt kadınlarının sıkıntılarını, sorunlarını tüm kadınlarla ortaklaştırıp birlikte çözüm bulmak için bir aradayız. Buradan daha somut bir şeylerin çıkacağını düşünüyoruz, bu inançla bu umutla geldik. Kendi yaşadığımız sıkıntıların, sürdürdüğümüz mücadelenin deneyimlerinin aktarılması ve buradaki kadın kurumlarının da bizim deneyimlerimizden yola çıkarak mücadeleyi ortaklaştırmak için bir araya geldik" dedi.


HAKLARIMIZDAN, HAYATLARIMIZDAN, KAZANIMLARIMIZDAN VAZGEÇMİYORUZ
“Haklarımız, hayatlarımız, kazanımlarımız” başlığıyla Kadınlar Birlikte Güçlü’nün duyurduğu 164 kadın ve LGBTİ örgütünün imzaladığı çağrı metni şöyleydi:
   
“Haklarımızdan, hayatlarımızdan, kazanımlarımızdan vazgeçmeye; daha fazlası için mücadeleden geri durmaya hiç niyetimiz yok.
Bunun ancak birlikte mümkün olduğunu bilen biz kadınlar, farklı farklı illerden, hayatlardan, deneyimlerden, kimliklerden, çevrelerden bir araya geliyoruz.
25 Kasım'da her yerde sesimizi yükseltmenin verdiği güçle 5-6 Ocak'ta kadın hareketi olarak buluşmak için yola çıkıyoruz.
Türkiye’nin dört bir yanından, büyük bir kadın buluşması için birlikte çağrı yapıyoruz.
Gücümüzün, farklılıklarımızı unutmadan ortaklıklarımızı büyütmekten ve birlikte ses çıkartmaktan kaynaklandığını biliyoruz. Kadınlar arası farklılıkların şiddet vesilesi haline getirilmesiyle beraber mücadele etmek konusunda yılların deneyimine sahibiz. Kıyafeti, boşanması, nasıl bir işte çalıştığı, konuştuğu dili, geldiği ülke veya mahalle, hangi saatte nerede, kiminle olduğu, bedeni, kimi sevdiği veya sevmediği, kime itiraz ettiği üzerinden bazı kadınları şiddeti 'daha hak eder' göstermenin aslında tüm kadınların zararına olduğunu yaşayarak öğrendik.
Bizi biz yapan kazanımlarımız elimizden kayıp gittikçe,
her gün yoksullaştıkça,
kadınlara yönelik üretilen tek politika boşanmaları azaltmak oldukça,
erkek şiddetine çözüm olarak yalnızca ‘ağır ceza’ sunulup var olan cezalar dahi uygulanmadıkça,
silahlar tüm sesleri bastırdıkça,
istenen kalıba sığmayan herkese, her kimliğe karşı nefret meşrulaştırılıp sıradanlaştıkça,
kadınların hayatları ‘ailenin bütünlüğü’ne feda edildikçe,
kadın dayanışma derneklerinin yerini diyanete bağlı aile ve dini rehberlik büroları aldıkça,
nafakadan 6284 sayılı yasanın sağladığı şiddeti önleyici mekanizmalara güvencemiz olan haklarımız tartışmaya açıldıkça,
çocuk hamileliklerinin üzeri örtüldükçe,
din-temelli kurumların gittikçe etkin hale geldiği, müfredatın eşitsizliği doğallaştırdığı eğitim sisteminde milyonlarca kız çocuğu okullardan açık öğretime kaydıkça,
İstanbul Sözleşmesi'ne rağmen şiddet durumunda arabuluculuk dillendirilmeye başladıkça,
kadın hareketinin içini boşaltma, ayrıştırma, değersizleştirme, altını oyma, itibarsızlaştırma çabaları fütursuzca arttıkça,
biz kadınlar evde, sokakta, işte, okulda, pazarda, trafikte, toplu taşımada, hastanede, sette, her yerde şiddete, baskıya, sömürüye daha açık hale geldik, geliyoruz.
Tüm bunlar yaşanırken, sesimizi çıkarabildiğimiz mecraların, tepkimizi ifade edebildiğimiz, birbirimizi duyabildiğimiz, haklarımızı talep edebildiğimiz alanların bir bir kapanışına seyirci kalmayı kabul etmiyoruz. Her şeye rağmen bulunduğumuz her yerde kadınlar ve lgbti+lar olarak birliktelik zeminlerini çoğaltmaya, sesimizi çıkarmaya, bir arada olmaya, birbirimizden güç almaya devam ediyoruz.
Çünkü birbirimize, kadınlara, kadın hareketine güveniyoruz. Bunu yeniden hissetmek, hatırlamak, hatırlatmak ve birbirimize güç vermek için; temasımızı artırmak, sözümüzü büyütmek, dayanışmamızı daim kılmak için hangi yöntemleri kullanabileceğimizi konuşmak adına 5-6 Ocak'ta Türkiye kadın buluşmasında bir araya geliyoruz.”
İlgili haberler
İstanbul’da ‘Kadınlar Birlikte Güçlü’ buluşması

Kadınlar Birlikte Güçlü, tüm kadınları 28 Ekim günü İstanbul Buluşmasında bir araya gelmeye çağırıyo...

Kadınlar Birlikte Güçlü Adana toplantısından birli...

‘Kadınlar Birlikte Güçlü’ sloganıyla nasıl bir araya geleceklerini konuşan Adanalı kadınlar mücadele...

Kadınlar Birlikte Güçlü’den Flormar’a: Direnişiniz...

Kadınlar Birlikte Güçlü, direnişlerinin 211. gününde soğuk havaya ve engellemelere rağmen Flormar Fa...