GÜNÜN RAKAMI: İstihdamda kadınlar...
Bu haftayı takvimler ‘istihdam haftası’ olarak sunuyor. Ancak görüyoruz ki istihdamda kadınlar için değişen pek bir şey yok. Hâlâ kadın-erkek istihdamı arasında kocaman bir uçurum var.

Türkiye nüfusunun yüzde 49,8’i kadın. Araştırmalar işsizliğin arttığını ve kadınların istihdam piyasasında çok boyutlu sorunlarla karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor.

*TÜİK’e göre Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki kadınların yüzde 28'i istihdam edilirken aynı yaş aralığında bu oran erkeklerde yüzde 46,3.

*Okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 15,2 iken lise altı eğitimli kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 27,2. Lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 33,6, mesleki veya teknik lise mezunu kadınların katılımı yüzde 41,4 ve yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 71,3 olarak görülüyor.

*Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi'ne göre kadınlar düşük nitelikli, düşük ücretli ve kayıtdışı işlerde çalışıyor. Kadın istihdamının yoğunlaştığı alanlar ise daha çok tekstil, tarım ve hizmet sektörü olarak karşımıza çıkıyor.

İlgili haberler
GÜNÜN RAKAMI: 11 milyon 45 bin kadın, ev işleri ne...

Kadınlar ev ve aile bakımına günlük 4 saat 17 dakika ayırırken, erkekler sadece 51 dakika ayırıyor.

GÜNÜN RAKAMI: Kadın işçiler durmadan çalışıyor!

Rakamlar korkunç... Haftada 50 saatten fazla çalışan kadınlar insanca çalışma süreleri istiyor!

GÜNÜN RAKAMI: Türkiye’de her üç kadından sadece bi...

Kadınların çalışma yaşamlarına dair rakamlar feci... Türkiye’de çalışma çağındaki her üç kadından sa...