GÜNÜN DAYANIŞMASI: Kürklü Kadınlar Tugayı ile tanışın
Şık kostümlerin içinde varlıklı ailelerin kızlarıydı onlar ve işleri grevdeki kızkardeşlerine yönelik polis şiddetini önlemekti. Grev yerlerinde gösterişli kürkleriyle polise karşı kalkan oluyorlardı.

20. yüzyılın başlangıcında kadın tekstil işçilerinin grevlerinde onlarla dayanışmak için grev nöbeti tutan, grevci işçilere polis saldırısında en ön sırada durarak polisin saldırısını geçici de olsa engelleyen zengin kadınlardan oluşan birlik, Kürklü Kadınlar Tugayı. Asıl adı, Nerzbrigade.
Nerzbrigade üyelerinin en tanınmışı Fola Lo Follette idi. Fola La Follette, ABD’de kadınlara oy hakkı için aktif mücadele eden kadınlardan biriydi. Tiyatro sanatçısı olarak da kadın haklarını savunan tek kişilik oyunlar oynuyordu. Özellikle salon toplantıları ve sokak mitinglerinde yaptığı konuşmalarla seçim hakkının en doğal hak olduğunu anlatıyor, kadın-erkek herkesi bu mücadeleye katılmaya çağırıyordu.
Amerikan Sufrajetler Birliği, La Follette’yi topluma sunmak istediği yeni kadın modelinin vücut bulmuş hali olarak görüyordu. Korkusuz tavrı, sorunları kısa cümlelerle anlatıp destek istemesi, aktif mücadele etmesi ve modern yaşamıyla kafalardaki zengin, muhafazakar, sadece kendini ve kendi tabakasını düşünen süfrajet modelinin tersi bir profil çiziyordu.
La Follette, zengin bir aileden geliyordu. Babası, ABD senatosuna senatör olarak girme çabası içindeyken kızı da işçi eylemlerinde yer alarak, grevlerde gözaltına alınan işçilerin haklarını arayarak destek veriyordu. Uluslararası Kadın Tekstil İşçileri Sendikası’na da üye olmuştu. 1913 yılında babasının senatör olması sonrası sürmekte olan tekstil işçileri grevine aktif katıldı. Grev nöbetlerinde, polis saldırılarında en önde yer alıyordu La Follette.
İşçi kadınların sadece grev yaptıkları için tutuklanmasına karşı da Nerzbrigade/Kürklü Kadınlar Tugayı adında bir ekip oluşturdu. Yüksek gelirli ailelerden gelen kadınlar, şık giysileri içinde grevin en önünde duruyorlardı. Polisin dağılın çağrısına işçi kadınlarla daha fazla kenetlenerek cevap veren bu kadınlar, polisi ikircikli tutuma düşürüyor, kısa da olsa saldırıya ara verilmesine neden oluyordu.


1913’te New York tekstil işçilerinin grevinde 14 yaşındaki tekstil işçisi genç kadın ve Kürklü Kadın Tugayından/Nerzbrigade’den iki kadın: Fola La Follette ve Rosa Livingston.


İlgili haberler
GÜNÜN İLKİ: İlk mayo nelere mâl oldu!

İlkleri gerçekleştirmek hep zordur zaten. Peki ilk mayo giyen kadını tanıyor musunuz?