Göçmen Kadınlar Birliği olağan kongresini gerçekleştirdi| Savaşa, yoksulluğa, ırkçılığa karşı mücadeleye
Göçmen Kadınlar Birliği (GKB) Almanya’nın çeşitli şehirlerinden dernek ve gruplardan kadınlarla 10-12 Kasım tarihlerinde Kassel’de bir araya geldi, olağan kongresini gerçekleştirdi.

Almanya Göçmen Kadınlar Birliği (GKB) Almanya’nın çeşitli şehirlerinden dernek ve gruplardan kadınlarla 10-12 Kasım tarihlerinde Kassel’de bir araya geldi. 10-11 Kasım tarihlerinde güncel gelişmeler, ırkçılık, barış ve çalışma hayatı konularında oturumlar düzenlendi ve çeşitli çalışma gruplarında somut tartışmalar yapıldı. Kadınlar tartışmalara aktif olarak katıldı, gündemdeki sorunlara birlikte çözümler aradı. Gün boyu değişik tartışmalara katılan kadınlar akşamları ise şarkılar söyleyerek, dans ederek eğlendiler. Göçmen Kadınlar Birliği olağan Kongresi ise 12 Kasım Pazar günü gerçekleşti.

Göçmen Kadınlar Birliği Başkanı Ceyda Tutan kongrede yaptığı açılış konuşmasında hepimizin hayatını etkileyen ve zorlaştıran sorunlardan bahsetti: “Ukrayna’daki savaş ve Ortadoğu’daki çatışma, büyük güçlerin güç ve nüfuz için nasıl rekabet ettiğini gösteriyor. Halk sosyal kesintilerden etkilenirken, silahlanmaya milyarlarca dolar yatırılıyor.” Tutan konuşmasının devamında hükümetin bölücü politikasının ırkçılığı giderek daha fazla körüklediğine ve AfD’nin yükselişine neden olduğuna dikkat çekti. Konuşmasında Avrupa iltica sistemi reformunu eleştirdi ve insan haklarının baltalanmasından söz etti. Federal hükümetin özellikle eşit ücret, şiddete karşı korunma, cinsel özerklik ve aile politikası konularında belirlediği hedeflere bir kez daha dikkat çekti. Ancak bunların birçoğunun şu ana kadar boş vaatler olarak kaldığına ya da tam tersine dönüştüğüne vurgu yaptı. Konuşmasının sonunda tüm delegeleri, iyi kararlar alabilmek ve bunları kendi bölgelerine taşıyabilmek için tartışmalara aktif olarak katılmaya çağırdı.

EMEKÇİLER İÇİN KOŞULLAR AĞIRLAŞIYOR, DAHA FAZLA MÜCADELE ŞART

Göçmen Kadınlar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Sevinç Sönmez ise Almanya’da yaşanan gelişmeleri değerlendirdiği sunumda, “Kadınlar ve özellikle de göçmen kadınlar artan eşitsizlikten orantısız bir şekilde etkileniyor. Yoksulluk artıyor, evsizlik yükseliyor. Kamu hizmetleri giderek daha fazla kesintiye uğruyor, savaşlar silah tedarikiyle körükleniyor ve tüm bunlar olurken kadına yönelik şiddet ölçülemez bir şekilde artıyor” diye konuştu. Berlin’den bir delege de “Sosyal ve kamu hizmetleri söz konusu olduğunda her yerde tasarruf yapılması gerekiyor, ancak büyük şirketler her zamankinden daha fazla kâr elde ediyor” dedi. Bir başka delege de 30 yıldır aynı hastanede çalıştığını, 400 kişinin çalıştığı hastanede şimdi 15 kişi kaldıklarını belirterek, “180 kişi de bütün haklardan mahrum taşeron işçiler olarak çalışıyor. İşimiz eskisinden daha zor. Haklarımız budanıyor. Çalıştığımız alanlar artırılıyor” dedi. Çalışma yaşamında yaşanan sorun ve taleplere ilişkin örnekler ardı ardına geldi. Metal, eğitim, sağlık, bakım ya da perakende alanında çalışan kadınların ortaklaştıkları konu, çalışma koşullarının ağırlaşması, daha az işçiyle daha fazla iş yapmak zorunda kalmaları ve sendikaların son dönem birçok meseleye duyarsız kalması idi. Bu sorunlar karşısında neler yapılabileceğinin konuşulduğu tartışma esnasında “Bahsedilen sorunlar yarın bitmeyecek ama bulunduğumuz her yerde sesimizi yükseltmek zorundayız” denildi.

Son iki yıl içinde kadınlar, İran’daki kadın hareketi ve depremin ardından Türkiye’de “Kızkardeşlik Köprüsü” ile uluslararası dayanışmadan bahseden kadınlar, okuma grupları, atölye çalışmaları ve konserlerin yanı sıra 8 Mart, 25 Kasım gibi mücadele günlerinde çeşitli kentlerde yaptıkları etkinlikleri de anlattı.

DİDF Yönetim Kurulu Üyesi Alev Bahadır, DİDF Gençlik Yönetim Kurulu Üyesi Lorin Aslanboğa, Akademisyen Gaye Yılmaz ve Akademisyen Meral Gezici Yalçın da tartışmalarda yer aldı. Özerk Kadın Sığınakları Merkezi Bilgi Merkezi (Zif), IG Bau Frauen ve Ekmek ve Gül toplantıya dayanışma mesajları göndererek kadınların birlikteliğinin ve eşit haklar için mücadelesinin önemini vurguladı.

Kongre sonunda önümüzdeki döneme ilişkin kararlar alan delegeler 11 kişilik yeni yönetim kurulunu da seçtiler.


KONGRE KARARLARINDAN…

■ Savaşa karşı halkların kardeşliği ve barış için!

■ Aktüel olarak dünya genelinde 21 savaş ve 216 silahlı askeri çatışma yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya arasında 2022 başından bu yana devam ediyor, “Hamas’ı yok etme” adına İsrail bir aydan fazla süredir Gazze’ye saldırıyor.

■ Savaş ve çatışmalarla birlikte dünya genelinde silahlanmaya ayrılan bütçelerde katlanarak artıyor.

■ Almanya’nın silahlanmaya ayırdığı bütçe 2022 yılında 55,8 milyar dolar olarak gerçekleşti ve silahlanmayı hızlandırmak için 100 milyar avro (107,16 milyar dolar) hacminde bir “özel servet fonu” oluşturuldu. Bunun karşısında sosyal güvenlik, sağlık, eğitim vb. alanlara ayrılan bütçeler kısıtlanıyor. Öte yandan bu ortamda aşırı milliyetçilik ve ataerkil toplumsal roller, geri ve baskıcı gelenekler, çalışma yaşamındaki adaletsizlikler artıyor.

“Biz Göçmen Kadınlar Birliği (GKB), 9. Kongresinde toplanan delegeler olarak savaşa karşı barışı ve halkların kardeşliğini savunuyoruz. Savaştan en fazla zarar gören kadınların ve çocukların sesi olarak silahlanmaya ve çatışmalar/savaşları şiddetlendirmeye yönelik bütün politikalara son verilmesini, barışa ve çözümlere odaklanılmasını talep ediyoruz ve bunun için mücadele edeceğimizi duyuruyoruz.

Bizler şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ne Kürt ve Arap düşmanlığına ne de antisemitizme geçit vermeyeceğiz, halkların kardeşliği, dostluğu ve barışı savunacağız.

Ayrımcılığa ve ırkçılığa HAYIR – Herkese eşit haklar!

Göçmen Kadınlar Birliği (GKB), 9. Kongresi delegeleri olarak Federal Hükümetin, göçmenlere yönelik bir süre önce gönülsüz başlatılan “Hoş geldiniz Kültürü” politikasını tamamen bir yana bırakıp tekrar eskiye dönen ve göçü “sorun”, göçmenleri “entegre olmak istemeyen”, “sosyal yardım kasalarını talan edenler” olarak gösteren bir politikaya dönmesinin kabul etmiyoruz!

Almanya’nın en yüksek tirajlı gazetesi olan “Bild”, “Almanya, bir sorunumuz var” (“Deutschland, wir haben ein Problem!”) başlığı altında ön yargıları kışkırtan bir “manifesto” yayımlıyor ve göçmenleri “öncü kültür” mantığıyla hedef haline getiriyor!

Diğer yanda ise uzun yıllardır Almanya’da yaşayan ve yeni gelen göçmenler ucuz iş gücü olarak kullanılıyorlar, eşit haklardan mahrum tutuluyorlar!

Biz bu gerici politikaları reddediyoruz ve Almanya’yı yaşam merkezi olarak seçen herkese eşit haklar tanınmasını talep ediyoruz.

KADIN YOKSULLUĞUNA HAYIR!

Yoksulluk Almanya’daki bütün kadınlar için ciddi bir sorun olmayı sürdürüyor. Çalışma yaşamındaki kadınların genel olarak erkek meslektaşlarından yüzde 21 düzeyinde daha düşük ücret almaları kadınları, “çalışan yoksullar” konumuna getiriyor.

Fakat kadınların içinde bulundukları sorun bununla sınırlı değil: Kadınların istihdam edildiği alanların genel olarak düşük ücretli ve yarı zamanlı işler olması kadınların bugün olduğu gibi yaşlılık dönemlerinde de olumsuz olarak etkiliyor. Özellikle toplumsal roller gereği çocuk, hasta ve yaşlı bakımı nedeniyle çalışma biyografilerinde ortaya çıkan “devamsızlıklarla” (“Fehlzeiten”) birlikte neredeyse tüm kadınları yaşlılıkta yoksulluk bekliyor!

Toplumsal hayatta ve çalışma yaşamında eşit haklar talep ediyoruz! Bunun için başta çocuk, hasta ve yaşlı bakımının ailenin sorunu olmaktan çıkarılmalı ve toplumsal çözülmesi için gerekli adımlar atılmalı.”

Fotoğraflar: Göçmen Kadınlar Birliği

İlgili haberler
Göçmen Kadınlar Birliği barış için açıklama yaptı

Almanya Göçmen Kadınlar Birliği, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dair sosyal medyada açık...

Göçmen Kadınlar Birliği: Kız Kardeşlik Köprüleri’n...

İskenderun’daki Mustafa Kemal çadır alanındaki çadırlarımıza AFAD tarafından el konulmasına tepki gö...

Avusturya’da Ekmek ve Gül, Göçmen Kadınlar Birliği...

Kız Kardeşlik Köprüsüyle Hayatı Yeniden Kuruyoruz kampanyası sınırların ötesine taşıyor.