HDP Milletvekili Züleyha Gülüm: Çalışma alanında cinsiyete dayalı ayrımcılık araştırılsın
HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, artan kadın yoksulluğu ve çalışma alanlarında cinsiyete dayalı ayrımcılığı TBMM gündemine taşıyarak, Meclis Araştırma önergesi verdi.

Hakların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, kadın yoksulluğunun, çalışma alanlarındaki cinsiyete dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına ilişkin Meclise araştırma önergesi verdi.

Kadın yoksulluğunun birçok etkenle boyutlandığı vurgulanan önergede, “Kapitalist sistem, kadınların hem iş gücüne katılımını zorlaştırmakta hem de ücretli bir işte çalışabilen kadınların düşük ücret, güvencesizlik ve cinsiyet temelli ayrımcılıklara maruz kalmasına sebep olmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucu olarak, hane işleri ve bakım emeği yalnızca kadınların sorumluluğuymuş gibi normalize edilmektedir. Bu durum bazı kadınlar için çifte bir yük ve ücretli işgücüne katılımı engelleyen başat sebep olmaktadır. Kadınlara yüklenilen ev işi sorumlulukları, çocuk ve yaşlı bakımı gibi konular kadınların işe girişte ayrımcılığa maruz kalmasına ve erkeklerden daha düşük ücretlerle çalıştırılmalarına yol açmaktadır. Ücretsiz kamu kreşlerinin, yaşlı bakım merkezlerinin sağlanamaması ve tüm işin kadınlara yükletilmesi kadınların büyük bir kısmının işgücüne hiç dahil olamamasına yol açmaktadır” denildi.

‘PANDEMİ KADINLARIN YAŞAMIN HER ALANINDA AYRIMCILIĞI VE ZORLUKLARI ARTIRDI’

Erkek egemenliğinin şekillendirdiği cinsiyetçi iş bölümünün kadınların kamusal alandaki istihdamını engellediği belirtilen önergede, “Pandemi süreci kadın yoksulluğu başta olmak üzere kadınların yaşamın her alanında karşılaştığı ayrımcılık ve zorluklar daha fazla artmıştır. Kadınlar ya evden parça başı üretimle esnek ve güvencesiz işlerde yarı zamanlı çalışmış ya da ücretli bir işte çalışma olanağı bulamamıştır. İşten çıkarma yasağına rağmen başta KOD-29 uygulaması ve ücretsiz izne çıkarma yöntemiyle olmak üzere en çok kadınlar işsiz bırakılmış ve istihdam alanı bulamayan kadınların yoksulluğu derinleşmiştir” ifadelerine yer verildi.

‘ETKENLER EŞİTSİZLİĞİ YENİDEN ÜRETİYOR’

“Kadın olmanın yanında göçmenlik, engellilik, etnisite gibi kesişimsel ayrımcılığa sebep olan etkenler de kadın yoksulluğunu tırmandırmaktadır” diye ifade edilen önergede, bu etkenlerin kadın yoksulluğunun ekonomik bağımlılığını ve sosyal dışlanmayı beraberinde getirdiği ve bunun da eşitsizliği yeniden üretmekte olduğu kaydedildi. Önergede, “Kadına yönelik şiddet biçimlerinden biri olan ekonomik şiddet kadınların gelirsiz kaldığı zamanlarda yoğun şekilde maruz kaldıkları ve diğer şiddet biçimlerine alan açan bir olguya dönüşmektedir. İstanbul Sözleşmesi tam da bu nedenlerle kadınların şiddetsiz bir yaşam kurabilmeleri, şiddetin kaynaklarının bütüncül bir şekilde ortadan kaldırılması bakımından önemlidir. Sözleşmeden çekilme kararı kadın yoksulluğuna ve kadınlara yöneltilen şiddet biçimlerine daha çok zemin açmak anlamını taşımaktadır” diye belirtildi.

‘MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILSIN’

Yukarıda dikkat çekilen sebeplerle kadın yoksulluğunun ortadan kaldırılmasına yönelik politikalara değinilen önergede, “Tüm kadınların eğitim ve gelir getirici istihdam imkanlarının artırılması, özellikle kadınlara yönelik emek sömürüsü ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve kadınların ekonomik anlamda güçlendirilmesi amacıyla Meclis araştırması açılması elzemdir” denildi.

Fotoğraf: HDP

İlgili haberler
Züleyha Gülüm: Kadınları şiddetten korumak için ka...

Pandemi sürecinde kadınlara yönelik artan şiddeti Meclis gündemine taşıyan Züleyha Gülüm şiddete kar...

Züleyha Gülüm isteğe bağlı kürtaj hizmetinin sağla...

HDP Milletvekili Züleyha Gülüm, 102 kamu hastanesinde kürtajın fiili olarak yasak olduğunu belirtere...

Züleyha Gülüm: Hamile işçilerin analık ödeneği mağ...

Uzmanımız Onur Bakır'ın Haklarımız Var bölümünde dikkat çektiği, hamile işçilerin analık ödenekleri...