Dünya Ebeler Günü | SES: Ebelerin mesleki bağımsızlıkları geri verilmeli
Ebelerin yaşadığı sorunlara dikkat çeken SES, ‘Ebelik mesleğinin görev alanları netleşmeli, Mesleki Tanımlamalar Yasası derhal çıkarılarak, mesleki bağımsızlıkları geri verilmeli’ dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

‘YOK SAYILAN BİR MESLEK’

Ebelerin hem kadın hem de ücretli emekçi olarak sömürünün katmerlisini yaşadıklarının altı çizilen açıklamada, “kadın mesleği” olarak algılanan ebelik mesleğinin sorunlarının çözümünün, emek mücadelesi ve kadın özgürlük mücadelesiyle birlikte yürütmekle mümkün olduğu belirtildi.

Açıklamada, “AKP eliyle yürütülen neoliberal politikaların ürünü olan sağlıkta dönüşüm programı ebelerin mesleki özerkliklerini yok saymış ve sorunlarını daha da büyütmüş, ebelik mesleği ‘aile sağlığı elemanı’ olarak tanımlamıştır. Sağlıkta dönüşüm programı ile sağlığı alınır satılır hale getiren anlayış emeğimize dönük sömürüyü de kat be kat arttırmıştır. ASM, TSM özel ve kamu hastanelerinde emek veren biz ebeler, iş ve gelir güvencesizliği, yoğun nöbetler, düşük ücret, riskli çalışma koşulları, performans sistemi, toplam kalite yönetimi anlayışı, emekliliğe yansımayan ek ödemeler ve ek ödemelerin hastane yöneticilerinin insafına bırakılması sorunları ile boğuşuyoruz. Bu yıl Ebeler Haftası’nı salgının yarattığı olumsuzluklar, derinleşen ekonomik kriz, artan yoksulluk, antidemokratik uygulamalar ve artan baskılarla karşılıyoruz” ifadelerine yer verildi.

‘VAAT DEĞİL ÇÖZÜM’

Pandemiyle birlikte derinleşen sorunlara da değinilen açıklamada, artan iş yükünün, angarya çalışma, mobbing, şiddet, tükenmişlik duygusunun yanı sıra değersizleştirilme duygusunu da pekiştirdiği kaydedildi. Emeklerinin sömürüldüğü süreçte barış ve demokrasi mücadelesi vermeyi başarabildiklerinin altı çizilen açıklamada, “Hani bizi alkışladınız ya, hani bizi kahraman ilan ettiniz ya; biz ne alkış ne de kahraman olmak istemiyoruz, biz taleplerimiz karşılansın istiyoruz. Ebeler gününde vaat dinlemeyi, oyalanmayı kabul etmiyoruz, çözüm istiyoruz. Sağlığın ve toplumsal yaşamın en önemli dinamiği olan ebeler olarak ekonomik, özlük, sosyal ve demokratik taleplerimiz ile birlikte halkın sağlık ve sosyal hizmet hakkına yönelik taleplerimizi tekrarlamaktan vazgeçmeyeceğiz” diye belirtildi.

Açıklamada, talepler ise şöyle sıralandı:

● Performansa dayalı ücretlendirme değil, artan enflasyon göz önünde bulundurularak temel ücretin en az yoksulluk sınırının üstüne çıkarılması ve yapılan/yapılacak olan tüm ek ödemeler emekliliğe yansıtılacak şekilde düzenlenmeli

● Ebelik mesleğinin görev alanları netleşmeli, Mesleki Tanımlamalar Yasası derhal çıkarılarak, mesleki bağımsızlıkları geri verilmeli

● Her iş yerinde 7/24 saat açık, nitelikli, ücretsiz ve anadilinde kreş hizmeti verilmeli

● Pandemide sağlığımızı korumak için uygun sayıda, nitelikte ve kadın emekçiler için uygun kişisel koruyucu ekipman temin edilmeli

● Doğum izinleri 24 ay ücretli olarak yeniden düzenlenmeli

● Ebelik özgün bir meslek olduğu için görev tanımı ve yetkileri belirlenmeli, uzmanlaşmaları önündeki engeller kaldırılmalı

● Ebelik mesleği ‘Aile Sağlığı Çalışanı’ sınıfından çıkarılarak gerekli düzenlemeler yapılmalı

● İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına gereken önem verilmeli, Covid­-19 tanısı alan sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin illiyet bağı aranmaksızın iş kazası ve meslek hastalığı sayılmalı

● ASM’lerde vekil ve sözleşmeli olarak çalışan ebeler kadroya alınmalı

● Stajyer Ebeler aşılamada öncelikli sırada değerlendirilip aşılanmalı

Görsel: Pixabay

İlgili haberler
'29 yıllık ebelikte bilgi işlem memuru da oldum so...

29 yıldır ebe olan bir sağlık emekçisi, 29 yıl içerisinde hastanenin eksiklerini doldurmak için ebel...

Ebelerin haftası var, hakları yok: Joker eleman gi...

21-28 Nisan Ebelik Haftası’na mesleklerinin değersizleştirildiği bir dönemde girdiklerini anlatan eb...

Emeğimizin karşılığını alabilecek miyiz?

Ebe unvanı ile mezun olan ama bu görev dışında her tür görevi yapan sağlık emekçisi bir kadın yazdı...