Türkiye'de ücret ve gelirlerde cinsiyet eşitsizliği büyüyor
DİSK-AR raporuna göre Türkiye’de ücretli kadın ve erkekler arasındaki gelir eşitsizliği büyüyor. Rapora göre işçi kadın ve erkekler arasında ücret farkı yüzde 20,7’ye yükseldi.

DİSK-AR, Uluslararası Eşit Ücret Günü dolayısıyla kadın ücret ve gelirlerindeki eşitsizliğe dikkat çeken bir rapor hazırladı. Araştırma hane ve fert gelirlerine ilişkin önemli bilgiler içeriyor. TÜİK verileri, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadın ve erkeklerin gelirleri arasındaki farklar açısından ele alındı. Araştırmada kadın ve erkeklerin ortalama fert gelirleri incelendi. 

Erkeklerin ortalama yıllık iş gelirleri kadınlara göre yüzde 31,4 gibi oldukça yüksek düzeyde seyretti. Diğer ifadeyle erkekler kadınlara göre üçte bir daha fazla kazanıyor.

Erkekler kadınlara göre yüzde 31,4 daha fazla gelir elde ederken bu durum işteki duruma göre farklılıklar gösteriyor. Kendi hesabına çalışan erkekler kadınlara göre yüzde 77,3, yevmiye ile çalışan erkekler ise kadınlara göre yüzde 85,8 daha fazla gelir elde ediyor.

Öte yandan ücretli ve işveren olarak istihdamda olan kadın ve erkeklerin ortalama yıllık iş geliri farkı yevmiyeli ve kendi hesabına çalışanlara göre az.

İŞÇİ KADINLAR YÜZDE 20 AZ KAZANIYOR

Ücretli olarak çalışan erkekler, ücretli olarak çalışan kadınlara göre yüzde 20,7 daha fazla kazanırken, işveren olarak çalışan erkekler, işveren olarak çalışan kadınlara göre yüzde 20,2 daha fazla kazanıyor.

ADALETSİZLİK ARTIYOR

Kadın ve erkeklerin gelirleri arasındaki eşitsizlik zamana göre değişiklik göstermekle birlikte ciddi boyutlarda. Rapora göre, 2006 yılında erkeklerin yıllık ortalama fert geliri 9 bin 297 TL iken kadınların 6 bin 453 TL idi. 2019’da erkeklerin ortalama yıllık fert geliri 37 bin 72 TL’ye kadınların ise 28 bin 214 TL’ye yükseldi. 2006 yılında erkeklerin yıllık ortalama fert geliri kadınların yıllık ortalama fert gelirinden yüzde 44 fazlaydı. 2019 yılında erkeklerin yıllık ortalama fert geliri kadınlarınkinden yüzde 31 fazla oldu. 2019 yılında yevmiyeli erkeklerin ortalama geliri 16 bin 784 TL iken kadınların ortalama geliri 9 bin 33 TL oldu. Böylece yevmiye ile çalışan erkekler kadınlara göre yüzde 85,8 daha fazla kazanmış oldu. En büyük gelir eşitsizliğinin yevmiyeli kadın ve erkekler arasında yaşandığı görüldü.

ÜCRETLİ KADIN VE ERKEKLER ARASINDA MAKAS AÇILDI

2006 yılında ücretli kadınların yıllık ortalama gelirleri 8 bin 262 TL iken 2019 yılında yüzde 263 artışla 29 bin 968 TL’ye yükseldi. Aynı dönemde ücretli erkeklerin ortalama geliri ise yüzde 290 artışla 9 bin 268 TL’den 36 bin 167 TL’ye yükseldi. Böylece 2006-2019 arasında erkeklerin ücret geliri kadınlara göre çok daha fazla artmış oldu. 2007 yılında erkekler kadınlardan yüzde 10,9 daha fazla ücret elde ederken, bu oran 2019’da yüzde 20,7’ye yükseldi.

İlgili haberler
İşçi kadınlar adaletsizliğin en derinini yaşıyor!

Zahide Kiper, Esenyalı Mahallesi’nde işçi kadınların salgın sürecinde yaşadıklarını yansıtıyor: İşçi...

GÜNÜN DİKKATİ: Salgınla birlikte kadın erkek eşits...

BM, salgının cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konularında on yıllardır kaydedilen ‘kısıtlı ve hass...

Eşitsizlikle çizilen yeri yerle bir ettik, KADEM’e...

Sosyal medyada, kadınların kendilerine söylenen ayrımcı, cinsiyetçi, aşağılayıcı sözleri yerle bir e...