Seçim 2023
TİS’i biz yazdık, sahip çıkacak da biziz!
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde Sağlık-İş üyesi kadın işçiler toplu iş sözleşmesi taslağını hep birlikte yazma ve TİS taslağında taleplerinin nasıl yer aldığını anlatıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Sağlık-İş Sendikası temsilcileri ve üyeleri olarak önümüzdeki toplu iş sözleşmesi taleplerimiz için taslak oluştururken resmi temsilcilerin de içinde yer aldığı 40 kişilik bir TİS komisyonu oluşturduk. Tek tek bölümleri gezerek işçi arkadaşlarımızın TİS’te yer almasını istedikleri talepleri yazılı olarak ifade etmelerini istedik. Bu çalışma eksiklerine rağmen, işçiyle sendikayı buluşturan, iletişimi ve güveni artıran, bizlere tecrübe katan ve her şeyden öte işçinin TİS sürecine dâhil olmasını sağlayan bir çalışma oldu.

Bilindiği gibi sağlık işçilerinin yarısından çoğu kadınlardan oluşuyor, doğal olarak taleplerin belirlenmesinde kadınların taleplerinin ayrı bir başlık altında ve gündemle ele alınması görüşü hâkimdi. Taslakta “Mutabakat metninde de aynı şekilde tek başlıkta toplanmalıdır” önerisi geldi.

HAFTALIK 35 SAAT ÇALIŞMA ÖNCELİKLİ TALEBİMİZ

Giderek yoksullaşan bir kesim olduğumuz için ve hâlâ yoksulluk sınırının altında ücret aldığımız için ekonomik talepler tabii ki en başta yer aldı taslakta. Aldığımız geri bildirimlerde gördük ki çalışma saatlerinin haftalık 35 saat şeklinde düzenlenmesi, mesai saatleri ve izin hakkının net olarak TİS’te yer alması kadın işçiler için daha öncelikliydi. Çünkü bekâr olsun evli olsun kadınların iş saatleri dışında ev yaşamını düzenlemesi için rutin çalışma çok önemli. Ev işlerini, bakımından sorumlu olduğu kişilerin bakımını planlaması zorunlu ancak, ani saat değişiklikleri ya da görev yeri değişiklikleri büyük krizlere neden oluyor. Yine bu konuyla bağlantılı olarak 7/24 hizmet veren ücretsiz kreş ve etüt talebi de (ücretsiz kreşler açılıncaya kadar her ay kreş yardımı yapılması) TİS taslağında kadınların talepleri açısında ön sıradaydı.

Anne, baba ya da aileden başka birine bakma zorunluluğu olan işçilerin refakat izni kullanabilmesi de çokça ifade edildi. Boşanan, boşanma aşamasında olan, fiziksel, cinsel, psikolojik şiddet ve tacize uğrayan kadın işçilerin yer değişikliği ve becayiş haklarının* hiçbir belge ibraz etmeksizin kabul edilmesi, hele de boşanan ya da boşanma sürecinde olan aynı bölümde çalışan eşlerin olduğu da düşünüldüğünde bu durumda görev yeri değişikliği yapılması ayrı bir TİS maddesi olarak taslakta yer aldı.

HPV AŞISI, 8 MART VE REGL İZNİ

Kadın işçiler olarak TİS’te yer almasını istediğimiz diğer talepler arasında ise şunlar var:

■ HPV aşısının öncelikle uygun yaş aralığındaki kadın işçilere ücretsiz yapılması,

■ 8 Mart’ta kadın çalışanların ücretli izinli sayılması için gerekli çalışmaların yapılması,

■ Regl dönemlerinde 1 gün ücretli izin hakkı, doğum izninin 32 hafta olması ve doğum sonrası ücretli-ücretsiz izin ile süt izni kullananların sosyal ve özlük hak kaybı yaşamasının önlenmesi,

■ Çalışma yaşamında şiddet ve tacizin iş sağlığı ve güvenliği kurulunun bir parçası haline getirilmesi aynı zamanda çalışan sağlığı sorunu olarak görüşülmesi,

■ Mobbing ve işyerinde tacizin önlenmesi.

İş yükünün hafifletilmesi, kadın işçilerin erkek işçilere oranla daha fazla talep ettikleri bir talep oldu çünkü 10 yıldan sonra tüm arkadaşlarımızda bel fıtığı ve boyun fıtığı ortaya çıkıyor.

Kadın-erkek tüm işçilerin ekonomik, sosyal ve özlük haklara ilişkin daha birçok talebi ile taslak oluşturuldu ve hâlâ üzerinde tartışılıyor.

Böylesi bir çalışmayla hazırlanan taslağın paylaşılması sonrasında biz de dahil tüm kadın işçiler, taleplerimizin TİS taslağı maddelerinde yer almasından dolayı çok mutluyuz. Ve bu hakları kazanmak için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Yani sözleşmeyi biz yazdık sahip çıkacak da biziz!

*Aynı kamu kurumlarında ve aynı unvanda görev yapan memurların karşılıklı yer değiştirmesi işlemidir.

Fotoğraf: Evrensel