Seçim 2023
Kadın ve çocuklara yönelik suçlarda şikayet süresi şartı kaldırılsın
Sezgin Tanrıkulu, kadın ve çocuklara yönelik suçlarda şikayet için gereken aylık sürenin tamamen kaldırılmasını ve şiddetin önlenmesi için Meclis Araştırması açılmasını önerdi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddette Uluslararası Mücadele Günü öncesinde kadın ve çocuklara yönelik suçları Meclis gündemine taşıdı.
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi veren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kadın ve çocuklara yönelik suçlarda şikayet için 6 aylık sürenin kaldırılarak bunun yerine yasa maddesine “Kadına ve çocuğa karşı işlenen suçlarda şikayet süreye tabi değildir” ifadesinin eklenmesini önerdi.

YASA, KADIN VE ÇOCUKLAR LEHİNE DÜZENLENMELİ
Tanrıkulu önerisinin gerekçesini ise şöyle açıkladı: “5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda takibi şikayete bağlı suçların soruşturulması ve kovuşturulması için suç tarihinden itibaren 6 aylık hak düşürücü süre düzenlenmiştir. Ne var ki, özellikle toplumda şiddet eylemlerine en çok maruz kalan kadın ve çocukların farklı sebeplerle 6 aylık süre içinde şikayette bulunamadığı da bir gerçektir. Buradan hareketle, toplum içinde en çok korunması gereken kadın ve çocuklar aleyhine işlenen suçlar korku, tehdit ve benzeri sebepler yüzünden 6 aylık şikayet süresi nedeniyle soruşturulamamakta veya kovuşturulamamaktadır. Bu sebeple, kanunda yer alan 6 aylık hak düşürücü sürenin kadın ve çocuklara karşı işlenen hiçbir suç için uygulanmaması gerekmektedir.”

ŞİDDETİ ÖNLEMEK İÇİN MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILSIN
Sezgin Tanrıkulu ayrıca kadına yönelik suçların araştırılması için de Meclis araştırma önergesi verdi.
2017 yılının ilk 10 ayında 339 kadının öldürüldüğünü hatırlatan Tanrıkulu, “Kadın ölümleri, cinsel şiddet ve cinsel istismar rakamları AKP Hükümeti tarafından görmezden gelinse de, toplumda derin infial yaratmaktadır” dedi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kadına yönelik suçların önlenmesi için ne tür etkili, sürekli ve somut önlemler alacağı konusunda kamuoyuna ve vatandaşlara bilgi vermesi gerektiğini belirten Tanrıkulu, kadın ve çocuk cinayetleri, cinsel şiddet ve cinsel istismar olaylarının son bulması, bu olayların faillerinin belirlenerek cezalandırılması ve bundan sonra benzer olayların yaşanmaması için etkili, sürekli ve somut önlemlerin alınması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını talep etti.

İlgili haberler
Aile Bakanının şiddetle mücadelesinde yeni bir şey...

Elektronik kelepçe, kadın konukevleri, kadın izleme merkezleri... Daha önce de gündeme gelen bu uygu...

Böyle bir meclisin meşruiyeti, öldüren kocanın sev...

‘Bu Meclisin kadınlar açısından meşruiyeti, kadınlara sürekli şiddet uygulayıp, zoraki birlikteliğe...

Kadınları güçlendirmek için Bakanlığın cebinden pa...

Kadına şiddetin arttığı, kadınların toplum yaşamının dışına itilmeye çalışıldığı bir dönemde Aile Ba...