Seçim 2023

iktidar

İktidarın ‘biz’ diye saydıkları arasında kimler var, kimler yok?

Açık söyleyelim; pandemi döneminde kendini yalnız hissetmeyen bir tek kesim varsa o da sermayeydi. Onların “biz”i kendilerinden ve sermayeden ibaret!

Ne eski ne yeni, tek normal: İki sınıf karşı karşıya

Hükümetleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla örgütlü burjuva sınıfı bir yanda, sendikal örgütlüğü zayıf ama güçlenen bir mücadele eğilimiyle işçi sınıfı öbür yanda. Eskiden ve şimdi...

‘Erk’ çelişkisi içinde ‘erk’ek ve kadına yönelik şiddet

“Bir bebekten bir katil yaratan karanlığı sorgulamadan” anlaşılabilir mi erkek şiddeti?

Hem sorumsuz hem suçlayıcı tiplerden kaçma rehberi

Sorumsuzluk kötüdür, sorumluluk almamak daha kötüdür, ama sorumluluğu başkalarına yıkmaya çalışıp, buradan güçlenmeyi adet haline getirmek en kötüsüdür. İşte size bu tiplerden uzak durma rehberi...