GÜNÜN DİKKATİ: ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’
İstanbul Sözleşmesine karşı saldırılar sürerken, kadınlar tane tane anlatıyor.

Kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti önlemede önemli bir sözleşme olan, Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu, Meclisinde ilk onayladığı İstanbul Sözleşmesi içeriği ve kapsayıcılığı açısından kadınlar için önemli bir sözleşme. Tamamen kadına yönelik şiddetin önlenmesini amaçlayan, özellikle bunun formülünün toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasıyla gerçekleşeceğini söyleyen İstanbul Sözleşmesi, toplumsal cinsiyet kavramını ortaya koyan ve tanımlayan ilk hukuki metin olma özelliğini taşıyor. Kadınların eşitlik mücadelesinde de önemli bir adım olan İstanbul Sözleşmesi neden önemli kadınlar tane tane anlatıyor...  

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NE İŞE YARAR?
İstanbul Sözleşmesi, kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak amacını taşıyor. Sözleşme, kadına yönelik şiddet konusunda bağlayıcılığa sahip ilk uluslararası sözleşme olma özelliği taşıyor. 11 Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya açıldığı için ‘İstanbul Sözleşmesi’ ismiyle anılıyor.

İstanbul Sözleşmesi taraf devletlere aşağıda belirtilen davranışlara yönelik cezai ya da hukuki yaptırım uygulamayı zorunlu kılıyor. Sözleşme kapsamındaki suçlar şu şekilde sıralanıyor:

Ev içi şiddet (fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik)

■ Taciz amaçlı takip;

■ Tecavüz dahil, cinsel şiddet;

■ Cinsel taciz;

■ Zorla evlendirme;

■ Kadınların sünnet edilmesi;

■ Kürtaja zorlama ve kısırlaştırmaya zorlama.

Sözleşme bu tip şiddet olaylarına sıfır tolerans gösterilmesini, mağdur olan kimse failin eşi, hayat arkadaşı ya da ailenin bir ferdi ise, aile içinde işlenen suçların gizli kalmamasını amaçlıyor.

Sözleşmede yer alan bazı maddeler şöyle:

■ Sözleşme, yalnızca Sözleşme’ye taraf devletlerin vatandaşı olan kadınlar için değil, sığınmacı ve hukuki durumu ne olursa olsun göçmen kadınlar için de koruma sağlamaktadır.

■ Sözleşme, şiddet mağdurlarına eşit koruma sağlanmasını öngörmekte ve mağdurlar arasında her türlü ayrımcılığı yasaklamaktadır.

■ Sözleşme,“toplumsal cinsiyete dayalı” ayrımcılık ve şiddeti temel almıştır ve toplumsal cinsiyeti tanımlayan ilk uluslararası belgedir.

■ Sözleşme’de, ekonomik zarar veya ekonomik ızdırap da kadına yönelik şiddet biçimlerinden biri (ekonomik şiddet) olarak tanımlanmıştır.

■ Sözleşme, erkeklere ve çocuklara yönelik ev içi şiddetten de söz etmekte ve şiddet mağduru kız ve oğlan çocuklara ilişkin özel düzenlemelere yer vermektedir.

Sözleşmenin tamamına ulaşmak için TIKLAYIN.

SÖZLEŞMENİN DEVLETTEN TALEPLER
Sözleşme ayrıca, taraf devletlerden, belli koşullar nedeniyle şiddete açık hale gelmiş olan kadınların özel ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulmasını da talep ediyor. Sözleşmenin devletten talepleri ise şu şekilde:

■ Kadınlara yönelik şiddetin kabullenilmesine neden olan tutumların, toplumsal cinsiyet rollerinin ve klişelerin değiştirilmesi;

■ Mağdurlar üzerinde çalışan profesyonel kadroların eğitilmesi;

■ Farklı şiddet türleri ve bunların travma yaratıcı özellikleri hakkında farkındalık yaratılması;

■ Eğitimin her kademesinde, eşitliği ele alan konuların ders müfredatına dahil edilmesi;

■ Halka ulaşabilmek için STK’larla, medyayla ve özel sektörle işbirliği yapılması.

SÖZLEŞMENİN ŞİDDETE UĞRAYAN KADININ KORUNMASI İÇİN DEVLETTEN TALEPLERİ
■ Tüm tedbirler içinde, mağdurların ihtiyaçlarına ve güven içinde olmalarına en büyük önemin verilmesinin sağlanması;

■ Mağdurlara ve çocuklarına psikolojik ve hukuki danışmanlığın yanı sıra tıbbi yardım da sağlayan özelleşmiş destek hizmetlerinin düzenlenmesi;

■ Yeterli sayıda sığınma evinin tahsis edilmesi ve günün her saati kullanılabilecek ücretsiz telefon yardım hatları sağlanması.

ŞİDDET UYGULAYAN FAİLİN YARGILANMASINA YÖNELİK DEVLETTEN TALEPLER
■ Kadınlara yönelik şiddetin suç sayılmasının ve gerekli cezaların verilmesinin sağlanması;

■ Gelenek, töre, din, yada “namus” gerekçelerinin, herhangi bir şiddet eyleminin bahanesi olarak kabul edilmemesinin sağlanması;

■ Soruşturma ve yargılama sürecinde mağdurların özel koruma tedbirlerinden yararlanmalarının sağlanması;

■ Kolluk kuvvetlerinin yardım isteyenlere anında yardıma gidebilmelerinin ve tehlikeli durumlara yetkinlikle müdahale etmelerinin sağlanması.

İlgili haberler
GÜNÜN HATIRLATMASI: İstanbul Sözleşmesi kadınlar i...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’li Numan Kurtulmuş’un İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin sözleri tartışılır...

İstanbul Sözleşmesine saldırılar sürüyor! Erdoğan’...

Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesinin kaldırılması yönünde talimat verdiği belirtildi. AKP’li Numan Kurt...

İstanbul sözleşmesine saldırılar: Kadına şiddet mü...

Sözleşmenin yok edilmesi demek Türkiye’nin kadına yönelik şiddete karşı tüm yükümlülüklerinden kurtu...