GKB 7. Kongresinden: Hareket etmeyen zincirlerini fark edemez*
Almanya’daki göçmen kadınların 13 yıl önce Göçmen Kadınlar Birliği çatısında başlattığı eşitlik ve özgürlük mücadelesi, bugün 20 bölgede dernek, komisyon ya da kadın grupları ile sürdürülüyor.

5-6 Mayıs tarihlerinde Nettersheim’da gerçekleştirilen Göçmen Kadınlar Birliği 7. Kongresinde hem güçlü yanlar hem de deneyimlenen zorluklar tartışılarak var olan olanakların artırılması ve engellerin aşılmasına dönük kararlar alındı. Rosa Luxemburg’un* “Hareket etmeyen zincirlerini fark edemez” sözlerinin alıntılandığı açılış konuşmasında Elif Durmaz, 13 yıl önce Göçmen Kadınlar Birliği çatısında başlayan eşitlik ve özgürlük mücadelesinin, hak taleplerinin 20 bölgede, dernek, komisyon ya da kadın grupları çatısında gönüllülük ekseninde sürdürüldüğünü belirtti. Çeşitli bölgelerden delegeler, kadın ve çocuklara dönük ve onlarla birlikte gerçekleştirilen çalışmalarını özetleyerek değerlendirdiler.

Kongrede Almanya’nın politik gündemi konusundaki gelişmeler hakkında bilgilendirme ve tartışmalara geniş yer ayrıldı. Pelin Şener, muhafazakarlığın, ırkçılığın artması, eşitsizlik, çalışma koşullarındaki ağırlaşma, beden politikalarında denetimin artmasını istatistiksel veriler eşliğinde açıkladı. Bunlara karşı yapılan dünya çapındaki eylemlerle hareketlenmenin olduğunu göstererek içe kapanma yerine ortak yaşam için mücadele etmek gerektiğinin altını çizerek katılıma davet etti. Irkçılık, cinsiyetçilik ve neoliberalizme dair farkındalıklarını ortaya koyan delegeler tartışmaya aktif katıldılar:

* AFD sadece yabancı düşmanı değil aynı zamanda kadın düşmanı. Elde edilen hakların tehlikede olduğunu görmek beni çok korkutuyor. Daha önce güvenli hissediyordum ve politik değildim. Ama şimdi bu alanda çalışmaları artırmak gerektiğini düşünüyorum.

* Sadece baskı AFD’den değil, şimdiki hükümetten de geliyor.

* AFD kendi sendikasını da kurduruyor. Ancak onları destekleyenlerle de iletişim kurmak gerekir.

* AFD yoksulluğu kullanarak ırkçı söylemini geliştiriyor. Bu durumda neo-liberal boyutunu teşhir etmek gerekli.

Tartışmanın sonunda Almanya’da kadın haklarına yönelik saldırılar ve gerilemeler konusunda daha çok takip, bilgilenme ve çalışma yapılması gerektiğinin altı çizildi.

‘TÜRKİYE’NİN ÖZGÜRLÜĞÜ TÜRKİYELİ KADINLARDIN DA ÖZGÜRLÜĞÜDÜR’
Türkiye’de artan otoriterleşme ve doğrudan kadın haklarına karşı saldırılar da kongrenin gündemiydi. Almanya’da bu konuda yapılacak çalışmalarda mutlaka silah satışının durdurulması talebinin yer alması gerektiğine dikkat çekildi. Genel olarak delegeler, Türkiye’nin özgürlüğünün Türkiyeli kadınların da özgürlüğü anlamına geldiğini vurguladı. Delegelerin paylaştıkları gündelik hayattan izlenimler ise, uygulanan politikaların yansımalarını göstermesi açısından önemliydi. Örneğin, bir delege etnik ya da dini mezhebe dayalı ayrışmanın yoksullukla mücadelenin gelişmesini engellediğini belirtti. Yüzlerinin Türkiye’ye dönük olduğunu belirten bir delege, kutuplaştırma politikalarına karşı çıkmak gerektiğini savundu. “Bu kutuplaşmayı nasıl aşabiliriz”? sorusu kongre boyunca sorulan en önemli sorulardan birisi oldu.

Paylaşılan iyi pratiklerin en önemlilerinden birisi, Frankfurt bünyesinde Suriyeli mültecilere dönük olarak gerçekleştirilen halk oyunları eksenli güçlendirme ve dayanışma etkinlikleriydi.

Geleceğe dönük çalışmalarda, dayanışma içerisinde başka kadın örgütleriyle gerçekleştirilen eylemlerde hazırlıklara katılarak eylemin içeriğini belirlemede aktif olunması gerekliğinin altı çizildi. Frankfurt grubunun müze çalışmaları konusunda bilgi paylaşımı yapılarak yazılı bellek oluşturmak üzere planlanan kitap için delegelerden fotoğraf vb. malzemeleri göndermeleri istendi. Çalışmaların yazıyla kalıcı hale getirilmesi ve bunun kadın dergisi gibi örgütün platformlarında yayımlanmasının, delegelerin kendilerini geliştirecek, donanımlarını artırmanın üzerinde duruldu.
Kaynak, mali durum, kararların onaylanması ve yönetim kurulu seçimleri ardından ek önerilerin yapıldığı kongre, değişim için dayanışma ve çalışma kararlılığının yoğun hissedildiği bir ortam sağladı.

İlgili haberler
Haklarımızı alana kadar

Daha da kötüleşecek çalışma koşullarına mahkum olmamak için Almanya metal işçilerini çetin bir mücad...

NAR kadınları Ford grevinde

NAR Derneğinden kadınlar Almanya’da Ford işçilerinin grevini ziyaret etti. Kadınlar, işçilerinin çal...

İstanbul Sözleşmesi’nin yasalaştığı Almanya’da kad...

Kadına yönelik şiddetin önlenmesini hedefleyen uluslararası İstanbul Sözleşmesi 1 Şubat 2018 itibarı...