GÜNÜN KAVRAMI: Kadın ticareti nedir?
Cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılıktan beslenen kadına yönelik şiddetin en ağır biçimlerinden biri olan kadın ticareti özellikle savaş ve ekonomik kriz dönemlerinde artıyor...

Biz kadınların insan tacirleri tarafından zorla çalıştırılmamız, hizmet ettirilmemiz, fuhuş yaptırılmamız, esaret altına alınmamız ya da vücudumuzdaki organları vermemiz amacıyla tehdit, baskı, cebir uygulanarak veya çaresizliğimizden yararlanma veya aldatma ile kaçırılarak ülke dışına ya da ülke içinde başka bir yere götürülmemiz ve bulundurulmamız kadın ticaretidir.
Kadın ticareti, kimi zaman yalnız ve kimsesiz olanlarımızın sömürülerek ücretsiz veya verdiğimiz hizmetle açık bir şekilde orantısız olan düşük bir ücretle çalıştırılmamız veya insan onuru ile bağdaşmayacak çalışma ve konaklama koşullarına tabi kılınmamız şeklinde gerçekleşir. Kadın tacirleri tarafından fuhuşa zorlanmamızın dışında, konsomatrislik ve masaj yapmaya zorlanmamız da olasıdır. Bazen fiziksel şiddet kullanılarak, bazen bize ve/veya yakınlarımıza, bizim ya da yakınlarımızın mal varlığına zarar verilmesi, özel fotoğraf ve/veya görüntülerimizin yayınlanması ya da bize ait özel bilgilerin ifşa edilmesi ile tehdit edilebiliriz. Kadın tüccarları kimi zaman iş bulma veya evlenme vaadi, manken ya da sanatçı yapılacağımız vaadiyle de karşımıza çıkabilir. Kimi zamansa işsiz, yoksul veya ağır bir borç yükü altında olanlarımız ile engelli olanlarımızın zor durumundan, çaresizliğinden yararlanarak bize şiddet uygulayabilirler. Bu şiddeti uygulayanlar kimi zaman üzerimizde denetim kurma olanaklarına sahip olan babamız, patronumuz, ustamız, erkek arkadaşımız gibi kişiler, yani çok yakınımızdakiler olabilir.
Kanunen geçerli evlilik yaşı sınırları dahilinde; ancak zorla ve para karşılığı kadınların evlendirilmesi de uluslararası sözleşmelere göre kadın ticaretidir.
Sömürülmek amacı ile zor ve tehditle, çaresizliğimizden ve zor durumumuzdan yararlanılarak, ve aldatılarak elde edilmiş rızalarımız hukuken geçersizdir.
Küçük yaşta kız çocuklarının erken ve zorla evlendirilmesi veya dilendirilmesi kadın ticaretidir. Yasal evlilik yaşı dışında çocukların evlilik adı altında bir arada yaşamaya zorlanması uluslararası sözleşmelere göre kadın ticaretidir. Bu nedenle bu tür birlikteliklere aracı olanlar ve bu tür birlikteliklere çocukları zorlayanlar Ceza Yasasının 80. maddesine göre insan ticareti suçunu işlemiş olurlar. Çocukların evlenme adı altında bir araya getirilmelerinde çocuğun rızası etkili değildir.
18 yaşın altındaki çocuklar insan ticareti suçuna maruz kaldıklarında, kandırılmamış, çaresizliklerinden yararlanılmamış, şiddet ve tehdit kullanılmamış olsa dahi, sömürü amacı ile tedarik edilip, sevk edildiklerinde, bir yerden bir yere götürüldüklerinde, ülke içine sokulup, ülke dışına çıkartıldıklarında insan ticareti suçu gerçekleşmiş olur.


KADINLAR DAYANIŞMAYLA GÜÇLÜ!
Türkiye’de kadın ticareti alanındaki mücadeleyi kadına yönelik şiddetle mücadelenin bir parçası olarak değerlendiren ve buna karşı mücadele eden bir kadın örgütü var: Kadın Dayanışma Vakfı!
Kadın Dayanışma Vakfı 2005 yılında kadın ticaretine maruz kalan kadınlar için bir sığınak açmıştı, ancak 2016 yılının kasım ayında imkansızlıklar nedeniyle sığınak kapanmak zorunda kaldı. Ancak vakıf halen bu alanda kadınlara destek ve dayanışma olanağı sağlamaya çalışıyor...
Vakfın internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz


İlgili haberler
Şimdi kendi için konuşuyor, seslerini duyuramayan...

'Kölelik bitti' diyen yalan söylüyor. Bu hikaye dünyada sayıları 21 milyona varan köleleştirilmiş in...

Yakın bir zamandan hikaye: Köle Moulkheir’in hikay...

Geçmişten bir hikaye... Moulkheir Nane Yarba’nın hikayesi... Moulkheir, köleliğin hâlâ devam ettiği...

GÜNÜN FOTOĞRAFI: Osmanlı’da köle kadınlar

Bugünün fotoğrafı kadın köleler. Osmanlı’da köle ticareti 1856’da resmi olarak yasaklanmasına rağmen...