İzmir Kadın Platform: Çocukları karanlığınıza teslim etmeyeceğiz
İzmir Kadın Platformu çocuk istismarını protesto etti

İzmir Kadın Platformu, tarikat ve cemaatlerde yaşanan çocuk istismarlarına karşı basın açıklaması yaptı. Konak İskele önünde bir araya gelen kadınlar, “Çocukları karanlığınıza teslim etmeyeceğiz. İstismarı aklatmayacağız” pankartı açtı. Platform adına açıklamayı Sibel Örkmez okudu.

“Çocuk istismarı siyasetin konusu değildir” diyen Bakan Derya Yanık’ seslenen Örkmez, “İstismarı önleyen hiçbir adım atmamak siyasi değil midir? Mevcut noksan yasaların bile uygulanmıyor olması siyasi değil midir? Lanzarote Sözleşmesi yani çocukların cinsel suistimal ve cinsel istismara karşı korunmasına ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin uygulanmıyor olması siyasi değil midir? Devletin açması gereken yurtları açmayıp, Eğitim Bakanlığının cemaatler ve tarikatlara yaptığı anlaşmalar sonucu çocukların, gençlerin buralara mahkum edilmesi siyasi değil midir? Sizin atandığınız bakanlığın adı dahi siyasi değil midir?” diye sordu.

‘İSTİSMARI AKLAMANIZA İZİN VERMEYECEĞİZ’

“Elbette atanmış bakanda gayet iyi biliyor ki çocuk istismarı politiktir. Siyasi bir mekanizma olan devlet, yasalarıyla, kurumlarıyla çocukları korumadığı için, suç işlendikten sonra yaptırımda yetersiz olduğu için siyasidir. Ve hep birlikte soruyoruz; siyasiler tüm mekanizmalar ile bu sistematik kötülüğe dur diyemeyecekse neden var?” diyen Örkmez, istismarı yapandan, istismarı önlemeyenden, istismara yasal yaptırım uygulamayandan da hesap soracaklarını söyledi.

Örkmez, “Çocukların tüm haklarıyla insan onuruna yaraşır bir ortamda büyüyene dek oluşturacağımız bir ülke için sürecek mücadelemiz. İstismarı aklamanıza izin vermeyeceğiz” dedi.

Fotoğraf: Ekmek ve Gül