10 yaşındaki Suriyeli Abdül, mendil satarak yaşama tutunuyor
Savaştan kaçarak ailesiyle birlikte Türkiye’ye gelen ve yaşam mücadelesi veren yüz binlerce Suriyeli çocuktan biri Abdül... 10 yaşındaki Abdül mendil satarak yaşama tutunuyor.

Ortadoğu ülkelerinde görülen savaş, çatışma ortamı ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan zorunlu göç, milyarlarca insanın ülkelerinden ayrılarak başka ülkelerde zor şartlar altında yaşamalarına neden olurken bu durumdan en çok çocuklar etkileniyor. Bunun temel sebeplerinden biri ise çocuk ve ailelerin ekonomik ve sosyal yokluğu... Bu nedenle de çocuklar eğitim olanaklarından yeterince yararlanamayarak erken yaşlarda ailelerine destek olmak için kayıt dışı sektörlerde çalışmaya başlıyor...
Tarımın yanı sıra sokaklarda, sanayiinin ve hizmet sektörünün çeşitli alanlarında çalışan çocuklar her türlü şiddet ve ihmale açık... Türkiye’de uzun yıllardır süregelen çocuk işçiliği sorunu, Suriyeli çocukların savaşın yarattığı krizden kaçıp ülkemize sığınmasıyla giderek büyüdü... 10 yaşında Ankara’da mendil satarak yaşama tutunmaya çalışan Abdül’de çalışmak zorunda kalan yüzbinlerce çocuktan biri... Onun yaşamını ondan dinleyelim...

SURİYELİ ÇOCUKLARIN ÇOCUK EMEĞİ SÖMÜRÜSÜ DERİNLEŞTİ
Suriye’deki savaş tehdidi nedeniyle ülkemize göç etmek zorunda kalan göçmen çocukların sayısı da gün geçtikçe arttı. Disk Genel İş’in Çocuk İşçiliği araştırmasına yansıyan 30 Mart 2017 tarihinde yayınlanan resmi rakamlara göre;
*Türkiye’de geçici koruma kapsamında 2 milyon 969 bin 669 Suriyeli bulunuyor.
*Bunların 1 milyon 358 bin 904’ü yani yüzde 45,75’i 18 yaşın altında.
*Suriyeli çocukların 709 bin 526’sı (yüzde 52,22’i) erkek, 649 bin 378’i (yüzde 47,78’i) kız
çocuğu.
*Bu çocukların yarıya yakını da eğitim olanaklarından yararlanamadığı için kayıt
dışı sektörlerde çalışıyor.

İlgili haberler
4 ülkede mültecilik: Kendimi hiçbir yere ait hisse...

Mahnaz İranlı bir Kürt. 5 yaşında ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Irak, Türkiye, Danimarka, İngil...

Mülteci kadınlar güvensiz kamplarda tehlike altınd...

Binlerce mülteci Atina’da bulunan Elliniko kamplarında güvensiz ve elverişsiz koşullarda yaşıyor. Ka...

Yoksulluğun ve savaşın yükü çocuk işçilerin omzund...

Hasat zamanında 6,5 milyon tarım işçisi yollara düşüyor. Çocuklar da çalışırken ya okulu bırakıyor y...