GÜNÜN BELLEĞİ: Kadın ve dokuma kültürü...
Dokuma genelde tarih boyunca kadınlarla ilişkilendirildi. Birçok kültürde ve çağda bir kadın işi olarak görünen dokumanın tarihte kadınlarla ilişkisine yakından bakalım...

EV EKONOMİSİ
Sanayi devrimine kadar ip eğirme ve dokuma epey zaman alan temel ev işlerindendi. Dokuma ürünü sayılan halı ve sepet üretimi, çok erken zamanlardan beri Amerika’dan Asya’ya yayılan bir coğrafyada ev ekonomisinin önemli kısımlarındandı.


SANAYİ DEVRİMİ
Sanayi devrimi, tekstil ürünlerinin makineler sayesinde yaygın üretimi ile başladı. Dokuma ve giysi üretimindeki bu değişim de kadınların hayatında devasa değişimlere yol açtı. Bu iş kolunda uzun çalışma saatleri ve kötü çalışma şartlarındaki kadın işçilerin mücadeleleri de kadın hakları hareketlerinin yükselmesine vesile oldu. 


ANTİK MISIR
Antik Mısır’da ketenin dokunması ve iplik eğrilmesi ev ekonomisi için önemli aktivitelerdendi.ANTİK ÇİN
Çin prensi Hoang-ti’nin karısı Si-ling, MÖ 2700’lerde ipek böceği ipliğinin kullanışlılığını keşfetti, ipek dokumacılığının ve ipekböceği yetiştirmenin metotlarını buldu. Bu da dokumanın tarihine önemli katkıda bulundu.

VİETNAM’DA DOKUMCILIK
Vietnam tarihi, ipekböceği yetiştirilmesi ve ipeğin dokunması konusunda farklı kadınlara atıfta bulunur. Tarihlerinde, ipeğin kullanımını keşfeden Vietnamlı bir prensesle ilgili efsaneden söz edilir...


ANADOLU, TÜRKİYE
Önceden ilmik bağlama metoduyla da yapılan halı dokuma Türk ve Anadolu kültüründe genelde kadınlar için bir uğraştır.

İRAN
Uzun bir süredir halı üretiminin merkezi olan İran’ın halıları hala çok meşhur. Kadınlar ve onların gözetimindeki çocuklar bu kullanışlı ve sanatsal üretimin merkezindedirler. İran ekonomisi için eskiden olduğu gibi modern zamanlarda da hayati önem taşımaktadır.

AMERİKA YERLİLERİ
ABD’nin güneybatısında yaşayan Navaho yerlileri, ‘Örümcek Kadın’ın nasıl dokuma yapılacağını kadınlara öğrettiğini anlatırlar. Navajo halıları, güzellikleri ve kullanışlı oluşlarından dolayı hala popülerdir.

AMERİKAN BAĞIMSIZLIK SAVAŞI DÖNEMİ SONRASI
Amerikan Devrimi zamanı, ucuz giysileri de içeren İngiliz mallarının boykotu daha çok kadının giysi üretimi için eve yollanması anlamına geliyordu. İp eğirmekte kullanılan çıkrıklar bağımsızlık ve özgürlüğün sembolüydü.

18. VE 19. YÜZYIL AVRUPA VE AMERİKASI
18. ve 19. Yüzyılda Avrupa ve Amerika’da elektrikli dokuma tezgahının keşfi, Sanayi Devriminin hızlanmasına yardım etti. Kadınlar, özellikle evlenmemiş genç olanları bu teknolojiyi kullanan yeni tekstil fabrikalarında çalışmak üzere evlerinden ayrıldılar.

20. YÜZYIL: BİR SANAT OLARAK DOKUMA
20. yüzyılda kadınlar dokumanın bir sanat olduğunu tekrardan iddia ediyor. Bauhaus hareketinde kadınlar, dokuma tezgahlarının başına tekrardan geçti. Bununla birlikte, “kadın sanatı” gibi klişelerden tam olarak arınılamadı.

Kaynak: https://www.thoughtco.com/weaving-ancient-history-to-modern-women-3528424

*Mehmet Demiryay ekmekvegül.net için çevirmiştir

İlgili haberler
GÜNÜN BİLGİSİ: Rujun ilginç tarihi

Dudakları renklendirmenin tarihi çok eskilere uzanıyor. Üstelik bu, sadece kadınlara özgü bir şey de...

Çarşafların, örtülerin anlattığı Maya kadınları

Maya kadınları acılarını, dirençlerini, yaşama isteklerini ilmek ilmek işleyerek hayatta kalmaya, ha...

GÜNÜN SANATI: Faith Ringgold’ın yorganları

Kadınların hikayelerini, yaşamlarını işlemeyeceği yer yok. Tuvale, kilime, şiire, söze, şarkıya yaşa...