Boğaziçi Ekmek ve Gül Grubu Sevda Karaca ile buluştu
Boğaziçi Ekmek ve Gül Okuma Grubu, 8 Mart programlarını gerçekleştirmeye başladı. Gerçekleştirdikleri ilk etkinlikle EMEP Milletvekili ve yayın kurulumuz Sevda Karaca'yı ağırladılar.

Boğaziçi Ekmek ve Gül Okuma Grubu, yoksulluk ve şiddet sarmalına karşı 8 Mart’ı ve mücadeleyi konuşmak üzere Hisarüstü’nde EMEP Milletvekili Sevda Karaca ile buluştu. Baskı ve şiddetin; evlerde, kampüslerde, üniversitelerde, iş yerlerinde genç kadınlar ve LGBTİ’lerin hayatlarının en ücra noktalarına dahi sirayet ettiğini vurgulayan Karaca, soyut olarak var olduğu düşünülen mücadeleyi somut zeminlere ayak basar hale getirmenin önemini vurguladı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün tarihiyle günümüz kadın mücadelesinin organik bağlar taşıdığını, bugün yaşanılan sorunların ve dertlerin kadınları ve LGBTİ’leri aynı çizgide buluşturduğunu belirten Karaca, esas gerekenin bu ortak sorunlar üzerine düşünülmesi olduğunu söyledi.

DİRENGENLİĞİN FORMÜLÜ MÜCADELEDE

Etkinlikte, baskı ve şiddet kıskacında kadınların ve LGBTİ’lerin yaşadığı sorunlar, bu ortak sorunlara karşı örgütlü mücadelenin önemi, işçi grevleri ile üniversite hareketlerinin arasındaki köprüler, Özak Tekstil işçilerinin grevinden mücadeleye dair çıkarılacak dersler tartışıldı.

Alışılagelen ve geçmişten emanet alınan sorunların nasıl aşılacağına yönelik sorular üzerine Karaca, bugünki direngenliğimizin formülünün, verdiğimiz mücadelenin ilmeklerini en yakınımızdakinden, en uzağımızdakine kadar örebilmek olduğunu; zaferin ve iyileşmenin, büyütülen örgütlü mücadelenin kendisi olduğunu söyledi. Direndikleri müddetçe mücadelelerini biriktiren, bulundukları fabrikanın tamamını dirençle örgütleyen Özak işçilerini örnek gösteren Karaca, genç kadın ve LGBTİ’lerin, hayatlarını ortak kesen talep ve zeminler üzerinde vereceği örgütlü mücadelenin yakıcılığına değindi.

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

İlgili haberler
Boğaziçi Ekmek ve Gül Grubu 8 Mart programını 'Müc...

Boğaziçi Ekmek ve Gül grubu, 8 Mart sürecinde yapacakları etkinlikleri duyurdu.

Boğaziçili kadınlar EMEP Milletvekili Sevda Karaca...

8 Mart'a giderken Boğaziçi Ekmek ve Gül grubu, 8 Mart'ı ve kadın mücadelesini konuşmak için kadınlar...

Boğaziçili kadınlar ve LGBTİ'ler 'şiddete karşı ka...

'25 Kasım haftasında şiddete, yoksulluğa savaşa karşı yan yana gelmeye devam ediyoruz. 20 Kasım saat...