Danıştay’dan aylar sonra İstanbul Sözleşmesi kararı!
‘İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı iptal edilsin’ talebiyle Danıştay’a başvuran kadınlara ret kararı aylar sonra, yeni tebliğ edilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Mart 2021'de verdiği Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesinden çıkma kararına karşı 1 Temmuz öncesi Danıştay’a yürütmeyi durdurma talebiyle iptal davası açan kadın örgütlerine Danıştay’dan tebligatlar yeni geldi. Aylar sonra kendilerine ret kararının tebliğ edilmesine tepki gösteren Eşitlik İçin Kadın Platformu, İstanbul Sözleşmesi’nin hala yürürlükte olduğunu hatırlatarak, Danıştay’a hukuk dışı karardan vazgeçmesi çağrısı yaptı.

DANIŞTAY’DAN 84 GÜN SONRA KARAR TEBLİGATI!

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkış kararına karşı kadın örgütleri ve çeşitli kesimler Danıştay’a yürütmeyi durdurma talebiyle iptal davaları açmıştı. 1 Temmuz öncesi yürütmeyi durdurma talepleri konusunda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmediği için EŞİK-Eşitlik İçin Kadın Platformu’ndan kadınlar 24 Haziran’da Danıştay’a ek dilekçe vererek yürütmeyi durdurma kararı verilmesini istemişlerdi. Bunun üzerine Danıştay, Meral Akşener’in açtığı iptal davasında 28 Haziran günü yürütmenin durdurulması talebinin reddi kararı verdiğini açıklamıştı. Bu açıklama sırasında benzer şekilde açılan 200’e yakın dosyada da aynı şekilde ret kararı verildiği söylenmişti. Ancak bu kararlar davayı takip edenlere ve avukatlarına gönderilmediği gibi dosyalara da konmamıştı. 28 Haziran tarihinden bu yana geçen 84 günde dosyalara konmayan ret kararları sonunda 20 Eylül günü diğer dosyalarda da tebliğ edilmeye başlandı. 84 gün boyunca verdiği ret kararını yazmayan Danıştay 10. Dairesi dava açanların yürütmeyi durdurma konusunda verilecek karara zamanında itiraz hakkını da geciktirmiş oldu. Kararın 84 gün sonra dosyalara işlenmesine tepki gösteren bir açıklama yayımlayan EŞİK Platformu, “Danıştay 10. Dairesi kadınların hayatları ile oynadığı yetmiyormuş gibi asgari bir hukuk devletinde olması gereken usul işlemlerini de yok saydı” dedi.

EŞİK: DANIŞTAY'IN KADIN HAREKETİNİN HAKLARI İÇİN VERDİĞİ MÜCADELENİN ÖNÜNÜ TIKAMAYA HAKKI YOK

Açıklamada “Yürütmeyi durdurma konusunda 84 gün sonra yapılan tebligatlar ne anlama geliyor?” sorusuna, “Yürütmeyi durdurma talebimize İstanbul Sözleşmesi’ne devlet olarak taraf olmaktan çıkış günü olan 1 Temmuz’dan aylar sonra, 20 Eylül günü cevap verilmesi, hukuk devleti ilkesinin yargı makamlarınca bile umursanmadığının bir göstergesidir” yanıtı veren EŞİK Platformu "siyasi pazarlıklara" dikkat çekti: “Sözleşmeden çıkış sürecinin hukukla değil siyasi pazarlıklarla yürütüldüğünün farkında idik. Danıştay’daki dava sürecinde de, son anda mahkeme heyetine iki yeni üye atanması; iki üyenin karşı oylarına rağmen kararın oy çokluğu ile kadınların aleyhine çıkartılması; bu konuda ilk ve tek tebligatın İyi Parti Genel Başkanı’na yapılması; diğer tüm davacıların kararlarının aylarca bekletildikten sonra tebliğ edilmesi de politik pazarlık süreçlerine göre hareket edildiğini gösteriyor. Danıştay’ı acilen, İstanbul Sözleşmesi’nden hukuk dışı çıkış işleminin iptali davalarımızda esasa dair karar vermeye davet ediyoruz. Danıştay’ın Türkiye ve dünya kamuoyunu daha fazla oyalamaya, Türkiye kadın hareketinin İstanbul Sözleşmesi için verdiği hukuki mücadelenin önünü tıkamaya hakkı yok.”

‘İSTANBUL SÖZLEŞMESİ HALA YÜRÜRLÜKTEDİR!’

İstanbul Sözleşmesi’nin hukuki olarak hala yürürlükte olduğunu belirten EŞİK Platformu bunu, “Sadece çıkış işleminin iptali için açılan davalar henüz sonuçlanmadığı için değil, 6251 sayılı onay yasası hala yürürlükte olduğu için de yürürlüktedir” diye açıkladı.

“TBMM’de oybirliği ile kabul edilmiş olan 6251 sayılı yasa yürürlükten kaldırılmadığı için sözleşme iç hukuk normu olarak Anayasa’nın 90’ıncı maddesi gereğince tüm içeriğiyle yasa olarak yürürlüktedir ve yine aynı madde gereğince bu hükümlerin anayasaya aykırılığı dahi ileri sürülemez” diyen EŞİK, son olarak şu hatırlatmayı yaptı: “İstanbul Sözleşmesi hala, kadına yönelik şiddet ile mücadelede tüm kamu kurum kuruluşları başta olmak üzere tüm belediye, üniversite, özel sektör, medya, spor camiası, sendikalar, meslek odalarını da bağlayıcı nitelikte bir hukuki belgedir. Uygulanması konusunda herkes görevlidir ve sorumluluk sahibidir. Bu nedenle herkesi İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamaya ve uyguladıklarını kamuoyuna ilan ederek herkesin uygulaması için örnek ve teşvikçi olmaya davet ediyoruz.”

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

İlgili haberler
EŞİK Danıştay kararına karşı açıklama yaptı: Cesar...

EŞİK yaptığı yazılı açıklama ile Danıştay 10. Dairesi yargıçlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul...

Danıştay, İstanbul Sözleşmesi kararının durdurulma...

Danıştay, İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması talebini...

Gölge komisyon kuran CHP’li kadın milletvekilleri...

Mecliste Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonundan çekilerek ‘gölge komisyon’...


Sıradaki haber
Kim bu yalancı?