Fındıklı’da Meci dayanışması kadınların ellerinde büyüyor
Dünya Kadın Yürüyüşü kapsamında Fındıklılı kadınların hazırladığı video çalışma, pandemi döneminde kadınların yerel deneyimlerine ve yaşamın sürdürülmesi mücadelesine tanıklık ediyor.

Fındıklı Belediyesinin MECİ (imece çalışmalarına) büyük katkılar sunan toplumsal ve sosyal yaşam alanında yerini alan her geçen gün bu alanda Fındıklı halkına çeşitli projelerle katkılar sunan Fındıklılı kadınlar, Dünya Kadın Yürüyüşünün 5. Uluslararası eylem yılı kapsamında, Doğu Karadeniz kadınının doğa, emek ve yaşam ilişkisini ortaya koymak için Rize Fındıklı merkezli olarak bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

‘MECİ VAR DEDİLER GELDİK’

Fındıklılı kadınlar çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

“2020 yılı yaşamlarımızı derinden etkileyen ve toplumlarımızı hayatta kalma toplumuna dönüştüren pandemi ile birlikte eşitsizliklerin küresel düzeyde derinleştiği ve daha görünür hale geldiği bir yıl oldu. Dünya Kadın Yürüyüşünün 2020 yılı küresel eylem sloganı olan “Yaşamak için Direniyor, Dönüştürmek için Yürüyoruz”, hayatta kalma toplumuna dönüştüğümüz bu günlerde daha anlamlı hale geldi. Biz de Dünya Kadın Yürüyüşünün 5. Uluslararası eylem yılı kapsamında, Doğu Karadeniz kadınının doğa, emek ve yaşam ilişkisini ortaya koymak için Rize Fındıklı merkezli olarak bir dizi etkinlik gerçekleştirdik. Pek çok ülkeden konuşmacının katıldığı, 27 Eylül tarihinde “Meci var dediler geldik” başlıklı bir forum Fındıklı ev sahipliğinde online olarak gerçekleştirildi. Kadın ve emek ilişkisini Fındıklı’nın dayanışma kültürü “Meci” ekseninde ele alarak dünyadan benzer örnekler ve farklı coğrafyalarda yaşayan kadınların mücadeleleri ortaya koyduk.

‘ADALET, BARIŞ, DAYANIŞMA’

Doğayla uyumlu, yeryüzündeki biyo çeşitliliğe ve diğer canlıların yaşam hakkına saygı gösteren, eşitlik, özgürlük, adalet, barış ve dayanışma temelinde bir toplumun inşası insan yaşamının sürdürülebilmesinin olanaklı olmasının tek yoludur.

Dünya Kadın Yürüyüşü, küresel eylem hareketine eklemlenmiş kadınların yerel direnişlerini ve deneyimlerini görünür kılarak onlardan dersler çıkarmaktadır. Kentlerde ve kırlarda kadınların gündelik yaşam pratikleri ve hayatta kalma deneyimleri, bize kurmak istediğimiz toplumla ilgili bilgiler ve stratejiler sağlamaktadır.

Dünya Kadın Yürüyüşü Doğu Karadeniz kadınının doğayla olan ilişkisini, üretim şeklini, pandemiyle birlikte değişen süreçleri anlatan belgesel niteliğinde bir video yayınlamıştır. Fındıklılı kadın üreticiler özelinde tüm Doğu Karadeniz kadınlarına ve dünya üzerinde üretim ilişkisi içindeki kadınların üretim bilgilerinin değerine vurgu yapmıştır.

‘MECİ KÜLTÜRÜ VE DAYANIŞMASI SÜRECEK’

Pandemiyle birlikte halkların hafızasında korunan ve yeniden hatırlanan, dayanışmacı kolektif bir pratik olan imece ya da meci Fındıklı’da yeniden örgütlenmektedir. Tohumların ve biyo çeşitliliğin korunması için ve yağmalamaya karşı kadınların yereldeki çalışmalarının görünür kılınması ve bu çalışmaların dünyanın başka yerlerindeki benzer deneyimler yaşayan kadınların çalışmalarına eklemlenmesi sürecinde uluslararası eylemler önemli plana çıkmaktadır.

Pandemiyle derinleşen krizler göstermiştir ki; insan yaşamının sürdürülebilmesi ve hayatta kalmak için direnmek ve dönüştürmek bugün her zamankinden daha önemlidir. Fındıklı kadınları pandemi koşullarına rağmen mücadelede yerini almıştır ve örnek oluşturmaktadır. Fındıklı bu örnek çalışmalarına her alanda devam edecektir. MECİ dayanışmamız sürecek.”

İşte MECİ dayanışmasını büyüten Fındıklılı kadınların örnek çalışmasının Videosu…


İlgili haberler
Hopalı kadınlar yaşadıkları şiddeti anlatıyor

Ekmek ve Gül’ün kadınların şiddete karşı sözlerini derlediği #ŞiddeteKarşıBenimSözüm kampanyası kaps...

Bir tiyatro topluluğunda bir araya gelen Hopalı ka...

Hopa’da 2 yıl önce bir araya gelen 24 kadın, Hopa Kadın Tiyatro Topluluğunu kurdu. Çalışmaları, oyun...

GÜNÜN DAYANIŞMASI: Fındıklı’da, ‘Dayanışma Meci’ m...

Fındıklı Belediyesi Kadın Meclisi açtığı ‘Askıda Kalan Dayanışma Meci’ mağazasıyla ikinci el veya sı...