DİSK: İstanbul Sözleşmesi için omuz omuza mücadeleye devam!
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine tepki gösterdi.

Taraf devletlere kadını şiddetten koruyucu ve önleyici yükümlülükler veren İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırılmasına tepki gösteren DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “İstanbul Sözleşmesini yürürlükten kaldırmaya yönelik girişimleri kabul etmiyoruz” dedi.

BU ÜLKEDE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN UYGULANMASINA İHTİYAÇ VAR

Kadına yönelik şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak için düzenlenmiş, TBMM tarafından oy birliğiyle kabul edilen bir uluslararası sözleşmenin bir gece yarısı kararnamesiyle ortadan kaldırılmasının Anayasa'ya ve her türlü evrensel demokratik ilkeye aykırı olduğu ifade edilen açıklamaya şöyle devam edildi: ,

“Kadınlar toplumsal hayatın bütününde çok derin bir eşitsizlik ve adaletsizlik ile karşı karşıyadır. Pandemi ile birlikte bu eşitsizlik ve adaletsizlikler derinleşti. Hem kadınların ev içerisindeki yükü arttı, hem kadına yönelik şiddette ciddi şekilde bir artış oldu, hem de kadınlar çalışma hayatından daha fazla çekilmek zorunda kaldı.

Kovid- 19 etkisiyle geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 43'lere ulaştı. Neredeyse her iki kadından birisi işsiz. Ve Türkiye'de kadının istihdama katılımı yüzde 26 düzeyine geriledi. Yani her dört kadından biri çalışabiliyor. Ve bu eşitsizlikler kadına yönelik şiddeti, kadın cinayetlerini giderek daha fazla arttırıyor. Böylesi bir süreçte kadınlar açısından bu eşitsizlikleri, adaletsizlikleri giderecek politikalar hayata geçirmek gerekirken İstanbul Sözleşmesi’nin tartışmaya açılması ve daha sonra da yürürlükten kaldırılması asla kabul edilmez.

Bu ülkede kadınların İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına değil, şiddete karşı bu sözleşmenin etkin bir şekilde uygulanmasına ihtiyacı vardır.

İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını değil aksine kadına yönelik her türlü şiddetin kaynağı olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı daha etkin önlemler alınmasını, İstanbul Sözleşmesi'nin ve 6284 sayılı Yasa'nın uygulanmasını talep ediyoruz. Çalışma yaşamındaki şiddetin önlenmesi için ILO'nun 190 sayılı sözleşmesinin kabul edilmesini istiyoruz.

Başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere haklarımızı koruyan ve geliştiren her türlü yasaya, emeğimize, bedenimize, ülkemize ve geleceğimize sahip çıkmak için omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz.”

Manşet fotoğraf: Evrensel - Arzu Çerkezoğlu fotoğrafı: DHA

İlgili haberler
DİSK Gıda-İş: İstanbul sözleşmesinden çekilme kara...

DİSK Gıda-İş Sendikası Genel Sekreteri Olcay Ozak yayımladığı basın metniyle İstanbul Sözleşmesi’nde...

İl il, gün gün eylem planı | İstanbul Sözleşmesi i...

Hafta boyu İstanbul ve İzmir'in pek çok noktasında ve başka illerde alanlara çıkacak olan kadınlar,...

İstanbul Sözleşmesi'nin feshine dava: Karar Anayas...

Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesinin feshedilmesine karşı Anayasa’ya aykırı olması nedeniy...