EMAR: Kadın istihdamının yüzde 32,5’i kayıt dışı, her 10 kadın işçiden yalnızca 1’i sendikalı
Her 10 kadın işçiden yalnızca 1’i sendikalı, kayıt dışı istihdamı da dahil edildiğinde kadınlarda gerçek sendikalaşma oranı yüzde 6,2. Kadın istihdamının yüzde 32,5’i kayıt dışı.

DİSK/Genel-İş Araştırma Dairesi hazırladığı Kadın Emeği Raporu’nu paylaştı. Sendikanın Araştırma Dairesi EMAR (Emek Araştırma) her yıl 8 Mart’ta hazırladığı Kadın Emeği Raporu, kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çekiyor. Rapora göre, her 10 kadın işçiden yalnızca 1’i sendikalı, kayıtdışı istihdamı da dahil edildiğinde kadınlarda gerçek sendikalaşma oranı yüzde 6,2. Kadın istihdamının yüzde 32,5’i kayıt dışı. 3,3 milyon kadın sosyal güvenceden yoksun.

EMAR’ın araştırmasında öne çıkan sonuçlar şöyle:

DEPREM BÖLGESİNDE İSTİHDAM EDİLEN KADINLARIN YARISINDAN FAZLASI KAYIT DIŞI

Deprem öncesi dönemde Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinde kadınların işgücüne ve istihdama katılımı oranları düşüktür. Bölgede işgücünün yüzde 73’ü (2 milyon 292 bin) erkeklerden, yüzde 26,7’si (837 bin) kadınlardan oluşmaktadır. Toplam istihdamın; yüzde 74’ü olan 1 milyon 987 bini erkeklerden; yüzde 25,6’sı olan 695 bini ise kadınlardan oluşmaktadır. Deprem ile birlikte de kadın istihdamının çok ciddi bir şekilde düşeceği görülmektedir. Deprem bölgesindeki kadınlar sosyal güvenceden yoksundur. İstihdam edilen kadınların yarısından fazlası kayıt dışı çalıştırılmıştır. İstihdam edilen kadınların yüzde 48’i sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı çalıştırılırken, yüzde 52’si kayıt dışı çalıştırılmaktaydı.

KADIN İŞSİZLİĞİNİN YÜZDE 10’U DEPREM BÖLGESİNDEKİ İLLERDE YAŞIYOR

Deprem bölgesindeki kadınların işsizlik oranı, ülke genelindeki kadınların işsizlik oranından yüksektir. 2021 yılında ülke genelinde kadın işsizlik oranı yüzde 14,7 iken deprem bölgesinde bu oran 2,1 puan fazla olarak yüzde 16,8’dir. Türkiye’deki toplam kadın işsizliği 2021 yılında 1,5 milyondur. Toplam kadın işsizliğinin yaklaşık yüzde 10’ununu (141 bin kadından fazlası) da deprem bölgesinde yaşayan kadın işsizler oluşturmaktadır.

TÜRKİYE GENELİNDE KADIN İSTİHDAMI HALEN ERKEK İSTİHDAMININ YARISI KADAR
OECD verilerine göre, Türkiye’de kadın istihdamı yüzde 34,3 iken erkek istihdamı yüzde 70,7’dir. OECD ve AB üye ülkelerin ortalamalarına baktığımızda; kadın-erkek istihdam oranlarının birbirlerine yakın, dolayısıyla da istihdamda cinsiyet açığının daha düşük olduğu görülmektedir. OECD üye ülke ortalamasında kadın istihdamı yüzde 62,4, cinsiyet açığı yüzde 14,2; AB üye ülke ortalamasında yüzde 65, cinsiyet açığı yüzde 9,9 iken Türkiye’de bu oran ülke ortalamalarının yarısı kadar olup yüzde 34,3’tür. İstihdam da cinsiyet açığı ise yüzde 36,4’dür.
SON BEŞ YILDA KADIN İSTİHDAMI SADECE 1,9 PUAN ARTTI

Türkiye’de kadın-erkek istihdam oranlarını yıllara göre incelediğimizde, 2018-2022 yılları arasındaki son beş yıllık dönemde kadın istihdamının çok düşük bir puanda artış gösterdiğini görülmektedir. 2018 yılında kadın istihdamı yüzde 29,4 iken 2022 yılının Aralık ayına gelindiğinde 1,9 puan artarak yüzde 31,3’ye yükselmiştir.

KADIN İŞSİZLİĞİ AB VE OECD ÜYE ÜLKELERİN 2 KATINDAN DA FAZLA

Türkiye’de kadınların işsizlik oranları her geçen gün artmaktadır. OECD verilerine göre; Türkiye’de kadınların işsizlik oranı yüzde 12,7 ile AB ve OECD üye ülke ortalamalarının 2 katından fazladır. AB üye ülke ortalamalarında kadın işsizliği yüzde 6,4, OECD üye ülke ortalamasında ise yüzde 6,8’dir.

TÜRKİYE’DE GENİŞ TANIMLI KADIN İŞSİZ SAYISI 4 MİLYONU AŞTI
Son 5 yıllık döneme ayrıntılı olarak baktığımızda; dar tanımlı kadın işsizlik oranı yüzde 14 civarındayken geniş tanımlı kadın işsizlik oranının arttığını görmekteyiz. 2018 yılında dar tanımlı/resmi kadın işsiz sayısı 1,4 milyon kişi iken 2022 Aralık ayında 1,7 milyon kişiye yükselmiştir. Aynı dönemde ise geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 23,5’ten 6 puan artarak yüzde 29,5’e yükselerek 4 milyon 82 bin kişiyi bulmuştur.
12,2 MİLYON KADIN EV İŞLERİ, AİLEVİ VE KİŞİSEL NEDENLERLE ÇALIŞMA HAYATINA DAHİL OLAMIYOR

2022 yılı 4. çeyrek verilerine göre 9 milyon 663 bin kadın ev işleri nedeniyle çalışma hayatına dâhil olamadığını belirtmişken ev işleri nedeniyle çalışma hayatına dâhil olamadığını belirten erkek sayısı verisi bulunmamaktadır. Ailevi ve kişisel nedenlerle çalışma hayatına dâhil olamadığını belirten kadın sayısı 2 milyon 286 bin kişi iken bu verilerdeki erkek sayısı kadın sayısının 5’te birine denk gelmektedir ve sadece 466 bin kişidir.

KADIN İSTİHDAMININ YÜZDE 32,5’İ KAYIT DIŞI, 3,3 MİLYON KADIN SOSYAL GÜVENCEDEN YOKSUN

2022 yılı 4. çeyrek verilerine göre 10 milyon 298 bin kadın istihdamının 6 milyon 951 bini (yüzde 67,4’ü) kayıtlı, 3 milyon 347 bini ise (yüzde 32,5’i) kayıt dışı çalıştırılmaktadır. Veriler göstermektedir ki Türkiye’de 3,3 milyon kadın sosyal güvenceden yoksundur.

KAYIT DIŞI ÇALIŞMA: TAM ZAMANLI ÇALIŞAN KADINLARDA YÜZDE 25,6, YARI ZAMANLI ÇALIŞAN KADINLARDA YÜZDE 68,1
2022 yılı 4. çeyrek verilerine göre tam zamanlı çalışan kadın sayısı 8 milyon 642 bin; yarı zamanlı çalışan kadın sayısı ise 1 milyon 656 bin kişidir. Tam zamanlı çalışan kadınların yüzde 74,3’ü kayıtlı, yüzde 25,6’sı ise kayıt dışı çalışırken, yarı zamanlı çalışan kadınların çoğunluğu kayıt dışı çalıştırılmaktadır. Buna göre yarı zamanlı kadınların sadece yüzde 31,8’i kayıtlı iken yüzde 68,1’ine kayıt dışı istihdam edilmektedir.
HER 10 KADIN İŞÇİDEN YALNIZCA 1’İ SENDİKALI

Kadınların sendikalara katılımı düşüktür. 2023 Ocak ayı verilerine göre; Türkiye’de kadınların sendikalaşma oranı yüzde 10,4 iken erkeklerin sendikalaşma oranı yüzde 16,1’dir. Bu veriye, kayıt dışı istihdam dâhil edildiğinde gerçek kadın işçi sendikalaşma oranı sendikalaşma 4,2 puan azalarak yüzde 6,2’ye gerilerken; erkek işçilerde de bu oran 5.1 puan azalarak 11,2 düşmektedir.

ERKEKLER, KADINLARDAN YÜZDE 20 DAHA FAZLA KAZANIYOR

Türkiye’de de erkeklerin kadınlara göre yüzde 20,84 fazla kazanmaktadır. Çalışma biçimlerine göre incelediğimizde kadın ve erkekler arasındaki fark en fazla yevmiyeli çalışan kadın ve erkeklerdedir. Yevmiyeli çalışan erkekler yevmiyeli çalışan kadınlara göre yüzde 47,39 daha fazla kazanmaktadır. Ücretli maaşlı çalışanlarda ise bu fark yüzde 16’dır. Ücretli çalışan erkekler kadınlara göre yüzde 16 daha fazla kazanmaktadır.

YOKSULLUKTAN EN FAZLA KADINLAR ETKİLENİYOR
Türkiye’de resmi yoksulluk verilerini cinsiyet karşılaştırması yaparak incelediğimizde yoksulluktan en fazla kadınların etkilendiğini görüyoruz. Erkeklerde yoksulluk, 8,5 milyon kişi ile yüzde 20,8; kadınlarda yoksulluk ise 9 milyon kişi ile yüzde 21,8’dir.

Fotoğraf: Onur Kavak/Ekmek ve Gül

İlgili haberler
Gıda İş: Dayanışma ile yaralarımızı saracağız, örg...

DİSK/Gıda İş Genel Sekreteri Olcay Ozak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne dair açıklama yaptı.

EMEP’ten 8 Mart açıklaması: Kadınlar dayanışmayla...

Emek Partisi, 8 Mart'a dair açıklamasında, “Bizi ayakta tutan bu dayanışmayı birlikte büyüteceğiz, i...

Depremzede Mediha’nın 8 Mart talebi: Huzurla başım...

‘Bizi ihmal öldürdü. Hem önlemediler hem kurtarmadılar. Şimdi bir yılda evleri yapacağım diyorlar am...