GÜNÜN ŞARKISI: Gesi Bağları; şiddete karşı kadın türküsü
Gesi Bağları’nın belki yüzlerce kez dinlemişsinizdir. Peki bu türkünün kocası ve kaynanasının şiddetine uğrayan bir kadının yakarışı olduğunu biliyor muydunuz?

Bir Kayseri türküsü Gesi Bağları...
Kayseri’de annesi ile yasayan genç bir kadın Kayseri’nin Gesi kasabasına gelin gider. Ama ulaşım zor olduğu için genç kadın Kayseri’deki annesini görmeye gidemez ve onu çok özler.
Genç kadının kocası vurdumduymaz biridir ve genç kadınla hiç ilgilenmez.
Kocasından yüzü gülmeyen genç kadının kötü talihi kaynanası konusunda da peşini bırakmaz. Kaynana despottur ve geline yapmadık eziyet bırakmaz.
Genç kadın bir çocuk doğurur ve çocuğuyla avunmaya çalışır. Ama annesine olan özlemi bir türlü dinmez. Bir de yaşadığı baskı ve şiddeti kimseye anlatamayınca hayat iyice çekilmez olur.
Genç kadın aylar yıllar sonra annesinden gelen kötü haberle sarsılır.
Annesinin öldüğünü öğrenen genç kadın, Gesi’nin bağları arasında hem ağlar hem de yürek burkan bu türküyle annesine seslenir: Gel otur yanıma hallerimi söyleyim / Halimden bilmiyor ben o yari neyleyim
Genç kadın dülünden düşürmediği bu türküyle hem annesine duyduğu özlemi anlatır hem yaşadığı şiddete isyan eder.

Şimdi Gesi Bağları’nın sözlerini bir de böyle dinleyin...

Gesi Bağları’nda dolanıyorum
Yitirdiğim yarimi aman aranıyorum
Bir çift selamına güveniyorum
Gel otur yanıma hallerimi söyleyim
Halimden bilmiyor ben o yari neyleyim
Gesi Bağları’ndan gelsin geçilsin
Kurulsun masalar rakı konyak içilsin
Herkes sevdiğini alsın seçilsin
Atma anam atma şu dağların ardına
Kimseler yanmasın anam yansın derdime
Gesi Bağları’nda üç top gülüm var
Hey Allah’tan korkmaz sana bana ölüm var
Ölüm varsa şu dünyada zulüm var
Gel otur yanıma hallerimi söyleyim
Halimden bilmiyor ben o yari neyleyim